Gelijkgewogen indices.

Een eenvoudig en doeltreffend alternatief voor kapitaalgewogen indices.

Voor u geselecteerd, 12 oktober, 2011 | 9:07
Facebook Twitter LinkedIn

Elke dag wordt er in de (financiële) media gesproken over de stand van de AEX index. De AEX index wordt immers gezien als graadmeter van de Nederlandse economie. Maar hoe komt deze index precies tot stand? En, is dit de beste manier,  of zijn  er alternatieven?

Indices kunnen op verschillende manieren worden samengesteld. De meest bekende, en meest voorkomende vorm, is de naar marktwaarde- of kapitaalgewogen index. In een kapitaalgewogen index krijgen fondsen met een hogere beurswaarde een zwaardere weging in de index, de marktkapitalisatie van een bedrijf is dus bepalend voor haar weging in de index. Voorbeelden van naar kapitaalgewogen indices zijn: de AEX index, de S&P500 en de MSCI WORLD index.

Wereldwijd zijn de meest toonaangevende indices naar marktwaarde gewogen, de vraag is: waarom? Er zijn verschillende redenen te noemen waarom kapitaal gewogen indices de standaard norm zijn geworden: dagelijkse reportage van de stand van de index in de media, breed geaccepteerd door beleggers als graadmeter voor de economie, simpel te berekenen en ondersteund door de efficiënte markthypothese.

Omdat de beurswaarde van een bedrijf als Shell groter is dan die van bijvoorbeeld Boskalis, heeft Shell een zwaardere weging in de AEX dan Boskalis. Om dezelfde reden heeft Google een zwaardere weging in de  MSCI World Index dan Unilever. Als een belegger dus een ETF (tracker) koopt op de MSCI World zal hij zwaarder belegd zijn in Google dan in Unilever.

Kapitaalgewogen indicies mogen dan de norm zijn, er is ook kritiek op dit soort indices. Een veel gehoord punt van kritiek is dat kapitaalgewogen indices systematisch overwogen zouden zijn in fondsen die gehyped worden en dat deze indices dus vatbaar zijn voor bubbels. Tijdens de IT-bubbel zagen we bijvoorbeeld dat veel indices gedomineerd werden door IT bedrijven en dat bedrijven uit minder spraakmakende industrieën onderwogen werden. Toen de bubbel barste,  ging de index hard omlaag, simpelweg omdat de weging van IT bedrijven erg zwaar was.  

Een alternatief dat de gevoeligheid voor bubbels aanzienlijk verkleint is de gelijkgewogen index. Bij gelijkgewogen indices is de marktkapitalisatie van een fonds niet van belang bij het toekennen van een weging maar krijgt elk fonds dezelfde weging. Het gelijk wegen van de aandelen binnen een index voorkomt dat een paar grote bedrijven de index domineren en leidt dus tot een betere spreiding Als de AEX gelijkgewogen zou zijn zou dus elk fonds een weging krijgen van 4%. Overigens wordt bij de selectie van fondsen die in aanmerking komen voor opname in de index vaak wel gekeken naar marktwaarde. Waarbij vaak ook de liquiditeit als selectiecriterium wordt neegenomen.

Naar mate de onderliggende fondsen in waarde stijgen of dalen zal hun weging in de index veranderen. Tijdens de herweging krijgen alle fondsen weer dezelfde weging. Dit bekent dat het belang in fondsen die harder stegen dan de index wordt afgebouwd (er wordt winst genomen) en er meer wordt geïnvesteerd in fondsen die achterbleven bij de index..

Er zijn interessante studies verschenen van onder meer MSCI en SP over gelijkgewogen indices. Beide studies tonen aan dat de gelijkgewogen varianten van de MSCI WORLD en de S&P500 de afgelopen jaren beter presteerden dan hun kapitaalgewogen tegenhangers.

Ik denk dat investeren in gelijkgewogen indices beter past bij passief beleggen dan investeren in kapitaalgewogen indices. Iemand die kiest voor passief beleggen doet dat immers vaak omdat hij/zij naar eigen zeggen niet denkt te kunnen weten welke aandelen outperformance zullen leveren en besluit daarom in de hele index te beleggen. Dan is het ook logisch om geen onderscheid te maken tussen de verschillende aandelen in die index, en ze allemaal even zwaar te laten wegen. 


 Disclaimer Think Capital
- Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe
partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud . 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten