ABN AMRO Funds - Profielfonds 4 A EUR Capitalisation

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
ABN AMRO Funds - Profielfonds 4 A EUR Capitalisation
Fonds5,9-7,016,62,112,0
+/-Cat1,5-0,14,1-0,34,0
+/-Idx0,8-3,50,8-2,22,1
 
Kerngegevens
Koers
25-11-2021
 EUR 235,52
Rendement 1 Dag 0,04%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0121970809
Grootte Fonds (Mil)
25-11-2021
 EUR 1041,09
Grootte Fondsklasse (Mil)
25-11-2021
 EUR 1030,00
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10-03-2021
  0,88%
Beleggingsdoelstelling: ABN AMRO Funds - Profielfonds 4 A EUR Capitalisation
Het compartiment streeft kapitaalgroei op middellange tot lange termijn na door beleggingen in verschillende activaklassen. Het compartiment kan beleggen in obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van beursverhandelde indexfondsen) en, in ondergeschikte mate, in contanten. Het accent wordt gelegd op een internationale spreiding van de beleggingen. De doelstelling van het compartiment is een rendement te genereren bij een gematigd hoog risiconiveau door een portefeuille van overdraagbare effecten actief te beheren. μDe beheerder zal trachten een gemiddeld risicoprofiel te handhaven. Beleggingen op opkomende markten zijn beperkt tot 20%. De beheerder zal beleggen in rentedragende effecten van diverse looptijden en in aandelen, waarbij die laatste over het algemeen de voorkeur zullen krijgen.
Returns
Rendementen %25-11-2021
YTD13,41
3 Jaar geannualiseerd9,22
5 Jaar geannualiseerd6,44
10 Jaar geannualiseerd8,79
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kevin Sorel
13-05-2010
Oprichtingsdatum
11-06-2001
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
2.5% JPM EMBI Global Diversified TR EUR ,  22% MSCI World Ex Europe NR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR ,  2.5% JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR ,  5% Bloomberg Global HY Corp hdg TR EUR ,  10% Euribor 1 Month EUR ,  27.5% MSCI Europe NR EUR ,  5.5% MSCI EM NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  ABN AMRO Funds - Profielfonds 4 A EUR Capitalisation31-10-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen51,890,0051,89
Obligaties27,680,0027,68
Kas/geldmarkt20,361,2219,14
Overig1,290,001,29
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten35,90
West Europa – Euro27,59
Verenigd Koninkrijk11,41
West Europa – Niet Euro10,23
Azië - Emerging6,29
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening17,70
Technologie15,02
Gezondheidszorg14,15
Industrie13,98
Cyclische Consumptiegoederen12,43
Top 5 positiesSector%
Allianz Sécuricash SRI IC4,23
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg0,72
Microsoft CorpTechnologieTechnologie0,65
ABN AMRO Candriam Sustainable Tr... 0,59
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,54
ABN AMRO Funds - Profielfonds 4 A EUR Capitalisation

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid