Uittocht uit Europese fondsen gaat verder in oktober

Uit cijfers van Morningstar blijkt dat beleggers meer dan 22,4 miljard euro uit actief beheerde fondsen haalden.

Pieter Bailleul 28 november, 2011 | 14:08
Facebook Twitter LinkedIn

Oktober was voor de Europese beleggingsfondsen opnieuw een zwarte maand. De neerwaartse tendens, die in mei van dit jaar begon, hield aan en uit cijfers van Morningstar blijkt dat beleggers meer dan EUR 22,4 miljard uit actief beheerde fondsen haalden (door Morningstar geschatte pan-Europese nettokapitaalstromen). Hoewel de scherpe daling van de voorgaande maanden lijkt te zijn vertraagd, bedroeg het totale verlies sinds het begin van het jaar EUR 76 miljard.

Beleggers bleven hun geld wegnemen uit alle activaklassen. Aandelen werden het hardst getroffen en verloren in oktober een totaalbedrag van EUR 10 miljard. Andere belangrijke categorieën, zoals vastrentende effecten en geldmarktfondsen, kregen het ook zwaar te verduren met respectievelijk een totale uitstromen van EUR 6 en 8 miljard. Het is duidelijk dat de onzekerheid op de financiële markten de beleggers blijft storen en zij zien dan ook geen andere uitweg dan de markt volledig te verlaten. De uitstroom uit geldmarktfondsen lijkt te worden ondersteund door het vooruitzicht van nieuwe kapitaalratio's voor banken dat financiële instellingen ertoe aanzet om meer geld aan te trekken voor spaarrekeningen.

Allocatiefondsen, goed voor bijna 10,5 procent van de fondsenmarkt, boekten in oktober slechts een verlies van EUR 1,2 miljard, wat gezien de omvang van deze activaklasse relatief gering is. Mixfondsen slaagden erin om sinds het begin van het jaar EUR 6,5 miljard op te halen. Mogelijk kan dit worden verklaard door de belangrijke rol die deze fondsen spelen in beleggingsadvies.

Geschatte nettokapitaalstromen (in miljoen EUR)

Oktober 2011

Marktaandeel

Sinds begin van het jaar

 1 jaar

Aandelen

- 10,164

 33.03%

- 52,348

- 27,572

Vastrentende effecten

- 6,170

 26.77%

- 26,209

- 38,573

Alternatief

- 2,632

  6.01%

2,415

3,097

Vastgoed

- 1,415

   2.15%

- 2,352

- 3,512

Allocatie

- 1,203

10.72%

6,583

11,633

Converteerbare effecten

- 525

  0.86%

- 3,708

- 2,728

Commodity's

- 357

  0.51%

- 628

- 20

Alle langlopend

- 22,467

 80.04%

- 76,247

- 57,674

Geldmarkt

- 8,626

  19.96%

- 36,576

- 58,634

Totaal

- 31,093

100.00%

- 112,823

- 116,308

Bron: Morningstar Direct Fund Flows

Onrust over geloofwaardigheid van Europese regering houdt aan
Aangezien de Europese overheidsschuldencrisis blijft zorgen voor roering op de financiële markten, haalden beleggers meer dan EUR 1,3 miljard weg uit overheidsobligatiefondsen, na vastgoedfondsen de slechtst presterende categorie. Hoogrentende beleggingsfondsen slaagden erin om meer dan EUR 1,5 miljard aan te trekken, gevolgd door de categorie van de wereldwijde waardeaandelen met een grote kapitalisatie. Beleggers zochten in ondernemingen met stabiele dividenden immers meer zekerheid.

Zware verliezen voor BNP Paribas
Bij de fondshuizen kreeg de Franse vermogensbeheerder BNP Paribas de grootste uitstromen te verwerken. In oktober verloor het meer dan EUR 5 miljard. Het fonds BNP Paribas Cash Invest nam met ruim EUR 2,9 miljard het grootste deel voor zijn rekening. HSBC en Crédit Agricole leden de op één na en op twee na grootste verliezen met respectievelijk EUR -3,7 en -3,3 miljard.
Het beleggingsfondsen dat de grootste daling konden optekenen was het JP Morgan US Dollar Liquidity Fund: een uitstroom van EUR 3,3 miljard.

Van de weinige fondsaanbieders die erin slaagden om in oktober geld aan te trekken, vallen JP Morgan en Blackrock op. Zij haalden beide iets minder dan EUR 1 miljard op. Sinds het begin van het jaar is Blackrock één van de vermogensbeheerders die in staat waren om de grootste kapitaalinstromen te genereren. De groei van het beheerd vermogen (EUR 5.908) ligt echter ongeveer drie keer lager dan de EUR 15 miljard die Franklin Templeton in de afgelopen tien maanden wist aan te trekken.

Bewaarders en beheerders zien grote verschillen
Voor BNP Paribas was oktober zeker niet de beste maand. Samen met de enorme uitstromen uit zijn geldfonds werden de grootste uitstromen waargenomen bij BNP Paribas Securities Services, de op twee na grootste bewaarder van Europa. Het bedrijf verloor EUR 5,6 miljard aan geregistreerd vermogen. BNP Paribas wordt gevolgd door Caceis Bank, op basis van geregistreerd vermogen de grootste bewaarder in Luxemburg, die EUR 4,6 miljoen verloor en BNY Mellon Trust, waar EUR 3,7 miljard aan uitstromen werd geregistreerd. Anderzijds slaagden JP Morgan Bank en Northern Trust Fiduciary Services er beide in om in de maand oktober EUR 1,5 miljard aan te trekken.

Liquiditeitsfondsen als grootste verliezers
Wat individuele fondsen betreft, werden de liquiditeitsfondsen van alle Europese beleggingsfondsen de afgelopen tien maanden het hardst getroffen. De grootste kapitaaluitstromen waren voor JPM US Dollar Liquidity Fund (EUR -14,72 miljard), gevolgd door BNP Paribas Cash Invest (EUR -5,88 miljard), HSBC Global Liquidity Euro (EUR -5,09 miljard) en Goldman Sachs USD Liquidity (EUR -4,36 miljard). Sinds het begin van het jaar haalde het Templeton Global Total Return Fund met EUR 6,75 miljard het meeste kapitaal op. Het fonds wordt gevolgd door het Global Bond Fund van dezelfde groep, dat EUR 6,34 miljard ophaalde.

Disclaimer
De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieverstrekkers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Noch Morningstar noch zijn informatieverstrekkers zijn verantwoordelijk voor schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde rendementen vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings