Oppassen als de regels van het spel veranderen!

Voor u geselecteerd - 'Het is het overwegen waard om zelf een (deel voor de) oudedagsvoorziening op te bouwen in fondsen die echt transparantie bieden.'

Morningstar 24 juli, 2012 | 16:50
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Voor u geselecteerd'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel geeft John van der Schenk, portfoliomanager van Fonds Bloemendaal, aan wat het belang van transparantie is en mogelijke gevolgen bij veranderingen. Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

In eerdere columns ben ik ingegaan op manieren waarop beleggers beter kunnen inspelen op specifieke situaties die zich wereldwijd voordoen. De kans op een aantrekkelijker rendement wordt verhoogd door deze situaties te combineren met het gebruik van uiteenlopende optiestrategieën. Deze keer behandel ik een heel ander onderwerp: het belang van transparantie en mogelijke gevolgen bij veranderingen.

Het belang van transparantie – waakzaamheid bij veranderingen
Transparantie geeft stabiliteit en een sterke basis voor vertrouwen. Het geeft rust als je weet waar je aan toe bent. Niet onbelangrijk als het gaat om uw toekomstige financiële situatie / oudedagsvoorziening. De financiële markten en de daarbinnen aangeboden financiële produkten moeten duidelijke regels en een transparante structuur bieden. De regels zijn er, maar die zijn wel aan allerlei veranderingen en aanpassingen onderhevig. Hierdoor wordt transparantie op de proef gesteld en blijft waakzaamheid geboden. De regels (kunnen tijdens het spelen van het spel soms zomaar veranderen. Om onaangename verrassingen te voorkomen moet daarom altijd de vraag worden gesteld wat de gevolgen van veranderingen zijn en wat je zou kunnen doen.

Een recent voorbeeld – een hogere rekenrente voor verzekeraars/pensioenfondsen
Onlangs hebben de Nederlandse verzekeraars de ruimte gekregen om de solvabiliteit soepeler te berekenen. De rente waartegen zij de verplichtingen op lange termijn contant mogen maken is aangepast van 3 naar 4 procent. Hierdoor stijgt de solvabiliteit van een verzekeraar. De lange rentes zouden ‘ver onder normale’ niveaus zijn beland door ‘voortdurende uitzonderlijke marktomstandigheden’. Een dergelijke aanpassing zou noodzakelijk zijn om een juister beeld van de solvabiliteit te krijgen.

Er is een vergelijkbare situatie bij pensioenfondsen. De extreem lage rente heeft een nadelig effect op de dekkingsgraad. Een kunstmatige gefixeerde rekenrente van 4,2 procent wordt waarschijnlijk toegestaan. Deze rente ligt ongeveer 1,5 tot 2 procent hoger dan de werkelijke rente. De dekkingsgraden kunnen hiermee tot 10% omhoog worden getild. Bij veel pensioenfondsen betekent dit het verschil tussen een benarde situatie en een normale situatie.

Mogelijke gevolgen - risico’s
Deze wijzigingen leveren mijns inziens grotere risico’s op voor deelnemers, die hun pensioen bij verzekeraars hebben ondergebracht. En wellicht binnenkort ook voor bepaalde groepen bij pensioenfondsen. De problemen bij verzekeraars en pensioenfondsen worden feitelijk door een kunstmatige ingreep verminderd.

Pijnlijke ingrepen door uitkeringen te korten of premies te verhogen worden op deze manier vooruitgeschoven. De kans is groot dat de hogere dekkingsgraden zullen leiden tot teveel uitgekeerde gelden aan de huidige gepensioneerden ten nadele van de nog niet gepensioneerden. Zolang de gerealiseerde jaarlijkse rendementen lager blijven dan de 4-4,2 procent worden de huidige ontstane tekorten niet ingelopen. Er kan zelfs een dubbele rekening ontstaan als de lage rente blijvend aanhoudt. Dat is het niet ondenkbeeldige, zogenaamde Japan scenario. Dan komen er nog nieuwe tekorten bovenop in de komende jaren bij ongewijzigd beleid. Het antwoord op de vraag wie deze rekening gaat betalen ligt voor de hand.

Kortom
Het is belangrijk te beseffen dat er inmiddels vele partijen zijn, die met kunstmatige ingrepen een beter beeld (gaan) geven van de situatie dan in werkelijkheid het geval is. Er zijn banken die obligaties op 100 procent waarderen, terwijl de actuele marktwaarde lager is. Verzekeringsmaatschappijen schermen met een hogere solvabiliteit en pensioenfondsen met een hogere dekkingsgraad. Toch zijn er ook marktpartijen met fondsen, die bezittingen wel waarderen tegen huidige waarde. De beweeglijkheid van markten zorgt weliswaar voor een hogere volatiliteit, maar er wordt wel een duidelijk inzicht in het verloop van de echte onderliggende waarde gegeven. Wellicht het overwegen waard om zelf een (deel voor de) oudedagsvoorziening op te bouwen in fondsen die echt transparantie bieden.

Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten