Handelstekort cijfers VS zeer sterk

De trage export vooral schadelijk voor ondernemingen in S&P 500. De vrees voor krimp van de Amerikaanse economie is dan overdreven maar van een boom is zeker ook geen sprake.  

Laurent Deckers 15 augustus, 2012 | 8:30 Bob Johnson
Facebook Twitter LinkedIn

Bezorgdheid over exportgroei

De VS is minder afhankelijk van export dan nagenoeg elk ander land. Een algemene vertraging van de wereldeconomie zal de Amerikaanse economie dus niet al te drastisch beïnvloeden, ook al zijn S&P 500-bedrijven met een aanzienlijke buitenlandse blootstelling een heel ander verhaal. Een recente en niet aflatende stroom van slecht nieuws uit het buitenland maakt vele economen bezorgd over het Amerikaanse herstel. Een deel van deze bezorgdheid is terecht omdat de export nu veel belangrijker is voor de VS dan op om het even welk ander moment in de afgelopen vijftig jaar (zie tabel links). Bovendien leverde de export in de beginfase van het herstel een grote bijdrage aan de groei van het bbp. Toch is Morningstar er van overtuigd dat de bezorgdheid deels misplaatst is. Volgens gegevens uit 2010 is de VS namelijk minder afhankelijk van export dan nagenoeg elk ander land. Bekijken we uitsluitend de 10 grootste economieën, dan merken we dat alleen Brazilië als een percentage van het bbp minder exporteerde dan de VS.

 

Goede cijfers Import en Export  

In juni daalde het  Amerikaanse handelstekort van 48 miljard dollar tot 42,9 miljard. Dit was een goed resultaat ten opzichte van de maand Januari toen het het tekort nog 53 miljard dollar bedroeg . De verhouding tussen de import en export gaf aan het nieuws ten aanzien van het tekort nog positiever was. De export steeg namelijk 0,9% afgelopen maand, terwijl de invoer 1,5% daalde.  De belangrijkste oorzaak van de dalende import was de olie import, maar ook de invoer van niet-olie gerelateerde items vertoonden een significantedaling. Zo waren er dus dalingen in olieboringsgerelateerde aparatuur, maar daalde ook de import van computers en andere elektronica. Problemen bij de productcyclus van zowel Microsoft (MSFT) en Apple (AAPL), hebben  omzet van de Amerikaanse elektronica-sector geschaat over het afgelopen paar maanden.  De verwachting is echter dat wanneer de nieuwe producten dit najaar op de markt komen, dit de consumptie cijfers zal helpen. Ook zal dit een stimulans zijn voor de invoer in Amerika in de komende maanden. De import steeg in 2012 tot nu toe 5,7%, wat in lijn was met de groei van de uitvoer. 

De toename van de uitvoer werd geleid door de toegenomen export van geneesmiddelen, auto's, zware industriële apparatuur, en olieproducten. De export steeg dit jaar al met ongeveer 6%, onder leiding van kapitaalgoederen ( zoals vliegtuigen, landbouwmachines, fabriek apparatuur), olie-gerelateerde producten, en auto's. Verrassend genoeg blijft tot nu toe de landbouw in 2012 wel achter. Hoewel deze maand de cijfers er zeer goed uit zagen voor de Amerikaanse economie blijft het beeld voor de langere termijn dat de wereldeconomie zal vertragen. Ook de goede Detailhandelsverkopen in Amerika veranderen dit beeld niet. Zo waren de verkopen beter dan verwacht en stegen de verkopen met 0,8% afgelopen maar waar eerder rekening gehouden werd met een stijging van 0,2%. De cijfers waren dus zeer goed afgelopen maand maar van een economische “boom” is zeker geen sprake.

 

Op basis van de vertragende wereldeconomie en een relatief sterkere Amerikaanse economie zagen we eerder al dat de aandelen van de Amerikaanse industrie met lagere buitenlandse blootstelling, zoals nutsbedrijven, de communicatiesector en de gezondheidszorg, tot de beste presteerders behoorden in het tweede kwartaal. De relatieve kracht die van de VS uitgaat, blijkt ook uit de landengegevens. Amerikaanse indices waren iets meer dan 5 procent gedaald tegen het einde van het tweede kwartaal, terwijl zowel Europese als opkomende-marktenindices voor het kwartaal een daling van 10 tot 15 procent lieten optekenen. 

De afzonderlijke sectorrapporten toonden al enkele lichtpuntjes. In een aantal rapporten kon worden opgemerkt dat de inputprijzen aan een daling waren begonnen, wat later op het jaar een positieve impact zou moeten hebben op de winstmarges. Dalende benzineprijzen werden door onze consumentenanalist ook vernoemd als stimulerende factoren voor de vraag in de komende maanden. De lage grondstoffenprijzen zijn echter geen goed nieuws voor de meeste basismaterialenbedrijven, die zelfs met relatief hoge productiekosten te lijden hebben van lagere prijzen voor hun goederen.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Laurent Deckers  Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten