NN Dynamic Mix Fund I - P | NNDM1

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-06-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Dynamic Mix Fund I - P
          | 
          NNDM1
Fonds2,24,70,7-1,56,3
+/-Cat1,52,8-1,43,41,2
+/-Idx-1,1-0,8-2,1-0,9-2,0
 
Kerngegevens
Koers
16-07-2019
 EUR 30,67
Rendement 1 Dag 0,33%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000293140
Grootte Fonds (Mil)
30-06-2019
 EUR 19,52
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-06-2019
 EUR 19,52
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-05-2019
  0,55%
Beleggingsdoelstelling: NN Dynamic Mix Fund I - P | NNDM1
Het Subfonds belegt in beginsel voor 10% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, converteerbare obligaties, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendement kenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio’s, landen en sectoren. De exacte weging van aandelen in de portefeuille is binnen de aangegeven bandbreedte afhankelijk van de visie van de Beheerder en de daaruit voortvloeiende tactische asset allocatie en is derhalve niet constant.
Returns
Rendementen %16-07-2019
YTD7,18
3 Jaar geannualiseerd2,25
5 Jaar geannualiseerd3,65
10 Jaar geannualiseerd5,18
Dividendrendement 12M 1,38
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
31-12-2008
Jan Kvapil
01-04-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
18-11-2000
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
10% MSCI World NR EUR ,  90% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Dynamic Mix Fund I - P | NNDM130-04-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen8,780,058,73
Obligaties93,6811,5982,09
Kas/geldmarkt10,697,383,30
Overig6,911,035,88
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten47,20
Japan16,61
West Europa – Euro15,31
Verenigd Koninkrijk9,61
West Europa – Niet Euro9,55
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening17,23
Technologie16,47
Gezondheidszorg12,62
Cyclische Consumptiegoederen11,85
Industrie11,78
Top 5 positiesSector%
NN (L) Euro Credit I Cap EUR11,40
Cds_eurix6,81
NN Covered Bond Z5,38
NN (L) First Cl Yld Opps Z Cap EUR4,87
France (Republic Of) 2%3,78
NN Dynamic Mix Fund I - P | NNDM1
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)