Positieve start van het jaar voor hedge funds

MORNINGSTAR'S SELECTIE: Hegde fund managers kwamen 2013 binnen met een defensieve positionering. Daarom kan slechts een gedeelte van hun winst worden toegeschreven aan markt-beta.

Morningstar Benelux 14 februari, 2013 | 10:52
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director MAN Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in januari.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.


De hedgefondssector beleefde een positieve start van het jaar: de HFRX Global Hedge Fund Index steeg 2,0 procent in januari 2013. Over het algemeen kwamen managers 2013 binnen met een defensieve positionering en daarom kan slechts een gedeelte van deze winst worden toegeschreven aan markt-beta.

De afgelopen twee jaar hebben markten voornamelijk koersbewegingen binnen bandbreedtes laten zien doordat centrale banken – vaak tegelijkertijd – hebben gewerkt aan bescherming tegen extreme koersdalingen. Terwijl deze autoriteiten nog steeds proberen om zowel hun valuta als ook de lange kant van hun staatsobligatie yield curve te controleren, bestaat er enig gevoel dat centrale banken op de uitkijk staan voor een exit uit de kwantitatieve geldverruimingsstrategieën (zoals aangegeven in de notulen van de laatste FOMC vergadering). Vooral omdat de marginale dollar investering besteedbaar aan verder monetair ingrijpen minder effect schijnt te hebben dan voorheen.

Indien politiek ingrijpen schaarser wordt dan in 2012 (hoewel niet volledig afwezig) kun je niet alleen verlenging van sommige trends verwachten, maar ook een vergrote regionale spreiding. Dit type veranderingen in de financiële wereld zal een netto positieve impact hebben op tal van hedgefondsstrategieën.

Dispersie in de dynamiek van landen (dat wil zeggen vanwege verschillen in fiscaal beleid, positionering van activa en groeivooruitzichten) zal in het voordeel werken van discretionaire handelaars die zoeken naar inefficiënties op macro-economisch gebied. Wij verwachten dat macro-diversificatie in 2013 waarschijnlijk de drijvende kracht zal zijn van rendement, zelfs indien er geen waarneembare vermindering in correlatiegegevens is.

Positief vaarwater
Yield curves van de grootste economieën zijn het afgelopen jaar zeer vlak geweest, maar zonder excessieve monetaire stimulans bestaat er een kans dat deze curves kunnen gaan hellen. Daar waar dit aanvankelijk schadelijk was voor long-biased obligatieposities, zou dit de kansen voor global macro managers kunnen verbeteren, vooral voor hen die een gedeelte van hun opbrengsten uit carry-and-roll strategieën behalen. Er zijn eveneens sterke mogelijkheden voor specialistische handelaren in commodities- en opkomende markten omdat de koersontwikkelingen in deze markten veelal meer worden beïnvloed door marktspecifieke aanbod-en vraagfactoren (zoals het weer, industriële activiteit en technologische ontwikkelingen) dan door wereldwijde economische groeicondities.

Wij hadden de vrees dat het rendement van managed futures onder dreiging van een sell-off in obligatiemarkten onder druk zouden staan. De koersbewegingen in januari 2013 bewezen echter relatief onschadelijk te zijn daar de meerderheid van trendvolgers de maand in positief vaarwater eindigden na ongeveer éénderde van op long aandelen behaalde winsten te hebben weggegeven op verliezen in long obligaties. Vooruitkijkend zullen trendvolgende strategieën waarschijnlijk profiteren van een vermindering in de schommeling tussen risk-on en risk-off, maar bij afwezigheid van vasthoudende trends zullen resultaten waarschijnlijk worden gedempt.

Opluchtingsrally
Na de opluchtingsrally in risico-assets in januari bestaat de verwachting dat beleggers nu hun huidige portefeuilleposities zullen afwegen. Men kan derhalve - rationeel gezien – een verhoogd niveau van dispersie binnen markten verwachten omdat kapitaal wordt verschoven. Managers die het goed zouden doen in dergelijke omstandigheden zijn die managers die profiteren op long- en short positionering, voornamelijk in aandelen. De pandemonische val in verhandelde volumes in de afgelopen jaren is een factor geweest in de zeer technische handelsomstandigheden in aandelenmarkten. De relatieve aantrekkingskracht van aandelen tegenover credit kan echter leiden tot meer positieve inflow naar aandelen. Dit kan op haar beurt ook meer hedgefonds posities aantrekken.

De resultaten in equity long-short waren zowel regionaal als in sub-categorieën in januari sterk. Natuurlijk hebben long-biased managers geprofiteerd van de marktrally, maar de meeste managers hebben waarde toegevoegd op basis van aandelenselectie. Anekdotisch bewijs suggereert dat managers nu meer vertrouwen hebben in het innemen van grotere posities. Op basis van gegevens die wij hebben gezien zijn netto posities licht gestegen in januari, doordat managers de grootte van hun short posities hebben verkleind, terwijl bruto blootstellingen nagenoeg onveranderd bleven omdat sommige winsten werden genomen vanuit winstgevende long posities. Met de huidige afgeleide aandelencorrelaties staan op het laagste punt in meer dan vijf jaar, zijn er redenen om aan te nemen dat de omgeving voor aandelenselectie de beste is sinds 2008.

In credit zijn de meeste mainstream effecten zo goed als volledig geprijsd en wij denken dat – over het geheel genomen – long blootstelling aan credit een minder dominante bron van rendement zal zijn in 2013 dan dat het was in 2012. Ontegenzeggelijk hebben fundamentals in de huizenmarkt tekenen van verbetering laten zien en zijn onderdelen van structured credit nog steeds relatief aantrekkelijk, zodat long posities tenminste op korte termijn kunnen worden verdedigd.

Sleutel
Credit managers hebben sterke resulataten behaald in januari. Managers in structured credit zullen zich hoogstwaarschijnlijk onder de best presterende managers bevinden. Een aantal credit long-short managers hebben nieuwe posities aan hun portfeuille toegevoegd en hebben het risico verhoogd door naar hoger-risico papieren te draaien (bijvoorbeeld Griekse staatsobligaties) en door aan niet-systematische risico’s toe te voegen. De sleutel tot rendement was in januari gelegen in vaardigheden bij het selecteren van krediet.

Binnen relative value denken wij dat toekomstige opbrengsten uit pure liquiditeitsvoorziening niet zo goed zullen zijn als ze waren, maar nog steeds aantrekkelijk. Deze zeer kleine verandering in onze zienswijze is voornamelijk toe te rekenen aan de stijging in de breedte van potentiële bronnen van opbrengsten die buiten Relative Value vallen en niet aan een bijzondere verslechtering in deze omgeving.

Met een lage implied volatility (en de mogelijkheid op lagere afgeleide implieds) bestaan er interessante aankoopmomenten voor arbitrage managers die opties kopen en goedkoop long gamma handelenen ook goede risico-rendements profielen voor managers die bereid zijn directioneel risico te nemen.

Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten