Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P | GSDM2

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P
          | 
          GSDM2
Fonds7,47,6-16,010,02,4
+/-Cat5,93,7-5,03,60,5
+/-Idx3,75,0-3,02,90,9
 
Kerngegevens
Koers
17-04-2024
 EUR 34,25
Rendement 1 Dag -0,64%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000293157
Grootte Fonds (Mil)
17-04-2024
 EUR 119,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-04-2024
 EUR 90,70
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-06-2023
  0,55%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P | GSDM2
Het Subfonds belegt in beginsel voor 30% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendementkenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio’s, landen en sectoren. De exacte weging van aandelen in de portefeuille is binnen de aangegeven bandbreedte afhankelijk van de visie van de Beheerder en de daaruit voortvloeiende tactische asset allocatie en is derhalve niet constant. Daarnaast zal in beginsel voor 70% gespreid worden belegd in vastrentende waarden. Het Subfonds zal een combinatie nastreven binnen een breed palet van rentegerelateerde instrumenten.
Returns
Rendementen %17-04-2024
YTD0,44
3 Jaar geannualiseerd-1,13
5 Jaar geannualiseerd2,65
10 Jaar geannualiseerd3,89
Dividendrendement 12M 1,35
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
31-12-2008
Jan Kvapil
01-04-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2013
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
30% MSCI World NR EUR ,  70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P | GSDM231-12-2023
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen28,660,0128,65
Obligaties68,114,5563,57
Kas/geldmarkt7,452,804,65
Overig3,340,203,14
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten61,45
West Europa – Euro7,29
Azië - Emerging5,53
West Europa – Niet Euro5,37
Japan5,34
Top 5 sectoren%
Technologie25,74
Financiële Dienstverlening16,62
Gezondheidszorg12,64
Cyclische Consumptiegoederen10,53
Industrie9,73
Top 5 positiesSector%
GS Enh Index Sust NA Equity Fund... 15,53
GS EUR SusCred-I Cap EUR9,41
GS Sov Green Bond-I Cap EUR8,39
Euro Credit Fund (NL) D7,28
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR6,05
Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P | GSDM2

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten