Moet ik overstappen van een traditioneel indexfonds naar een ETF?

Morningstar's Director of Personal Finance Christine Benz vertelt of u een traditioneel indexfonds moet inruilen voor een ETF?

Christine Benz 28 september, 2011 | 13:59
Facebook Twitter LinkedIn

Vraag: Hoewel ik al geruime tijd indexfondsen in mijn portefeuille heb, vraag ik mij de laatste tijd af of ik er beter aan zou doen over te stappen naar een ETF met een lagere kostenratio. Ik hoor vrijwel iedere dag iets over het laatste nieuwe ETF met nog minder kosten en vaak hoeft er niet eens een provisie te worden betaald.

Antwoord: U heeft gelijk: de komst van provisievrije handel heeft afgerekend met één van de grootste nadelen van ETF-beleggingen ten opzichte van traditionele beleggingsfondsen, met name voor beleggers die kostenvereffening belangrijk vinden. Maar dat betekent niet dat de kostenratio het enige criterium is in de keuze voor een ETF of een indexfonds. Als u gaat kijken of u afscheid moet nemen van uw traditionele beleggingsfonds, dient u eigenlijk een antwoord te geven op de volgende belangrijke vragen.

Hoe valt de kostenvergelijking uit?
Hoewel er zeker verschillen bestaan, zijn de meeste brede beleggingen die de index volgen standaardproducten. Wat betekent dat de kosten een van de belangrijkste, zelfs de enige onderscheidene factor zijn. Op het eerste gezicht lijkt het misschien geen enorm verschil als een traditioneel indexfonds 0,15 procent kost en een ETF 0,06 procent, maar in de loop van de tijd kan dat verschil van 0,09 procent een aanzienlijk verschil in rendement betekenen. Een aantal ETF-aanbieders, zoals Vanguard hebben rekeninstrumenten die de gezamenlijke impact van de bied-laatspreads, transactiekosten en kostenratio’s bepalen.

Maakt u winst of verlies op uw kapitaal in uw traditionele fonds?
Als het erop lijkt dat u geld bespaart als u van een indexfonds overstapt naar een ETF, moet u nog even verder kijken. Let ook op de fiscale gevolgen van een overstap als u een belastbare belegging heeft. (U kunt deze stap overslaan als uw belegging deel uitmaakt van een Amerikaanse individuele pensioenspaarrekening ofwel IRA). Als de intrinsieke waarde van het indexfonds momenteel hoger is dan u ervoor betaald heeft, dan bent u een vermogenswinstbelasting verschuldigd als u de belegging verkoopt, en deze bedraagt dan misschien meer dan u met het ETF bespaart.

Als uw indexfonds nu tegen een lagere koers noteert dan wat u ervoor betaald heeft, kunt u het verkopen, het belastingverlies boeken en overstappen op een vergelijkbaar ETF. Wees alleen voorzichtig met de wash-sale-regel. Deze houdt in dat om een fiscaal verlies te kunnen verrekenen, u na de verkoop van het indexfonds 30 dagen moet wachten met de aankoop van een ETF dat dezelfde index volgt, of een ETF moet kopen dat een andere index volgt.

Noteert het ETF in lijn met de marktkoers?
Bij traditionele indexfondsen worden de koersen van alle effecten in de portefeuille aan het eind van de dag bij elkaar opgeteld. De intrinsieke waarde van dat fonds weerspiegelt dus eenvoudigweg die waarde, gedeeld door het aantal aandelen in het fonds.

De intrinsieke waarde van een ETF wordt op dezelfde manier berekend. ETFs hebben echter ook een marktkoers, de waarde die beleggers elkaar willen betalen voor elk aandeel in het ETF op een gegeven moment tijdens de handelsdag. In het geval van breed verhandelde ETFs liggen de marktkoersen in lijn met de intrinsieke waarde. Maar in tijden van volatiliteit zijn er momenten geweest waarop de marktkoersen van een ETF afweken van de intrinsieke waarde, en soms aanzienlijk.

Of een ETF in het verleden boven of onder de intrinsieke waarde heeft genoteerd zegt niet alles en betekent misschien alleen dat de marktkoers van het ETF actueler is dan de intrinsieke waarde, zoals de Morningstar-analisten Paul Justice en Bradley Kay toelichten in deze video uit 2010. Maar het is een fenomeen dat u moet kennen alvorens enthousiast aan ETFs te beginnen.

Is belastingefficiëntie van groot belang?
Een van de grootste voordelen van zowel ETFs als traditionele indexfondsen die de brede aandelenindices volgen, is dat zij fiscaal gunstiger zijn (dat ze met andere woorden minder belastbare kapitaalwinsten aan hun aandeelhouders doorgeven) dan actief beheerde fondsen, waarvan de hogere omloopsnelheid vaak een hogere belastingheffing betekent. (Obligatie-ETFs zijn waarschijnlijk uit fiscaal oogpunt niet aantrekkelijker dan obligatie-indexfondsen). Dus zowel een ETF als een indexbeleggingsfonds is prima voor het aandelenluik van uw belastbare portefeuille.

ETFs kunnen echter van meer middelen gebruik maken om de belasting zo laag mogelijk te houden, zoals toegelicht in deze presentatie. Hoewel ETFs niet altijd fiscaal gunstiger zijn dan vergelijkbare traditionele indexbeleggingsfondsen, beschikken ETFs wel over meer instrumenten om de belastingdienst buiten de deur te houden dan traditionele indexfondsen.

Gebruikt u opties? Handelt u gedurende de dag (intraday)?
Afgezien van de vraag of deze technieken aan te raden zijn voor de meeste individuele beleggers (en ik denk dat dit niet het geval is), loont het de moeite op te merken dat ETFs meer handelstactieken bieden, zoals het gebruik van opties en intraday-handel, dan waarover beleggers beschikken bij traditionele indexbeleggingsfondsen. Als u deze flexibiliteit op prijs stelt – en belangrijker, als u redenen heeft om aan te nemen dat u ervan kunt profiteren – dan is het misschien zinvol om over te stappen naar een ETF.

Begin bescheiden
Voor ETFs geldt geen minimumbelegging, in tegenstelling tot indexbeleggingsfondsen. Zij zijn dus een goede keuze voor beleggers die de voorkeur geven aan indexbeleggen, maar niet beschikken over een groot startkapitaal. Let u wel op de kosten zoals transactiekosten die een flinke hap kunnen nemen uit kleinere beleggingsbedragen.


Dit artikel maakt deel uit van een serie over de basisbeginselen van beleggen in ETFs. Lees ook:

Heb ik ETFs nodig in mijn portfolio?
Door de populariteit van ETFs kunnen beleggers het gevoel hebben iets te missen wanneer ze geen ETFs in hun portefeuille hebben. Dit is niet het geval.

Hoeveel moet ik beleggen in ETFs?
Bij ETFs zijn asset allocatie en diversificatie het belangrijkst. 

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Christine Benz  is Morningstar's director of personal finance and author of 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success. Follow Christine on Twitter: @christine_benz and on Facebook.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten