Facebook in internet- en NASDAQ-ETFs

Zes ETFs en ETNs die naar verwachting posities van betekenis in Facebook zullen aanhouden en vanaf wanneer dit het geval zal zijn.

Robert Goldsborough, ETF Analyst 22 mei, 2012 | 15:15
Facebook Twitter LinkedIn

Nu Facebook aan de Nasdaq genoteerd is zal het ook zijn weg vinden naar ETFs die de Nasdaq zelf of speciale technologie- of internetindices volgen. In het eerste deel van deze tweedelige serie 'Hoe Facebook uw ETFs binnen zal sluipen' is geanalyseerd hoe dat gebeurt en is het begrip  "float-adjusted marktkapitalisatieweging" uitgelegd.
In dit vervolgdeel zes ETFs en ETNs die naar verwachting posities van betekenis in Facebook zullen aanhouden en vanaf wanneer dit het geval zal zijn.

Global X Social Media ETF (SOCL)

Dit is het enige ETF dat zich uitsluitend op sociale-mediabedrijven richt. Het werd afgelopen herfst geïntroduceerd met in het achterhoofd toekomstige beursgangen van ondernemingen als Facebook en Twitter, en het heeft sinds kort beursgenoteerde bedrijven als Groupon, Zynga, Yandex, LinkendIn en Yelp in portefeuille. Waarschijnlijk zal Facebook snel worden toegevoegd aan de door Solactive beheerde index die dit ETF volgt. Volgens de regels van de index kunnen  bedrijven met een nieuwe beursnotering aan de index -en zodoende aan het ETF- worden toegevoegd na hun vijfde handelsdag. 


Dit betekent dat Facebook vanaf dinsdag 29 mei deel zou moeten uitmaken van SOCL. De index van dit ETF houdt rekening met de bestaande float van een onderneming, wat inhoudt dat Facebook's USD 9,5 tot USD 12 miljard omvattende float-adjusted marktkapitalisatie bepalend zal worden voor de positieomvang. Verwacht wordt, dat Facebook een van de grotere posities van het ETF zal zijn, met een omvang van 8-10 procent. Overigens beperkt SOCL de posities in ieder geval tot maximaal 10 procent. De kosten van SOCL bedragen 0,65 procent.

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN)

Dit is een zeer liquide fonds dat 41 bedrijven omvat die ten minste de helft van hun omzet genereren met internetactiviteiten. Wij verwachten dat het nog enige tijd zal duren voordat FDN Facebook opneemt. De door dit fonds gevolgde index vereist dat alle componenten ervan een handelshistorie hebben van minimaal drie maanden. De indexsamenstelling wordt elk kwartaal herzien en de herziening vindt plaats na beurs op de derde vrijdag van september. Op dat moment zal Facebook waarschijnlijk worden toegevoegd aan deze index en dit ETF. 


Zodra Facebook wordt toegevoegd, betekent de float-adjusted marktkapitalisatie waarschijnlijk dat de positie vrij klein blijft. Als we ervan uitgaan dat het aandeel in september rond de uitgiftekoers noteert (en dat is nog helemaal niet zeker), zou Facebook goed zijn voor tussen 3 en 4 procent van FDN. FDN rekent 0,60 procent aan.


First Trust US IPO Index (FPX) 

FPX wordt niet veel verhandeld en repliceert een index van de 100 grootste en meest liquide bedrijven die de afgelopen 1000 dagen naar de beurs gegaan zijn. Bedrijven worden pas in de index opgenomen zeven dagen nadat de aandelenhandel begint, wat betekent dat Facebook eind mei in FPX zou worden opgenomen. De portefeuille van FPX is voor marktkapitalisatie gewogen en de posities worden niet gebaseerd op de float-adjusted marktkapitalisatie, maar op de totale marktkapitalisatie.

Dit betekent dat Facebook waarschijnlijk een prominente positie krijgt in dit fonds. De posities zijn echter wel beperkt tot 10 procent, wat waarschijnlijk betekent dat Facebook 10 procent van FPX gaan uitmaken. Het ETF rekent 0,60 procent kosten aan.


PowerShares QQQ (QQQ)

Een breed scala aan beleggingsproducten volgt de NASDAQ-100 Index, een benchmark die bestaat uit de 100 grootste niet-financiële bedrijven die op de Nasdaq worden verhandeld. Het bekendste is het reusachtige PowerShares QQQ, ook bekend als ‘Cubes’ (de kubussen). Een paar weken geleden wijzigde Nasdaq OMX de regels voor drie van zijn indices, waaronder de NASDAQ-100, met betrekking tot hoe lang bedrijven beursgenoteerd moesten zijn voor opname in de indices.

Voorheen moest een bedrijf ten minste een jaar op de beurs aanwezig zijn voor het opgenomen kon worden. Nu is deze periode verkort tot tussen drie en vier maanden. Dit betekent dat Facebook in de Nasdaq-100 Index kan worden opgenomen bij de jaarlijkse herziening in december. Als gevolg hiervan zal het vanaf die tijd ook deel uitmaken van PowerShares QQQ en andere aan de NASDAQ-100 Index gerelateerde beleggingsproducten. Facebook heeft zowel A- als B-aandelen, en alleen de A-aandelen zijn naar de beurs gebracht.

Zodoende zal voor de Nasdaq de marktkapitalisatie effectief neerkomen op de float-adjusted marktkapitalisatie die, zoals eerder gezegd, ergens tussen de USD 10-14 miljard bedraagt. Hiermee krijgt Facebook een weging van een onbetekenende 0,3 tot 0,4 procent in de Cubes, waarmee deze totaal in het niet valt tegen de bijvoorbeeld ruim 18 procent van Apple. Er zijn ook andere ETFs gebaseerd op componenten van de NASDAQ-100 Index, waaronder het gelijk gewogen First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (QTEC). 


Dit ETF, dat 0,60 procent aanrekent, omvat 43 bedrijven. Hoewel QTEC de wegingen vier maal per jaar herijkt, vind een volledige herziening alleen in december plaats, op basis van de jaarlijkse herziening van de NASDAQ-100 in december. Als gevolg daarvan zal Facebook waarschijnlijk in december 2012 worden opgenomen in QTEC. Op dat tijdstip zal Facebook (in de veronderstelling dat het aandeel rond de uitgiftekoers noteert) waarschijnlijk tussen de 2 en 3 procent van QTEC's portefeuille uitmaken.

PowerShares NASDAQ Internet Portfolio (PNQI)

Dezelfde Nasdaq-regels die, indien ongewijzigd, Facebook zouden beperken tot een kleine positie in de Cubes, zouden Facebook's positie ook beperken in dit ETF, dat een door NASDAQ beheerde index van in de VS beursgenoteerde internetondernemingen volgt. Vanwege de nadruk op smaller-caps binnen dit ETF, zal Facebook waarschijnlijk goed zijn voor een iets groter deel van de portefeuille zodra het aandeel wordt toegevoegd.

Waarschijnlijk zal dit plaatsvinden tijdens de volgende jaarlijkse evaluatie van de index, in maart 2013. Tegen die tijd zal Facebook (uitgaande van een koers binnen de bandbreedte van de uitgiftekoers) misschien 4 tot 5 procent van PNQI uitmaken. Het ETF rekent 0,60 procent aan en omvat 69 bedrijven.

UBS ETRACS Next Generation Internet ETN (EIPO)

Deze weinig verhandelde ETN volgt vrijwel perfect een door UBS gesponsorde en door Standard & Poor's berekende index van internetbedrijven op de NYSE en de Nasdaq die drie jaar of minder aan de beurs staan genoteerd. De index berekent de marktkapitalisatie van een emittent op basis van de totale marktkapitalisatie van alle aandelenklassen, onafhankelijk van het feit of deze aandelen in bezit van insiders of gerelateerde aandeelhouders zijn.

Dit betekent dat de index rekening zal houden met de totale marktkapitalisatie van Facebook van rond USD 100 miljard. De componenten van de ETN zijn beperkt tot 10 procent van de index. De index wordt maandelijks herzien na beurs op de eerste dinsdag van elke maand. Dat zou inhouden dat Facebook op dinsdag 5 juni in de index wordt opgenomen en dus vanaf die dag het resultaat van de ETN zou beïnvloeden. (UBS heeft ook het recht om de indexsamenstelling binnen de maand aan te passen voor volgens S&P 'buitengewone gebeurtenissen', maar deze bepaling lijkt eerder van toepassing te zijn voor het verwijderen uit dan voor het toevoegen van aandelen aan de index).

Wij verwachten dat Facebook 10 procent van de EIPO Index zal gaan uitmaken. EIPO rekent een jaarlijkse trackingvergoeding van 0,65% aan.Lees  ook

Hoe Facebook uw ETFs binnen zal sluipen

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings