Biedt in inflatie het hoofd met aandelen - deel 1

Het is de moeite waard dat beleggers kijken naar manieren om hun portefeuille in te dekken tegen inflatierisico’s.

Esther Pak 09 augustus, 2011 | 10:51
Facebook Twitter LinkedIn

Het is moeilijk te bepalen hoe snel en hoe lang de inflatie zal stijgen. Het merendeel van de beleggers en fondsbeheerders is er echter wel van overtuigd dat de inflatie in de toekomst zal stijgen. De vraag is alleen wanneer. In dit verband is het de moeite waard dat beleggers kijken naar manieren om hun portefeuille in te dekken tegen inflatierisico’s.

Effecten als TIPS (Amerikaanse staatsobligaties met inflatiebescherming) bieden een expliciete indekking tegen een onverwachte inflatiepiek. Om de inflatie over langere perioden echt voor te blijven, passen aandelen echter in het plaatje. In onze zoektocht n

aar aandelen waarvan verwacht mag worden dat zij inflatiebestendig zijn, riepen wij de raad in van de hoofdredacteur van Morningstar’s StockInvestor, Paul Larson. Hij gaf ons een aantal tips om bedrijven te vinden die waarschijnlijk bestand zijn tegen een periode van hogere inflatie en leverde ons ook een aantal specifieke suggesties voor aandelen.

Kijk naar het bedrijfsmodel
Larson merkte op dat bepaalde bedrijfsmodellen beter bestand zijn tegen inflatiedruk dan andere. Beleggers moeten zich richten op ondernemingen met duurzame concurrentievoordelen. Die bedrijven zullen namelijk in veel sterkere mate in staat zijn om prijsverhogingen door te voeren dan bedrijven die druk bezig zijn met het van zich afschudden van de concurrentie. In dit video-interview met Morningstar geeft Pat Dorsey van Sanibel Captiva ook een toelichting bij de prijsstellingskracht van ondernemingen met duurzame concurrentievoordelen in een situatie met verhoogde inflatie.

Bovendien zijn ondernemingen die noodzakelijke producten of diensten leveren beter geplaatst om de inflatie te doorstaan dan diegene die minder essentiële, duurzame goederen aan de man brengen. “Als de inflatie sterk stijgt, is het zeer waarschijnlijk dat we tegelijkertijd met een recessie worden geconfronteerd. In een dergelijke situatie zullen de meeste consumenten op minder noodzakelijke uitgaven besparen,” zegt Larson.

Larson merkt ook op dat “gereguleerde nutsbedrijven of ondernemingen met een bedrijfsmodel dat op regelmatige inkomsten is gebaseerd, waarschijnlijk minder goed zullen presteren, omdat de reële waarde van die regelmatige opbrengsten daalt.”

Hetzelfde geldt voor ondernemingen in de financiële sector, die grotendeels vaste inkomsten hebben in de vorm van renteopbrengsten. Daar staat tegenover, zegt hij, dat “inflatie de waarde van het onderpand van financiële instellingen zal doen stijgen, waardoor verliezen op de kredietverstrekking worden beperkt."

Let op de balanspositie
Naast een beoordeling van de houdbaarheid (of de kwetsbaarheid) van een bedrijfsmodel in het licht van hogere prijzen, raadt Larson beleggers ook aan om bedrijven te mijden die veel geld in kas hebben, of juist hoge schulden. Ondernemingen in de eerste categorie zien waarschijnlijk de inflatie een deel van de koopkracht van hun liquide middelen eroderen, terwijl bedrijven in de tweede categorie misschien niet bestand zijn tegen een gelijktijdige recessie. Larson stelt echter ook dat “een onderneming met een beperkte schuld (die in reële termen zal dalen), die deze makkelijk vanuit de kasstroom kan beheersen, in dit scenario misschien de beste positionering heeft.”


Deel 2: een selectie van aandelen >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Esther Pak  Esther Pak is an assistant site editor of Morningstar.com.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten