ASN-Novib MicrokredietFonds | ASNMF

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
ASN-Novib MicrokredietFonds
          | 
          ASNMF
Fonds2,22,41,4-3,73,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
02-12-2021
 EUR 53,29
Rendement 1 Dag -0,02%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0014270266
Grootte Fonds (Mil)
30-11-2021
 EUR 233,72
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-11-2021
 EUR 233,72
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-04-2021
  2,32%
Beleggingsdoelstelling: ASN-Novib MicrokredietFonds | ASNMF
Het doel van het ASN-Novib Microkredietfonds is om te beleggen in microfinancieringsinstellingen (MFI's). MFI's verstrekken financiële diensten aan lage-inkomensgroepen, micro-ondernemingen en het midden-en kleinbedrijf (MKB), voornamelijk in Ontwikkelingslanden. Daarmee draagt het Fonds bij aan armoedebestrijding, de groei van de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de lokale economie. Het ASN-Novib Microkredietfonds belegt uitsluitend in ASN Microkredietpool. ASN Microkredietpool belegt in onderhandse leningen aan MFI's en in Aandelenparticipaties in MFI's die zijn toegelaten tot het beleggingsuniversum. De financiële doelstelling van het ASN-Novib Microkredietfonds is een bescheiden financieel rendement. Het behalen van financieel rendement is niet de primaire doelstelling van het ASN-Novib Microkredietfonds. De primaire doelstelling is het creëren van positieve maatschappelijke impact in Ontwikkelingslanden.
Returns
Rendementen %02-12-2021
YTD3,38
3 Jaar geannualiseerd0,31
5 Jaar geannualiseerd1,16
10 Jaar geannualiseerd2,38
Dividendrendement 12M 0,94
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sascha Noé
01-12-2017
Oprichtingsdatum
14-06-1996
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  ASN-Novib MicrokredietFonds | ASNMF30-11-2021
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties58,850,0058,85
Kas/geldmarkt27,360,5926,77
Overig14,380,0014,38
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid