De vlucht naar veiliger havens gaat door

Augustus was wederom de maand voor obligatiefondsen. Onzekerheid over zowel de Europese als de Amerikaanse en chinese economie dreven de markt richting obligaties

Laurent Deckers 01 oktober, 2012 | 16:08
Facebook Twitter LinkedIn

Uit de maandelijkse Morningstar data voor geschatte data voor kapitaalstromen bracht de maand augustus geen grote veranderingen in de kapitaalstromen naar Europese beleggingsfondsen ten opzichte van de voorgaande maanden. Zo ging de de trend om in veiligere producten te stappen wederom voort in augustus. Obligatiefondsen bleven dan ook zeer in trek bij beleggers en aandelenfondsen bleven uit de gratie. Per saldo hadden alle langlopende fondsen in totaal een instroom van meer dan EUR 11 miljard wat minder was dan in juli maar sinds het begin van het jaar is er toch al een bedrag van bijna EUR 92 miljard in langlopende fondsen ingestroomd. Door de onzekerheden op de financiële markten is de zoektocht naar veiligere havens nog altijd niet gestopt.

Uit de data bleek dat aandelenfondsen het nog altijd moeilijk hebben. Zo stroomde er ook in augustus EUR 7 miljard uit aandelenfondsen. Dit was weer meer dan de EUR 5 miljard die er in Juli uit beleggingsfondsen stroomde. Daarmee was deze categorie dan ook de enige categorie die een uitstroom zag in augustus. De kwakkelende economische Europese situatie en onzekerheid in China en de VS zorgen er nog altijd voor dat beleggers op zoek zijn naar stabiliteit. Sinds het begin van het jaar zagen aandelenfondsen al EUR 26 miljard verdwijnen. De categorieën alternative en onroerend goed zagen in augustus juist weer een instroom. Obligatiefondsen hadden echter wederom veruit het grootste aandeel in de instroom van langlopende fondsen. Ook in augustus hadden obligatiefondsen een instroom van bijna 17 miljard euro. 

Geschatte nettokapitaalstromen miljoen

jul-12

YTD

2011

Nettoactiva miljard.

Mixfondsen

587

14.522

10.389

529

Alternative

713

1.981

-5.153

273

Grondstoffen

226

-61

-1.296

24

Converteerbare obligaties

24

412

-3.293

39

Aandelen

-7.023

-25941

-68301

1.620

Obligaties

16.945

101.766

64.018

1.429

Onroerend goed

245

-1.033

-1479

110

Alle langlopend

11.718

91.646

-5115

4.025

Geldmarkt

4.220

14.017

32785

951

Bron: Morningstar Direct

Veel aandelenfondsen hebben het moeilijk in 2012. Van alle Morningstarcategorieën hebben de aandelencategorieën de grootste uitstroom in 2012. De onzekerheden op de financiële markten spelen aandelen fondsen nog altijd parten. Zo heeft de eurozone heeft het moeilijk maar de beslissing van de ECB, tot het ongelimiteerd opkopen van overheidsobligaties, en het besluit van de FED tot monetaire verruiming zullen beide hoogstwaarschijnlijk in september een positieve invloed hebben op de kapitaal stromen naar aandelenfondsen maar of dit voldoende is, is nog maar sterk de vraag. In augustus heersde echter nog de onzekerheid over de te nemen maatregelen. In augustus hadden Amerikaanse Large cap mixfondsen het het moeilijkst met een uitstroom van  ruim EUR 800 miljoen. De aandelencategorie die op jaarbasis de hoogste uitstroom heeft is de Eurozone Large-Cap Aandelen categorie met een uitstroom van ruim EUR 3,5 miljard.  

Ook Franse large cap aandelenfondsen zagen een uitstroom van EUR 460 miljoen.  Van alle fondsencategorieën tezamen was Frankrijk, met een bedrag van bijna  EUR 6 miljard, het land met grootste een instroom in augustus. Hiervan ging dan wel het grootste deel richting geldmarktfondsen en obligatiefondsen en geeft ook dit een vergelijkbaar beeld met dat van de gehele Europese markt. 

 

Estimated Net Flow €Mil

 

 

1-Mo

QTD

YTD

Eurozone Large-Cap Aandelen

-115

147

-3.517

Franse Large-Cap Aandelen

-460

-813

-3.393

Europese Large-Cap Waarde Aandelen

-18

-261

-3.157

Azië ex Japan Aandelen

-581

-1.341

-2.244

Duitse Large-Cap Aandelen

-502

-753

-2.055

Amerikaanse Large-Cap Mix Aandelen

-810

-1.707

-1.927

Chinese Aandelen

-201

-334

-1.799

Japan Large-Cap Aandelen

-186

-273

-1.637

Bron: Morningstar Direct

 

Instromen van BlackRock en Amundi blijven sterk

Op niveau van fondshuizen hadden PIMCO, BlackRock en Amundi achtereenvolgens een inflow van EUR 3,9 miljard, 3,1 miljard en 2,9 miljard in augustus. BlackRock en Amundi zijn op basis van activa onder beheer de twee en drie na grootste fondshuizen in Europa achter JP Morgan. Ook dit fondshuis had een instroom van kapitaal maar deze lag met EUR 1,1 miljard beduidend lager dan dan instroom van Blackrock en Amundi. Over 2012 tot nu toe heeft Pimco nog altijd de grootste instroom met bijna EUR 20 miljard en hiermee heeft het obligatiehuis veruit de hoogste instroom. Ook hier volgen de fondshuizen Amundi met een inflow van EUR 13 miljard en BlackRock met inflow van EUR 10 miljard.

De twee grootst Nederlandse fondshuizen ING en Robeco beleefden gemengde resultaten met betrekking tot de kapitaalstromen. Zo had ING in juli nog de grootste uitstroom in 3 jaar. Maar leek er in augustus al weer sprake van een licht herstel met een instroom van EUR 30 miljoen. Robeco had het echter nog zwaarder. Het fondshuis had een kapitaal uitstroom van EUR 369 miljoen in augustus en over 12 maanden een uitstroom van EUR 637 miljoen. 
Hier zijn met name de fondsen Robeco US premium met een uitstroom van 219 miljoen en het Robeco all strategy Euro bonds fonds met EUR 198 miljoen verantwoordelijk voor de forse uitstroom bij het fonds. Robeco verklaart dat de uitstroom van het All Strategy Euro Bonds Fund in augustus een gevolg is van een switch vanuit dit fonds naar een mandaat voor een institutionele klant. Het Robeco US premium fund heeft duidelijk te leiden van het sentiment dat aandelen uit trek zijn. Het fonds heeft dan ook de Morningstar Analyst rating Silver en de verwachtingen voor het fonds blijven dan ook positief. Beide fondsenhuizen lijken fondsen te hebben die lijden onder het sentiment en de grote fondsen huizen die veel kapitaal lijken op slokken.

ING Robeco

Bron: Morningstar Direct

Stroom richting ETFs wederom hoger

Alle ETF categorieën hadden in augustus instromen. De gehele ETF -sector trok in augustus EUR 3 miljard aan waarvan grondstof-ETFs de grootste bijdrage leverde. Zo hadden grondstof- ETFs in augustus een zeer sterke maand en hadden deze fondsen een instroom van EUR 1,4 miljard. ETF provider DB X-trackers was het fondshuis met de grootste instroom van EUR 1,1 miljard, maar op jaarbasis was dit nog altijd niet genoeg om de uitstromen van voorgaande maanden goed te maken geheel goed te maken. Het grootste ETF fondshuis op basis van vermogen is iShares, en dat beleefde wederom een solide maand met positieve instromen. Alleen april van dit jaar was een slechte maand voor het fondshuis maar inclusief het resultaat van augustus heeft het dit jaar al EUR 5,5 miljard aangetrokken binnen Europa. 

_____________________________________________________________________________

Lees ook 

Uitstroom treft ook goede beleggingsfondsen

Morningstar duikt in Obligaties

Beleggers mijden risico niet bij obligaties

Beleggers kiezen voor goedkopere, passieve fondsen in onzekere tijden

 

 

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Laurent Deckers  Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten