Morningstar’s vooruitzicht voor de Amerikaanse economie

De kansen op een opwaartse verrassing in 2012 zijn aanzienlijk groter dan die op een neerwaartse. Onvoorspelbare risico's blijven in Europa desondanks op de loer liggen.

Robert Johnson, CFA 04 januari, 2012 | 11:05
Facebook Twitter LinkedIn

  • Na de wisselvallige bbp-resultaten te hebben gladgestreken, zal de economie waarschijnlijk met ongeveer 2 procent groeien.
  • Potentiële bronnen van een opwaartse verrassing zijn onder meer de toenemende Amerikaanse olieproductie, een scherpere heropleving van de automo- en vliegtuigproductie (Boeing) en een sterkere woningmarkt.
  • Hoewel ondernemingen zeer behoedzaam blijven, is de particuliere consumptie niet stilgevallen.

De Amerikaanse economie groeide in 2011, maar wel met een trager tempo dan ik aan het begin van het jaar had gehoopt. Ik had begin 2011 verwacht dat de economie wel met 3,0 tot 4,0 procent had kunnen groeien. Intussen ziet het ernaar uit dat de economie een bescheidener groeitempo van om en bij 2 procent haalt op basis van een vergelijking per vierde kwartaal.

Nog verbazingwekkender dan het globale groeitempo was het patroon van deze groei over het jaar. De groei dook naar 0,4 procent in het eerste kwartaal en versnelde over het jaar om voor het vierde kwartaal naar alle waarschijnlijkheid een groei (verrekend op jaarbasis) te laten optekenen die fraai boven de 3 procent uitstijgt.

Een combinatie van slechte weersomstandigheden, een verbijsterende stijging van de olie- en gasprijzen door politieke onrust in het Midden-Oosten en verstoringen in de bevoorradingsketen als gevolg van de Japanse tsunami droegen stuk voor stuk bij aan het beroerde economische groeiniveau van de eerste jaarhelft. Toen die factoren in de tweede helft van het jaar de andere richting uitgingen, piekte de economische groei. Als we beide jaarhelften combineren, denk ik dat het groeiniveau van 2 procent representatiever is voor de stand van zaken van de Amerikaanse economie dan de stagnatie in de eerste helft of de opstoot van de tweede helft.

Hoewel het totale bbp voor 2011 onder mijn voorspellingen bleef, ben ik in het licht van de schokken in de eerste jaarhelft gevolgd door de meer zorgwekkende problemen met betrekking tot de overheidsschulden in de tweede helft, niet zo teleurgesteld in de prestaties van de Amerikaanse economie. Misschien heb ik het jaar wel al te optimistisch ingezet, maar ik gaf ook niet toe aan de klaagzang van de economen die al te veel nadruk leggen op industriële productiegegevens en een nieuwe recessie tegen het eind van de zomer voorspelden. Zelf ben ik me blijven concentreren op de Amerikaanse consument die in 2011 hoegenaamd niet opgaf.

Meer opwaartse dan (beangstigende) neerwaartse trends
Ik voorspel voor 2012 in zijn totaliteit een enigszins hogere groei dan de consensus, zij het beperkt. Toch ben ik ervan overtuigd dat de kansen op een opwaartse verrassing aanzienlijk groter zijn dan die op een neerwaartse. Potentiële bronnen van een opwaartse verrassing zijn onder meer de toenemende Amerikaanse olieproductie, een scherpere heropleving van de auto- en vliegtuigproductie (Boeing), en een sterkere woningmarkt.

Recente berichtgeving lijkt die mogelijkheden stuk voor stuk te ondersteunen. De Amerikaanse olieproductie groeit opnieuw na jaren van achteruitgang. De hogere productie in Noord-Dakota en Texas voert de trend aan, terwijl hogere prijzen en nieuwe technologieën voor extra steun zorgen.

De Amerikaanse automobielproductie is aan de beterende hand, aangezien consumenten de aankoop van een nieuwe wagen niet eeuwig kunnen uitstellen. Het nieuws dat Honda de komende jaren aanzienlijk meer wagens zal produceren in de Verenigde Staten, met een groot aantal bestemd voor de export, wakkert het vuur van de Amerikaanse automobielproductie daarnaast nog verder aan.

Boeing bereikt eindelijk de piek van een aanzienlijke productietoename, voornamelijk wat zijn 787-Dream-Liner betreft. Boeing heeft zich in het verleden echter al vaker optimistisch uitgelaten om uiteindelijk het ene obstakel voor het andere in te ruilen waardoor niemand er nog echt geloof aan hecht. Met de reële leveringen die voorzien zijn en de realiteit van commerciële vluchten in het vizier, geloof ik dat de beleggers het enorme stuwende vermogen van Boeing voor de Amerikaanse economie danig onderschat.

Ten slotte de woningmarkt. Die lijkt stilaan -zij het met grote moeite- de dodenvallei achter zich te laten. Woningbouwprojecten worden opgestart, bouwvergunningen uitgereikt en het vertrouwen in de bouwsector gaat er de laatste maanden ook op vooruit. De voorraden bereiken weer normale niveaus en ondanks de rentestijgingen in de meeste markten bevindt de beschikbaarheidsratio zich op recordhoogte. Let wel, ik beweer niet dat de markt zal boomen. Wat ik wel denk, is dat de woningmarkt voor een positieve economische insteek zal zorgen in 2012. Het zou me ten stelligste verbazen als opgestarte woningbouwprojecten in 2012 geen betekenisvolle voorsprong nemen op die van 2011.

In een vervolgartikel gaat Bob Johnson donderdag dieper in op onder meer de gevolgen van de Europese staatsschuldencrisis en de vertragende Chinese economische groei voor de Amerikaanse economie.


Outlook 2012
Dit artikel maakt deel uit van een serie over Morningstar's vooruitzicht voor 2012. Lees ook:

Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Amerikaanse economie beter gepositioneerd dan andere economieën

Verwachtingen voor de aandelenmarkt

Beleggingsfondsen met een gouden horizon

Pas op voor deze beleggingsfondsen 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert Johnson, CFA  Robert Johnson, CFA, is director of economic analysis with Morningstar.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings