Februari was een een positieve maand voor hedge funds

MORNINGSTAR'S SELECTIE: De HFRX Global Hedge Fund Index sloot februari af met een winst van 0,4 procent. Grondstofstrategiën noteerden een verlies en credit fondsen kenden een vlakke maand.

Morningstar Benelux 11 maart, 2013 | 10:23
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director MAN Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in februari.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.


Een verhoogde regionale en landelijke dispersie is veelal positief voor hedge fund managers met een global macro strategie. Dat is in voorgaande rapportages ook al opgemerkt. Vooral als politieke interventies in 2013 een kleinere marktfactor worden. Er is geen reden om deze zienswijze te veranderen. De correlatieniveaus tussen activaklassen en regio’s nemen steeds meer af en de kwaliteit van rendementen vanuit global macro zijn tegenovergesteld gestegen.

Managed futures managers startten februari met hun grootste blootstelling aan aandelen (voornamelijk long) en valuta (zoals short in Japanse Yen). Zoals vermoed kon worden, was de scherpe omslag in beide asset klassen halverwege de maand pijnlijk voor de prestaties. De meeste managers gaven het grootste gedeelte van de winsten in de eerste zes weken van het jaar weer terug in de laatste twee weken van februari. Tegen het einde van de maand waren de managed futures blootstellingen aan aandelen en valuta afgenomen, maar managers hadden nog wel een brede ‘risk-on’ positie.

Equity long-short
Ondanks een brede range waren equity long-short rendementen vorige maand over het algemeen positief. Ze waren niet volledig bèta-afhankelijk daar een aantal managers in staat waren om winsten te behalen op dagen dat de markten daalden.

Managers tekenden de hogere dispersie, die al aanwezig was gedurende de ‘risk-on’ periode in januari, op als een voortdurende positieve factor gedurende de maand. Dit type omstandigheden moet stockpickers in staat stellen om resultaat te behalen onafhankelijk van de richting van de markt.

Hoewel managers breed gesproken constructief blijven met betrekking tot het houden van aandelen (dat wil zeggen: de waarderingen zijn relatief aantrekkelijk ten opzichte van andere activaklassen), werden de risiconiveaus licht verlaagd. Dat kwam gedeeltelijk vanwege winstnemingen in navolging van een sterke januarimaand.

Arbitrage
Hedge funds met een relative value strategie kenden een gemengde maand. De best presterende managers hebben zich begeven op het gebied van event arbitrage, waar zij voordeel behaalden uit een verhoogde handelsactiviteit en uit convertible arbitrage. Hierbij waren oplopende aandelenmarkten en een hogere volatiliteit behulpzaam bij het behalen van winsten. Statistic arbitrage verdiende over het algemeen geld, hoewel sommige managers hun halverwege februari behaalde winsten weggaven vanwege een volatiliteitspiek tegen het einde van de maand. Ter herinnering: de meeste arbitragestrategieën houden van mogelijkheden die voortkomen uit een hogere volatiliteit, maar scherpe stijgingen creëren een moeilijker omgeving om winst te maken.

De vooruitzichten voor relative value managers zijn positief, voornamelijk op het gebied van event arbitrage. In 2012 was een gebrek aan vertrouwen de belangrijkste factor die ondernemingen ervan weerhield actief te opereren. Begin 2013 zijn echter een aantal grote deals aangekondigd en het vertrouwen schijnt te groeien, waardoor er nu een sterkere verwachting bestaat dat het fusie- en overnameniveau dit jaar hoger zal zijn.

Omdat de mogelijkheden om te profiteren van traditionele fusiearbitrage gelimiteerd kunnen zijn vanwege krappere spreads, volgt daaruit dat event driven managers over het algemeen gotere mogelijkheden hebben in tijden van grote bedrijfsactiviteiten.

Grondstoffen
Het grootste verhaal voor commodity managers was in februari de negatieve koersvorming bij zowel edel- als basismetalen. De beweging in basismetalen werd veroorzaakt door een verandering in de vraag en aanbod-dynamiek. Er bestaat vrees dat de grote vraag naar grondstoffen uit een groeiende Chinese economie kan vertragen terwijl er voor bepaalde basismetalen bewijs is dat het aanbod zou kunnen groeien. Het is mogelijk dat een aanbodoverschot gelijk is aan andere grondstoffen maar desalniettemin kunnen managers blijven profiteren van het handelen rondom de typische drijfveren die de grondstofmarkten domineren.

Credit
Credit managers hebben vorige maand vlakke resultaten geboekt omdat markten aanhoudend bleven stijgen met weinig dispersie binnen de markt. Ondanks dat dispersieniveaus in bedrijfsobligaties zijn gestegen (vooral als gevolg van Leveraged Buy-Outs (LBO’s) en bedrijfsspecifiek nieuws) blijft het eigenaardig hoog. Dat beperkt het rendementsperspectief voor credit hedge funds. Managers worden zich meer bewust van de systeemrisico’s voortvloeiend uit willekeurige inflows naar de credit markt.

Terwijl de waardering van credits niet onevenredig technisch zou moeten zijn, zijn de kortetermijnrisico’s behoorlijk. Beleggingen in opvraagbare papieren die momenteel boven pari handelen en de potentiële liquiditeitsinefficiëncies van retailproducten (veelal met dagelijkse liquiditeit) die op high yield handelen en andere minder liquide papier, zijn potentiële bronnen van marktverschuiving op korte termijn. Veel hedge fundmanagers houden voldoende buffer aan om te profiteren mocht een schok zich voordoen, maar de aard van de credit markten en de huidige beleggersinteresse houdt in dat ze nog lang kunnen wachten.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten