Triodos Fair Share Fund Inc | TFSF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Triodos Fair Share Fund Inc
          | 
          TFSF
Fonds3,73,70,84,11,2
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
17-05-2019
 EUR 35,61
Rendement 1 Dag 0,06%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen Overig
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0013087968
Grootte Fonds (Mil)
31-08-2017
 EUR 341,69
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-08-2017
 EUR 341,69
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-02-2019
  2,40%
Beleggingsdoelstelling: Triodos Fair Share Fund Inc | TFSF
Triodos Fair Share Fund heeft ten doel het, voor rekening en risico van de Participanten, collectief beleggen van op Participaties gestort Kapitaal, alsmede de (netto) opbrengsten daarvan, in ontwikkelingslanden en opkomende markten op het gebied van kredieten aan en beleggingen in Microfinancieringsinstellingen en banken, handelskredieten ten behoeve van gecertificeerde biologische landbouwprojecten in deze landen en aan lokale producenten van gecertificeerde Fair Trade producten in deze landen. Het Fonds wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame financiële sector in ontwikkelingslanden en opkomende markten die toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking.
Returns
Rendementen %17-05-2019
YTD1,25
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd3,40
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 3,17
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Tim Crijns
01-07-2018
Oprichtingsdatum
09-12-2002
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen Benchmark-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Triodos Fair Share Fund Inc | TFSF31-12-2017
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt32,980,0032,98
Overig149,2282,2067,02
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
Triodos Fair Share Fund Inc | TFSF
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)