Mint Tower Arbitrage Fund

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Mint Tower Arbitrage Fund
Fonds2,35,611,66,0-3,6
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
31-07-2022
 EUR 184,72
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Alternative Relative Value Arbitrage
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0009806066
Grootte Fonds (Mil)
10-08-2022
 USD 1007,00
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2019
 EUR 300,00
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
31-12-2021
  2,26%
Beleggingsdoelstelling: Mint Tower Arbitrage Fund
Om de beleggingsdoelstelling te bereiken zal de Beheerder vooral gebruik maken van twee globale strategieën. Er zal gebruik gemaakt worden van diverse financiële instrumenten (waaronder bijvoorbeeld: opties en andere derivaten, obligaties, converteerbare obligaties, warrants, futures, forwards, rente-opties, credit-default swaps etc.) en er zullen al dan niet verschillende investerings-, handels- en hedging- technieken worden toegepast (bijvoorbeeld middels bepaalde optiestrategieën of doorlopend blijk te geven van de bereidheid ten behoeve van het Fonds te handelen door financiële instrumenten tegen door de Beheerder vastgestelde prijzen te kopen en te verkopen). De Beheerder kan hierbij lid worden van verschillende handelsplatformen om de kosten voor het uitvoeren van de strategieën te beperken en het rendement op deze wijze te optimaliseren.
Returns
Rendementen %31-07-2022
YTD-3,62
3 Jaar geannualiseerd5,62
5 Jaar geannualiseerd4,67
10 Jaar geannualiseerd5,58
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ramon Heusen
29-10-2010
Joris Hoedemaekers
29-10-2010
Oprichtingsdatum
29-10-2010
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Mint Tower Arbitrage Fund-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
Mint Tower Arbitrage Fund
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings