NN Hoog Dividend Obligatie Fonds P | NNHDO

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-12-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds P
          | 
          NNHDO
Fonds3,8-6,19,94,14,0
+/-Cat-0,9-0,90,41,51,0
+/-Idx-2,1-1,4-1,3-0,61,8
 
Kerngegevens
Koers
19-01-2022
 EUR 20,64
Rendement 1 Dag -0,39%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311813
Grootte Fonds (Mil)
18-01-2022
 EUR 135,13
Grootte Fondsklasse (Mil)
18-01-2022
 EUR 69,59
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-12-2020
  0,70%
Beleggingsdoelstelling: NN Hoog Dividend Obligatie Fonds P | NNHDO
Het Subfonds geeft uitvoering aan het beleggingsbeleid door ten minste 85% van het vermogen te beleggen in NN (L) Global High Yield met een portefeuille van bedrijfsobligaties en overige vastrentende waarden met hoge verwachte rente-inkomsten op de wereldwijde high yield markten. De master-icbe wordt actief beheerd en haar beleggingen bestaan voornamelijk uit: bedrijfsobligaties, al dan niet rentedragende schuldvorderingen (daaronder begrepen onderhandse leningen, structuur- en projectfinancieringen en (euro) medium term notes) en kortlopende schuldvorderingen zoals deposito’s, geldmarktpapier, certificates of deposit, commercial paper en dergelijke, in financiële instellingen. Genoemde beleggingen zijn uitgegeven c.q. aangegaan door financiële instellingen, bedrijven en andere instellingen en luiden in euro of andere valuta van ontwikkelde landen.
Returns
Rendementen %19-01-2022
YTD-1,48
3 Jaar geannualiseerd4,36
5 Jaar geannualiseerd2,37
10 Jaar geannualiseerd4,51
Dividendrendement 12M 6,11
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Tim Dowling
26-02-2013
Oprichtingsdatum
09-08-2001
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
30% Bloomberg PanEur HY 2%Cp xFin Sb TR EURH ,  70% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Hoog Dividend Obligatie Fonds P | NNHDO31-10-2021
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration3,65
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,170,000,17
Obligaties93,951,0692,89
Kas/geldmarkt11,796,405,38
Overig1,670,111,55

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings