Omzetting Basel III naar EU-regelgeving

Europa is niet eensluidend op de nieuwe kapitaaleisen voorbereid.

Morningstar Europe Editor 17 augustus, 2011 | 11:14
Facebook Twitter LinkedIn

De Europese Commissie heeft stappen genomen om de kapitaaleisen van het Basel III akkoord om te zetten naar de EU-regelgeving via de voorgestelde CRD IV-richtlijn (Capital Requirements Directive IV). De voorgestelde wijzigingen vallen uiteen in twee delen: ze zijn gericht op het aantrekken van deposito's en op het gedrag van kredietinstellingen en beleggingsinstellingen.

Voor wat betreft het laatste stelt de Europese Commissie nieuwe kapitaalratio's voor financiële instellingen voor, tezamen met liquiditeitsratio's en een door de toezichthouder goedgekeurde bufferratio. Er is wordt tevens voorgesteld om minder te steunen op externe kredietbeoordelaars. De Commissie stelt ook voor om bankdeposito's beter te beschermen door middel van anticyclische kapitaalbuffers, verbeterde governance en toezicht, plus de mogelijkheid van sancties.

Het voorgestelde toezichtraamwerk is tot op zekere hoogte gebaseerd op het Basel III-akkoord. In een aantal gevallen gaan de voorstellen echter verder dan Basel III. Zo zijn bijvoorbeeld de regels van Basel III bedoeld voor “internationaal actieve banken”, terwijl CRD IV van toepassing zal zijn op alle banken en beleggingsinstellingen in de EU. De voorstellen om minder te steunen op externe beoordelaars, de governance en het toezicht te verbeteren, alsmede de bredere doelstelling om de kapitaalvereisten in de hele EU samen te brengen in één “rule book”, zijn specifiek opgenomen in de agenda van de Commissie.

De nieuwe regelgeving zal naar verwachting in januari 2013 ingaan, maar voor volledige implementatie moet worden gewacht tot 2019.

Niet eensluidend
Zoals de onlangs in de hele EU uitgevoerde stress-test voor banken heeft aangetoond, is Europa niet eensluidend op de nieuwe eisen voorbereid. Een aantal banken zal zijn kapitaalbasis moeten verbeteren. Bovendien hebben de lidstaten, zelfs na de implementatie van CRD IV, het recht om de voorgeschreven kapitaaleisen te overschrijden, op dezelfde manier waarop het Verenigd Koninkrijk besloot om de regels van Basel III te behandelen. Dit illustreert de beperkingen van een verbetering van de financiële stabiliteit in de EU door grotere kapitaalratio's, wat op zijn beurt de kredietverleningscapaciteit beperkt.

Om de woorden van Adair Turner, voorzitter van de FSA, tijdens een toespraak tot de Cass Business School eerder dit jaar te parafraseren: in een ideale wereld zouden de kapitaaleisen veel hoger zijn, maar het banksysteem in de EU ziet een dergelijke verandering niet zitten.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings