Morningstar publiceert ETP-onderzoeksrapporten

Onze onafhankelijke analisten onderzoeken de grootste exchange traded products (ETPs) om u te helpen bij de keuze van het meest geschikte product.

Ben Johnson 22 november, 2011 | 14:55
Facebook Twitter LinkedIn

Het Europese ETF-analistenteam van Morningstar heeft onderzoeksrapporten gepubliceerd over de grootste individuele exchange traded products (ETPs, zoals exchange traded funds (ETFs) of exchange traded commodities (ETCs)) in Europa op basis van het vermogen onder beheer. Het doel van deze rapportages over individuele ETPs is om een grote groep beleggers te voorzien van een kwalitatief kader en de nodige nuttige en relevante cijfers om ETPs naar beste vermogen in te zetten in hun eigen portefeuilles of die van hun klanten. Dit onderzoek is het eerste in zijn soort in de Europese ETP-markt.

Klik hier om een voorbeeld te zien: iShares MSCI World Inc.

Deze onderzoeksverslagen zijn –vooralsnog- kosteloos beschikbaar en het aantal wordt gestaag uitgebreid met de 200 grootste ETPs in Europa, goed voor ongeveer 70 procent van de Europese ETP-activa.

Er zijn geen plannen om een specifieke rating voor de Europese ETP-markt te ontwikkelen. De Morningstar Star Rating blijft van toepassing op ETPs om de kruisvergelijkingen over een breed gamma van beleggingsinstrumenten, waaronder fondsen, ETPs en gesloten fondsen, te vergemakkelijken. Later in het jaar zal Morningstar nieuw cijfermateriaal publiceren dat het mogelijk moet maken ETPs te rangschikken op basis van de totale geraamde kosten. Deze gegevens zullen beleggers in staat stellen om te bepalen welke van de uiteenlopende ETPs die breed toegepaste benchmarks volgen, zoals de FTSE 100, EURO STOXX 50 of S&P 500, de minste kosten met zich meebrengen op basis van de omvang van hun belegging en de verwachte deelnemingsperiode.

Hieronder volgt een overzicht van de grote lijnen in onze ETP-rapporten:

Geschiktheid
Het onderdeel ‘geschiktheid’ geeft aan hoe het ETP het best kan worden aangewend in de portefeuille van een belegger, afhankelijk van de economische omstandigheden, de focus van de portefeuille en de beleggingsvooruitzichten. We gaan bijvoorbeeld na of een product een kernpositie of taktisch instrument is en wanneer en hoe het het beste kan worden ingezet. We nemen ook de complexiteit van meer exotische producten onder de loep, zoals grondstoffen-, hefboom- en inverse ETPs.

Indexsamenstelling
In het onderdeel ‘indexsamenstelling’ wordt het product uit zijn hokje gehaald en gaat men dieper in op de onderliggende indices of referentie-activa. Daarbij wordt onder meer ingegaan op wegingsmethodes, kapitalisaties, free float-aanpassingen, herbalancerings- en herzieningsperiodes, dividendbeleid en selectiecriteria.

Productsamenstelling
In het onderdeel 'productsamenstelling' wordt bepaald hoe het product is opgebouwd om de prestaties van zijn referentie-index of referentie-actief te repliceren of zo dicht mogelijk te benaderen. Hier onderzoeken we replicatiemethodes (fysiek, synthetisch), productstructuren (fondsen, notes), het potentiële tegenpartijrisico en hoe dit in te perken, uitkeringsbeleid enzovoort.

Vergoedingen
In het onderdeel ‘vergoedingen’ wordt de totale kostenratio (TER, total expense ratio) vermeld en vergeleken met de TERs van vergelijkbare ETP-concurrenten.

Alternatieven
Het onderdeel ‘alternatieven’ heeft als doel het ETP een plaats te geven in het bredere gamma van beleggingsopties. Het product wordt op basis van duidelijke financierings- en handelskosten vergeleken met direct vergelijkbare ETP-alternatieven. Daarnaast wordt het product vergeleken met andere alternatieven buiten de ETP-categorie. Zo gaan we bijvoorbeeld de relatieve eigendomsverdiensten van fysiek door goud gedekte ETPs vergelijken met het aanhouden van het fysieke, ongemunte goud zelf.

Voor een volledige lijst van ETPs waarvan momenteel al analistenrapporten beschikbaar zijn, klikt u hier. Deze lijst wordt bijgewerkt naarmate onze verslaggeving wordt uitgebreid.

Breng ook een bezoek aan Morningstar's ETF-centre voor een overzicht van ETFs met de hoogste en laagste rendementen en artikelen over ETFs (van heel basaal over wat een ETF is tot meer complex over hoe een ETF in bepaalde beleggingstrategieën in te zetten).

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ben Johnson  Ben Johnson is Morningstar’s Director of European ETF Research.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten