ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive R EUR Capitalisation

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive R EUR Capitalisation
Fonds2,113,1-13,59,64,7
+/-Cat-0,33,7-0,51,30,7
+/-Idx-2,21,6-1,2-1,40,0
 
Kerngegevens
Koers
17-04-2024
 EUR 228,27
Rendement 1 Dag -0,14%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0121970809
Grootte Fonds (Mil)
17-04-2024
 EUR 904,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-04-2024
 EUR 844,72
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
29-03-2024
  0,89%
Beleggingsdoelstelling: ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive R EUR Capitalisation
Het compartiment streeft kapitaalgroei op middellange tot lange termijn na door beleggingen in verschillende activaklassen. Het compartiment kan beleggen in obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (met inbegrip van beursverhandelde indexfondsen) en, in ondergeschikte mate, in contanten. Het accent wordt gelegd op een internationale spreiding van de beleggingen. De doelstelling van het compartiment is een rendement te genereren bij een gematigd hoog risiconiveau door een portefeuille van overdraagbare effecten actief te beheren. μDe beheerder zal trachten een gemiddeld risicoprofiel te handhaven. Beleggingen op opkomende markten zijn beperkt tot 20%. De beheerder zal beleggen in rentedragende effecten van diverse looptijden en in aandelen, waarbij die laatste over het algemeen de voorkeur zullen krijgen.
Returns
Rendementen %17-04-2024
YTD2,49
3 Jaar geannualiseerd1,05
5 Jaar geannualiseerd3,44
10 Jaar geannualiseerd5,30
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kevin Sorel
13-01-2010
Oprichtingsdatum
11-06-2001
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
2.5% JPM EMBI Global Diversified TR EUR ,  22% MSCI World Ex Europe NR EUR ,  25% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR ,  2.5% JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR ,  5% Bloomberg Global HY Corp hdg TR EUR ,  10% Euribor 1 Month EUR ,  27.5% MSCI Europe NR EUR ,  5.5% MSCI EM NR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive R EUR Capitalisation31-03-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen56,600,0056,60
Obligaties38,370,0038,37
Kas/geldmarkt5,020,394,63
Overig0,400,000,40
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten37,72
West Europa – Euro28,33
Verenigd Koninkrijk10,02
West Europa – Niet Euro9,66
Azië - Emerging4,44
Top 5 sectoren%
Technologie20,86
Financiële Dienstverlening16,43
Industrie14,15
Gezondheidszorg12,86
Cyclische Consumptiegoederen11,89
Top 5 positiesSector%
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I4,99
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,40
Spain (Kingdom of) 0.01%0,99
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie0,92
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,88
ABN AMRO Funds - ESG Profile 4 - Moderatly Aggressive R EUR Capitalisation

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten