Een nieuwe generatie ETPs: Gelijk gewogen ETFs - deel 2

Hortense Bioy, CFA 17 oktober, 2011 | 11:01
Facebook Twitter LinkedIn

Totale eigendomskost
Een vaak aangehaald nadeel van de op gelijke weging gebaseerde methode is een hoger portefeuilleverloop en regelmatige herbalancering, wat extra kosten met zich meebrengt. Terwijl een naar marktkapitalisatie gewogen index zijn samenstelling periodiek aanpast om de vervanging van oudere constituenten door nieuwe wegens wijzigingen in marktkapitalisatie en zakelijke gebeurtenissen te weerspiegelen, moet een gelijk gewogen index al zijn constituenten periodiek herbalanceren in de richting van de doelwegingen. Zo vindt er een trade-off plaats tussen de voordelen van het profiteren van de kortetermijnwinsten van recente winnaars via regelmatige herbalancering en verloopgerelateerde kosten.

In dat opzicht houden ThinkCapital en Ossiam er twee verschillende benaderingen op na. ThinkCapital, dat gebruikmaakt van fysieke replicatie, streeft ernaar de tradingkosten (die niet in de TER maar wel in de IW-prestaties van hun fondsen zijn inbegrepen) te beperken door de participaties van de gelijk gewogen ETFs op jaarbasis te herbalanceren. De gelijk gewogen ETFs van Ossiam, die gebruikmaken van synthetische replicatie, worden op kwartaalbasis geherbalanceerd om samen te vallen met aandelenwijzigingen in de basisindices. Ook al gaan synthetische ETFs niet gepaard met directe tradingkosten die uit de iherbalancering van de index voortvloeien, omdat de indexprestaties via de ruil (swap) aan het fonds worden geleverd, toch zullen hun prestaties ten gevolge van herbalanceringskosten een impact ondervinden. Deze kosten worden verrekend in de vergoedingen die de swaptegenpartij het fonds aanrekent. Dat zal op zijn beurt een impact hebben op de volgprestaties van het fonds.

Voor wat de jaarlijkse beheervergoedingen betreft, is ThinkCapital erin geslaagd de kosten laag te houden door een beroep te doen op Markit-indices in plaats van gebruik te maken van het merk MSCI. Daaruit volgt dat het Global Equity Tracker en het Global Real Estate Tracker slechts een TER van respectievelijk 20 en 25 basispunten aanrekenen. Dat komt neer op ongeveer de helft van de gemiddelde TER voor ETFs die de MSCI World-index en de MSCI Real Estate-index volgen. De gelijk gewogen ETFs van Ossiam zijn daarentegen duurder dan hun equivalenten onder de naar marktkapitalisatie gewogen ETFs. Zo rekent het Ossiam CAC 40 Equal Weight ETF 5 tot 10 basispunten meer aan dan het gemiddelde CAC 40-ETF.

Prestaties van gelijk gewogen indices
Tal van studies hebben aangetoond dat gelijk gewogen indices op lange termijn betere prestaties laten optekenen dan hun naar marktkapitalisatie gewogen tegenhangers. Een in juli 2010 door Standard & Poor's gepubliceerd onderzoeksdocument, met gegevens van een achteraf uitgevoerde controletest, toont aan dat de S&P 500 Equal Weight Index (EWI) de S&P 500-index over de voorbije 20 jaar zou hebben verslagen met 1,8 procent per jaar. Het prestatieniveau zou in de loop der jaren echter aanzienlijk hebben geschommeld volgens het ritme van de verschillende marktcycli. De S&P 500 EWI zou bovengemiddelde prestaties hebben laten optekenen in de vroege jaren '90, maar had ten opzichte van de S&P 500 zes jaar op rij (van 1994 tot en met 1999) met een achterstand rekening moeten houden, met significant ondergemiddelde prestaties tijdens de technologiezeepbel van de late jaren '90. Vervolgens zou de S&P 500 EWI de S&P 500 zeven jaar op rij tot en met 2006 hebben verslagen, om dan weer achterop te raken tijdens de financiële crisis van 2007-2008.

Jammer genoeg kunnen wij in het geval van de door producten van ThinkCapital en Ossiam gevolgde indices niet dezelfde hoeveelheid gegevens verzamelen om even ver terug te gaan in de tijd als het onderzoek van S&P. Op basis van de beschikbare gegevens hebben we echter onze analyse op basis van de vijf sinds respectievelijk 2002 en 2007 door Ossiam en ThinkCapital gehanteerde gelijk gewogen indices uitgevoerd. In overeenstemming met het gangbare geloof dat mid- en small-caps het beter doen in haussemarkten (meestal in periodes na recessies) en ondergemiddelde prestaties laten optekenen in baissemarkten, deden vier op de vijf indices het tijdens de financiële crisis van 2007-2008 slechter dan gemiddeld en deden ze het tijdens het herstel van 2009 stuk voor stuk beter dan gemiddeld.

Bovendien toont de achteraf uitgevoerde controletest dat de EURO STOXX 50 EWI de EURO STOXX 50 sinds 2002 jaarlijks met 2% zou hebben verslagen, terwijl de STOXX Europe 600 EWI ten opzichte van zijn naar marktkapitalisatie gewogen equivalent 0,2% slechtere prestaties had laten optekenen. Deze resultaten kunnen worden verklaard door de inferieure prestaties die aandelen met gemiddelde en kleine marktkapitalisaties in Europa vijf jaar op rij lieten optekenen van 2004 tot en met 2008. Na de financiële crisis van 2007-2008 profiteerde de STOXX Europe 600 EWI meer dan de EURO STOXX EWI van de significante herstelbeweging in de mid- en small-caps, opnieuw wegens de inherente voorkeur voor small-caps van die eerste.

Gegevens van achteraf uitgevoerde controletests sinds 2005 brengen ook aan het licht dat de CAC 40 EWI zijn hoofdindex zou hebben verslagen met een indrukwekkende 4,6 procent per jaar, een significant betere prestatie dan tijdens het herstel van de aandelenmarkt in 2009. Dat zou deels toe te schrijven zijn geweest aan het verschil in sectorwegingen tussen de twee indices. De CAC 40 EWI heeft een overweging gehad in bepaalde sectoren zoals de financiële waarden en consumentengoederen, en een onderweging in andere, zoals olie & gas en gezondheidszorg.

Chart3

Op dezelfde manier zou de Think Global Equity over de voorbije 4 jaar 1,4 procent betere prestaties hebben laten optekenen dan de MSCI World, terwijl de Think Real Estate Coverage-index het 2,3 procent slechter had gedaan dan de MSCI World Real Estate-index. Die afwijkende prestaties kunnen verklaard worden door de nadruk die het fonds Think Real Estate legt op mid- en small-caps. Zoals verwacht lag de index achter op zijn hoofdindex gedurende de financiële crisis van 2007-2008, maar kwam hij sterk terug in 2009.

 Chart4

Besluit
De recente introductie van de gelijk gewogen ETFs van ThinkCapital en Ossiam heeft de Europese beleggers kennis laten maken met een nieuwe strategie voor aandelenindexering, die door sommigen als rationeler wordt beschouwd dan de klassieke naar marktkapitalisatie gewogen benadering wegens de meer gediversifieerde blootstelling die geboden wordt. Er werd reeds een schat aan onderzoeken gepubliceerd naar gelijk gewogen indices, meer bepaald naar hun potentieel om op lange termijn betere prestaties te laten optekenen dan hun equivalenten op basis van marktkapitalisatie. Terwijl de kwestie nog steeds wordt besproken, mogen beleggers niet vergeten dat de twee indexeringsmethodes een verschillende reeks van risicofactoren met zich meebrengen, waaruit dan weer afwijkende rendementen voortvloeien. Bovendien is voorzichtigheid geboden bij het vergelijken van prestaties, die altijd sterk afhankelijk zijn van de periode en het geselecteerde aandelenmandje.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten