Een nieuwe generatie ETPs: Gelijk gewogen ETFs - deel 1

Hortense Bioy, 17 oktober, 2011 | 10:34
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggers ontdekken momenteel een nieuwe strategie voor aandelenindexering die door sommigen als rationeler wordt beschouwd dan de klassieke benadering op basis van marktkapitalisatie.

Dit artikel kadert in onze reeks waarbij we ingaan op recent uitgegeven beursverhandelde producten (‘exchange-traded products’ of ETPs) die als vernieuwend worden beschouwd of anders trachten om bestaande strategieën te verbeteren die onder de ETP-vlag worden aangeboden. Onze doelstelling bestaat erin de lezer een beter inzicht te bieden in deze producten en de potentiële voordelen en risico’s voor beleggers aan te duiden. In het vorige artikel bespraken we het EURO STOXX 50 BuyWrite-ETF van Lyxor.

In dit stuk analyseren we de eerste gelijk gewogen ETFs die in Europa worden geïntroduceerd door de Nederlandse aanbieder ThinkCapital en de Franse provider Ossiam.

In de voorbije maand april introduceerde ThinkCapital, een dochterbedrijf van BinckBank, het Global Equity Tracker, een ETF dat in 250 wereldwijd genoteerde large-capaandelen belegt, en het Global Real Estate Tracker, dat wereldwijd in de aandelen van 25 vastgoedondernemingen belegt.

In de voorbije maand mei volgde Natixis (dochter van Ossiam) met de introductie van een gelijk gewogen versie van drie uitermate populaire aandelenindices: EURO STOXX 50, STOXX Europe 600 en CAC 40.

Gezien het ongenadige vernieuwingstempo dat de Europese ETF-markt de voorbije jaren kenmerkt, verbaast het eigenlijk dat de strategie op basis van gelijke wegingen niet eerder was opgepikt door Europese aanbieders. Het allereerste gelijk gewogen ETF werd in 2003 geïntroduceerd aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Met een beheerd vermogen van USD 2,6 miljard behoort het Rydex S&P 500 Equal Weight, het eerste gelijk gewogen ETF in de Verenigde Staten, momenteel tot de 50 grootste aandelen-ETFs in de VS. Of de vijf nieuwe door ThinkCapital en Ossiam uitgegeven producten eenzelfde succes zullen oogsten, valt nog af te wachten.

Waarom kiezen voor een gelijk gewogen index?
het belangrijkste voordeel van een gelijk gewogen index ten opzichte van een naar marktkapitalisatie gewogen index, is diversificatie. Omdat gelijk gewogen aandelenindices dezelfde weging toekennen aan elk van hun constituenten, kunnen ze beleggers een meer gediversifieerde blootstelling aan een bepaalde aandelenmarkt opleveren, waarbij concentratie in een kleine groep van grote bedrijven in de index wordt vermeden.

Sommige naar marktkapitalisatie gewogen indices kunnen namelijk erg topzwaar uitvallen vanuit het perspectief van individuele waarden. Zo waren de top 10-constituenten van de EURO STOXX 50-index bijvoorbeeld goed voor bijna 39 procent van de indexweging, terwijl diezelfde aandelen maar 24,4 procent van de gelijk gewogen versie van de index vertegenwoordigen.

De verschillende wegingsbenaderingen leiden ook tot uiteenlopende sectorblootstellingen. Dat is te wijten aan de sectorwegingen die eerder bepaald worden door het aantal bedrijven in elke sector dan op basis van de marktkapitalisatie van ieder afzonderlijk bedrijf. Sommige sectorwegingen vallen daardoor lichter uit ten opzichte van andere, die aandikken. De onderstaande tabel geeft het verschil in sectorweging weer tussen de EURO STOXX 50 en de EURO STOXX 50 Equal Weight Index (EWI) op 20 september 2011.

Beleggers dienen te beseffen dat een gelijke weging niet noodzakelijk tot een lagere sectorconcentratie leidt. Gelijk gewogen indices zouden namelijk sommige reeds oververtegenwoordigde sectoren nog een overweging kunnen toekennen. Zo zijn de 15 financiële aandelen van de EURO STOXX 50-index bijvoorbeeld goed voor 26,8 procent van de waarde van de gelijk gewogen index, terwijl diezelfde bedrijven amper 22,7 procent van de naar marktkapitalisatie gewogen index uitmaken. De weging van de energiesector daarentegen bedraagt 5,9 procent in de gelijk gewogen index, maar 9,9 procent in de naar marktkapitalisatie gewogen index.

Chart1

Bij het selecteren van een index is het daarom van belang de samenstelling van de index niet alleen op het gebied van afzonderlijke effecten te onderzoeken, maar ook de sectorblootstelling tegen het licht te houden. Uit verschillende sectorwegingen kunnen namelijk uiteenlopende rendementen voortvloeien. In theorie zouden de prestaties van de EURO STOXX 50 EWI ten opzichte van de EURO STOXX 50-index er dankzij een verbetering in de financiële sector en dalende energieprijzen op vooruitgaan.

Er zijn verschillende andere aspecten van gelijke weging die beleggers in overweging zouden moeten nemen met betrekking tot weging naar de marktkapitalisatie.

Door op de herbalanceringsdatum van de index aan elk effect dezelfde weging toe te kennen, heeft de benadering op basis van gelijke weging de neiging om de klemtoon op mid- en small-caps te leggen. Dat betekent dan weer dat gelijk gewogen indices doorgaans een hoger risico/rendement-profiel bieden en dat bovengemiddelde prestaties naar verwachting afkomstig zullen zijn van blootstelling aan de riskantere mid- en small-caps.

Dat is ongetwijfeld het geval voor de STOXX Europe 600 EWI, die voor 66 procent bestaat uit aandelen met een gemiddelde of kleine marktkapitalisatie. De EURO STOXX 50 EWI, die exclusief is samengesteld uit large-caps (met een marktkapitalisatie van EUR 7 miljard is Alstom het kleinste aandeel in de EURO STOXX 50), mag echter niet worden beschouwd als een pure inzet op aandelen met kleine tot gemiddelde marktkapitalisatie, ook al profiteert het effectief van een voorkeur voor de kleinste indexconstituenten. Zo komt Think Global Equity evenmin in aanmerking als inzet op mid- en small-caps. De index op maat van Markit (die door het fonds wordt gevolgd) is samengesteld uit minder dan een zesde van de constituenten van de MSCI World. Daaruit volgt dat deze index uitsluitend de grootste en meest liquide aandelen omvat in de ontwikkelde regio's.

Algemeen gezien, omdat kleinere aandelen doorgaans volatieler zijn dan grotere bedrijven, neigen gelijk gewogen indices ook naar een hogere volatiliteit, zoals de onderstaande grafiek illustreert. Een door Ossiam achteraf uitgevoerde controletest toont aan dat de volatiliteit van de STOXX Europe 600 EWI, zoals gemeten aan de hand van voortschrijdende standaarddeviaties op jaarbasis over één jaar, deze van de STOXX Europe 600-index over de voorbije 5 jaar zou hebben overschreden, hoewel het verschil in volatiliteit in die periode afnam. Zoals verwacht zou het verschil in volatiliteit het grootst zijn geweest tijdens de val van Lehman Brothers en het herstel van de aandelenmarkt in 2009.

Chart2

Een ander interessant aspect van gelijke weging is dat deze benadering profiteert van het omgekeerde (reverse) gemiddelde. Bij de herbalancering van de index wordt de blootstelling aan aandelen met sterke prestaties verlaagd, terwijl de blootstelling aan minder goed presterende waarden wordt verhoogd om opnieuw een gelijke weging te bekomen. In essentie versterkt deze methode dus de discipline van 'selling high' en 'buying low'. Deze herbalanceringsstrategie kan helpen bij het vermijden van een tendentieuze voorkeur voor de naar marktkapitalisatie gewogen indices en bij de bescherming van beleggers tegen de gevaren van financiële zeepbellen.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten