Morningstar’s visie op sector defensieve consumptiegoederen

Er is bij producenten van defensieve consumptiegoederen nog steeds druk op de marges, kansen in opkomende markten, afsplitsingen, spin-offs als overnamedoelwitten en op een aantal plekken waarde.

Erin Lash en R.J. Hottovy, 09 januari, 2012 | 10:02
Facebook Twitter LinkedIn

  • De marges zullen waarschijnlijk niet kunnen stijgen omdat de grondstofkosten onder druk blijven staan.

  • Een uitgesproken stijging van de consumentenbestedingen in de ontwikkelde markten zal nog een aantal kwartalen op zich laten wachten, maar opkomende markten bieden groeikansen

  • Spin-offs kunnen in 2012 ook overnamedoelwitten worden.


De marges blijven waarschijnlijk beperkt omdat de grondstoffenkosten voor druk blijven zorgen.
Hoewel de grondstofkosteninflatie lager ligt dan in de eerste helft van 2011, zijn de koersen van diverse grondstoffen nog steeds aanzienlijk hoger dan slechts twee jaar geleden. Spotprijzen voor ongebrande koffie liggen bijvoorbeeld nog steeds bijna 34 procent hoger dan vorig jaar (de laagste inflatie ten opzichte van het voorgaande jaar in 17 maanden), terwijl rundvlees 18 procent duurder is dan afgelopen oktober. Maïs, een belangrijk onderdeel van veevoeders, noteert 17 procent hoger en meer dan 50 procent hoger dan twee jaar geleden.

Bovendien, zelfs al herstelt het wereldwijde aanbod van landbouwproducten (zoals tarwe uit Rusland en cacao uit Ivoorkust) zich van geopolitieke schokken, denken wij dat de grondstofprijzen in 2012 weer kunnen stijgen. De energiekosten jagen de prijzen namelijk de hoogte in en het weer blijft grillig. Daarnaast kan de vraag uit de opkomende markten de grondstofkoersen ook op langere termijn hoog houden.

Verschillende van de door Morningstar’s aandelenanalisten gevolgde fabrikanten van consumentenproducten hebben hiermee te maken. Zo maakte Hershey onlangs bekend dat het in het boekjaar 2012 hogere inputkosten verwacht, ondanks het feit dat de cacaoprijs in oktober 8,5 procent lager ligt dan een jaar geleden.

Ook het management van ConAgra verhoogde de verwachting voor de verhoging van grondstofkosten voor het hele jaar onlangs naar 9-10 procent (tegenover 7-8 procent eerder). General Mills verwacht dat de kosten in het boekjaar 2012 ongeveer 10-11 procent hoger zullen liggen, waar deze in het boekjaar 2011 rond 5 procent stegen. Dit geeft aan dat deze druk de komende kwartalen waarschijnlijk niet zal afnemen.

Domper voor volumegroei
Naar mening van Morningstar betekent de compensatie van deze kostendruk met hogere prijzen een domper voor de volumegroei, vooral in markten waar een hardnekkig hoge werkloosheid en hoge benzineprijs de consument al voor ernstige problemen stellen.

Hoewel veel bedrijven in de consumentensector hun prijzen hebben verhoogd als antwoord op de hogere inputkosten, hebben maar weinige hun marges volledig op peil kunnen houden. Niettemin is de margedruk veel minder sterk bij ondernemingen die een grotere prijsstellingskracht hebben. Zo drukken de aanzienlijk hogere maïs- en sojaprijzen de laatste tijd de winstgevendheid van Tyson Foods en Hormel Foods.

Het margeverlies van Hormel van 120 basispunten naar 16,0 procent, ten opzichte van 17,2 procent een jaar geleden, was echter aanzienlijk minder dramatisch dan de margekrimp van Tyson Foods, die 430 basispunten bedroeg en de marge naar 4,7 procent verschoof. Gedifferentieerde producten met toegevoegde waarde stellen Hormel in staat om hogere prijzen aan te rekenen, betere marges te realiseren en beter bestand te zijn tegen de kostendruk dan categoriegenoten. Wij menen dat Hormel in de komende jaren hogere winsten kan realiseren, zelfs als het kostenprobleem voortduurt.

Tegelijkertijd verwachten wij dat winstgroei voor Tyson veel moeilijker haalbaar zal zijn. Hoewel ook Tyson de richting inslaat van producten met toegevoegde waarde, is het grootste deel van de omzet nog altijd afkomstig van rauwe vleesproducten. Een efficiënte aanvoerketen kan de marge gedeeltelijk beschermen, maar kostenbesparingen hebben grenzen. Zonder aanzienlijke prijsstellingskracht denken wij dat de grondstoffenprijzen een disproportionele impact op de bedrijfsresultaten zullen hebben.

Hoewel de druk van de grondstoffenprijzen de komende kwartalen naar verwachting enigszins zal afnemen, verwachten wij niet dat de brutomarges in de sector huishoudelijke producten in 2012 zullen terugkeren naar het niveau van vóór 2011. Valuta- en transactievoordelen kunnen namelijk ook verminderen. Bovendien jagen aanbiedingen de omzet al meer dan een jaar lang omhoog, en ook dit zet druk op de marges. Het grootste deel van de aanbieders van huishoudproducten is goed bezig door zich op de omzet te concentreren en de overheadkosten te beheersen.

Naar onze mening moeten zij zich echter in het eerste kwartaal vooral richten op het stabiliseren van de brutomarges. Gezien de vragen bij het realiseerbare karakter van de prijsverhogingen, op welk moment de inputkosten zullen dalen en de wisselkoerseffecten afnemen, is het lastig om in te schatten in welke mate de brutomarges zich de komende kwartalen zullen herstellen.

Immuun
In tegenstelling tot andere delen van de defensieve consumptiegoederensector is de categorie alcoholische dranken relatief immuun voor de huidige druk vanuit de inputkosten, omdat de producten vaak jaren moeten rijpen. Dit betekent dat de recente grondstoffeninflatie pas over een paar jaar van invloed is op de winstcijfers van de distilleerders. Omdat ongeveer een derde van het volume afkomstig is van producten die moeten rijpen, duurt het nog jaren voordat de stijgende grondstoffenkosten van invloed zullen zijn op de winst van Diageo, zodat dit bedrijf wat verder van deze hogere kosten afstaat. Zodoende stellen wij voor dat beleggers die wat bescherming willen inbouwen tegen potentieel hogere kosten, moeten kijken naar het segment alcoholische dranken.

Deze week geeft Morningstar in een serie artikelen haar visie op de sectoren cyclische en defensieve consumptiegoederen. Dinsdag gaan we verder met een artikel over consumentenbestedingen in ontwikkelde en opkomende markten.

Visie op sectoren cyclische en defensieve consumptiegoederen
Deze week geeft Morningstar in een serie artikelen haar visie op de sectoren defensieve en cyclische consumptiegoederen. Lees ook:

Opkomende markten compenseren ontwikkelde markten

Spin-offs kunnen in 2012 overnamedoelwit worden

Morningstar’s visie op defensieve consumptiegoederen

Amazon.com één van de winnaars in verkoop consumentenelektronica

Bekijk ook de selectie van vijf interessante aandelen in de sector cyclische consumptiegoederen en vijf interessante aandelen in de sector defensieve consumptiegoederen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten