Morningstar verwacht volatiele olieprijs in 2012

Een recessie in Europa zal niet leiden tot dezelfde grote daling van de vraag naar olie als in 2008.

Jason Stevens 20 december, 2011 | 12:02 Maarten van der Pas
Facebook Twitter LinkedIn

Ondanks dreigende, donkere wolken aan bijna elke financiële horizon zijn olieprijzen aanhoudend hoog en relatief stabiel gebleven in 2011. Morningstar is er minde gerust op dat dit ook het geval zal zijn in 2012. Door de sterke vraag uit opkomende markten produceren de OPEC-landen voluit en is er weinig reservecapaciteit. Dat steunt de hoge prijzen. Geopolitieke spanningen sinds de Arabische Lente hebben ook geholpen om de olieprijs op een hoog niveau te houden met recent de angst voor wraakacties van Iran als gevolg van het handelsembargo tegen het land. Met Europa dat aan de vooravond staat van een forse recessie en China dat zich opmaakt voor een harde landing van zijn economie vreest Morningstar dat 2012 een moeilijk jaar wordt voor beleggers in energie.

Een Europese recessie kan de vraag naar olie met enkele miljoenen vaten olie per dag laten afnemen, wat enige druk haalt van de productie en prijzen voor ruwe olie. Maar de Europese economie is minder olie-intensief dan die van de Verenigde Staten en het meeste vet bij de Europese transportsector is al weggesneden. Met uitzondering van een diepe recessie of zelfs een depressie verwacht Morningstar niet dat een economische terugval in Europa de vraag naar olie net zo veel laat dalen als in 2008.

China
Een groter schrikbeeld is China. Van dit land merkt Morningstar op dat met een zogenoemde harde landing de economische groei niet tot stilstand komt, maar dat het groeitempo naar een lagere versnelling gaat. Een groei van het Chinese bbp van 5 procent betekent nog steeds een grotere vraag naar olie, maar verkleint wel China’s enorme honger naar olie en daardoor de druk op de aanvoer. Het grotere risico hier is, dat de Chinese economische planners er niet in slagen om goed te anticiperen op de effecten van een vertragende economie en een gebrek aan financiering of onrust resulteert in een flink dalende industriële vraag naar olie. Dat kan mogelijk leiden tot een scherpe prijsdaling.

Verenigde Staten
Veel economen zien de Verenigde Staten als een eenzaam licht –weliswaar dimlicht- aan de economische horizon. Morningstar onderschrijft die positieve opvatting niet. We vinden het moeilijk aan te nemen dat de VS een kleine economische groei kan laten zien in het licht van een recessie in de eurozone en vertraagde economische activiteit in China. In onze visie is de VS dit jaar maar ternauwernood aan een recessie ontsnapt. Met het huidige consumptieniveau een prijs van 100 dollar per vat kost olie de Amerikaanse economie bij benadering 4,5 procent van het GDP. Dat is een niveau waarbij de VS in het verleden in een recessie belandde.

Kortom, Morningstar ziet verschillende bedreigingen voor de olieprijs in 2012 en verwacht een hogere volatiliteit.


Aandelenanalyse
Analyses van ondernemingen in de energiesector op deze site:

ExxonMobil
analyse
koers

Petrobras
analyse
koers

Shell
analyse
koers

Total
analyse
koers


Beleggingsfondsen
resultaten van fondsen die beleggen in de energiesector

energiesectorfondsen met een waardering Gold, Silver of Bronze.


ETFs
resultaten van ETFs die beleggen in de energiesector

energie-ETFs met een waardering van 4 of 5 sterren

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jason Stevens  Jason Stevens is an associate director of equity research at Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings