Triodos Groenfonds Inc | TRIGF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Triodos Groenfonds Inc
          | 
          TRIGF
Fonds2,10,1-11,54,4-0,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
18-04-2024
 EUR 53,91
Rendement 1 Dag 0,06%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000440204
Grootte Fonds (Mil)
18-04-2024
 EUR 802,74
Grootte Fondsklasse (Mil)
18-04-2024
 EUR 802,74
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-04-2023
  0,96%
Beleggingsdoelstelling: Triodos Groenfonds Inc | TRIGF
Triodos Groenfonds (het “Fonds”) heeft ten doel het beleggen van vermogen in projecten die het behoud en de ontwikkeling van natuur en milieu bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin Triodos Groenfonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschap, duurzaam bouwen en milieutechnologie. De beleggingen geschieden op een zodanige wijze dat de risico’s ervan worden gespreid teneinde de beleggers in de opbrengst te doen delen. Triodos Groenfonds heeft de status van Groenfonds. Dit betekent dat Aandeelhouders, onder voorwaarden, kunnen profiteren van een gunstige fiscale behandeling van hun belegging in Triodos Groenfonds. Doel en feitelijke werkzaamheden van een Groenfonds dienen hoofdzakelijk (ten minste 70%) te bestaan in het direct of indirect beleggen van vermogen in door de Nederlandse overheid erkende Groenprojecten.
Returns
Rendementen %18-04-2024
YTD0,07
3 Jaar geannualiseerd-2,69
5 Jaar geannualiseerd-0,72
10 Jaar geannualiseerd0,45
Dividendrendement 12M 0,37
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Greig Blackie
01-09-2020
Willy Bulsink
02-08-2022
Oprichtingsdatum
29-06-1998
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudja
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
Overigja
Waar belegt het fonds in?  Triodos Groenfonds Inc | TRIGF-
Top 5 posities%
Geen data beschikbaar
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten