Speculeren in een turbulente markt

Zelfs tegendraadse beleggers zijn niet immuun voor gedragsimpulsen.De foutbestendige portefeuille en manieren om uw vingers niet te branden.

Christine Benz 10 augustus, 2011 | 8:42
Facebook Twitter LinkedIn

De combinatie van de kwestie over het Amerikaanse schuldenplafond en de gestage stroom van zwakke economische indicatoren veroorzaakte de afgelopen dagen behoorlijk wat turbulentie in de markten. De meeste Amerikaanse en wereldwijde aandelenfondsen staan wat dit jaar betreft in de rode cijfers.

Beleggers reageren doorgaans op verschillende manieren op dit soort ontwikkelingen. Enerzijds zijn er beleggers die wegvluchten en zichzelf in veiligheid trachten te brengen. In de verwachting dat de markt nog verder kan dalen, verkopen zij hun aandelen in ruil voor cash, goud en schatkistpapier voordat het in hun ogen te laat is. Gezien de mate waarin de aandelenmarkten zijn gezakt en de koersen van staatsobligaties zijn gestegen, gedragen veel beleggers zich momenteel op deze manier.

Aan de andere kant van het spectrum staan de risiconemers. Verre van nerveus houden deze beleggers nauwlettend in de gaten wat anderen verkopen omdat zij denken dat marktpaniek kansen kan scheppen voor mensen met stalen zenuwen. Het is waar, dat dit soort tegendraads gedrag winstgevend kan zijn en het is zeker beter dan het jagen op effecten die kort geleden in koers zijn gestegen in de verwachting dat zij hun stijgende trend zullen vervolgen – een klassieke fout van beginnende beleggers.

Beleggen in een woelige markt kan echter forse risico’s met zich meebrengen, vooral als de ontwikkelingen nog gaande zijn wanneer u besluit om te kopen. In een dergelijk klimaat kunt u net zo goed het slachtoffer worden van uw emoties als beleggers die overgaan tot paniekverkoop. Als u erover denkt om in te spelen op een turbulente markt, dan volgen hier een aantal vuistregels om rekening mee te houden.

Wees eerlijk over uw track record
Een eerste belangrijke stap bij het nemen van een speculatieve beleggingsbeslissing is het bekijken van de resultaten die u hebt geboekt bij soortgelijke avonturen in het verleden. Als beleggers hebben we de natuurlijke neiging om onze successen beter te herinneren dan situaties waarin we het bij het verkeerde eind hadden. Teveel vertrouwen in ons eigen kunnen is echter fataal voor een succesvol beleggingsbeleid, zoals Rodney Sullivan, redacteur van het vaktijdschrift voor analisten Financial Analysts Journal in interview uitlegt.

Kijk goed naar de resultaten van eerdere, vergelijkbare beleggingsbeslissingen, voordat u geld steekt in een turbulente marktsector. Kocht u te vroeg of kreeg u last van zenuwen en deed u de belegging van de hand voordat u de vruchten kon plukken? Of hebt u in het verleden steeds belegd in dalende markten of aandelen die zich nooit helemaal herstelden? Een eerlijke beoordeling van uw eigen track record kan u helpen om te bepalen hoeveel u (eventueel) wilt beleggen.

Luister naar verschillende meningen
Een algemene gedragsfout bij het nemen van welke beslissing dan ook is om alleen naar meningen te luisteren die uw eigen opinie bevestigen en tegengestelde visies buiten beschouwing te laten. Toch is het essentieel om net zo goed te kijken naar het neerwaartse als naar het opwaartse potentieel, voordat u besluit om ‘long’ te gaan in een sector of aandeel met een dalende trend. Houden de nee-schudders rekening met iets dat u over het hoofd hebt gezien? De beste koopjesjagers zijn pessimisten, omdat zij het bear scenario van alle kanten bestuderen en een forse veiligheidsbuffer inbouwen voor het geval de zaken niet lopen zoals ze hadden gehoopt. Als u niet over de nodige tijd of middelen beschikt om dat soort onderzoek te verrichten, erken dan uw aankoop voor wat het is: een speculatie.

Stel uw grenzen
Wanneer u als ‘bear belegger’ wilt inspelen op de markt, is het onontbeerlijk dat u specifieke grenzen stelt aan uw beleggingen. Hoeveel geld wilt u beleggen? Hoe groot is het verlies dat u bereid bent te nemen? Hoe reageert u als een belegging niet zo uitpakt als u had gedacht: hoogt u de positie op of stapt u snel uit? Stel een minibeleggingsbeleid op voor uw positie. Schrijf voor uzelf een korte uitleg van de redenen waarom u besluit tot een bepaalde belegging en wat uw in- en uitstaplimieten zijn. Dit kan een extra hulpmiddel zijn om uzelf te beschermen tegen uw slechtste gedragsimpulsen.

Wedt u niet teveel op één paard? Sta stil bij uw blootstelling
Voordat u inzet op een onpopulair deel van de markt, is het raadzaam even stil te staan bij uw bestaande blootstelling aan die specifieke sector. Morningstar’s Instant X-Ray tool kan een goede manier zijn om het huidige risiconiveau van uw portefeuille door te lichten per beleggingsklasse, beleggingsstijl, geografische spreiding en sectorallocatie. Op basis van deze “doorlichting” kunt u tot de conclusie komen dat u al voldoende belegd hebt in het marktsegment van uw keuze. In dat geval hoeft u uw belegging niet verder op te hogen.

Vergeet hierbij niet dat ook als u op dit moment niet veel belegd hebt in een bepaald deel van de markt, dit in de toekomst meer kan worden als uw fondsbeheerder de blootstelling uitbreidt. In plaats van rechtstreekse ophoging van uw beleggingen in een onpopulair marktsegment, kunt u er ook voor kiezen om meer geld te steken in uw favoriete ‘koopjesjagende’ beleggingsfonds. De fondsbeheerder zal ongetwijfeld naar de marktkansen kijken vanuit dezelfde invalshoek als uzelf, maar hij of zij heeft wellicht meer middelen ter beschikking om die kansen grondig te analyseren.


Beheer uw beleggingsportefeuille met Morningstar >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Christine Benz  is Morningstar's director of personal finance and author of 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success. Follow Christine on Twitter: @christine_benz and on Facebook.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings