Hedge funds sluiten maart af met winst

MORNINGSTAR'S SELECTIE: De HFRX Global Hedge Fund Index eindigde vorige maand met een winst van 0,72 procent en daarmee eindigden hedge funds het eerste kwartaal met een plus van 3,13 procent.

Morningstar Benelux 10 april, 2013 | 11:37
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director MAN Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in maart.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.


Hedge funds beleefden in maart weer een positieve maand. De HFRX Global Hedge Fund Index eindigde vorige maand met een winst van 0,72 procent en daarmee werd het eerste kwartaal afgesloten met een plus van 3,13 procent. De eerste signalen suggereren dat de resultaten over een brede range van stijlen zijn behaald waarbij de meeste strategieën de maand positief eindigden.

Equity Long-Short
De belangrijkste bron van rendement voor equity long/short managers komt idealiter uit sector- of aandelenselectie in plaats van eenvoudig meeliften op de aandelenmarkt. Eerder is in dit maandelijkse marktoverzicht al aangegeven, dat een daling van de onderlinge aandelencorrelatie (dus grotere dispersie) leidt tot een betere omgeving voor stockpickers.

Er was echter wel vrees, dat aandelenmarkten aan het einde van het eerste kwartaal werden gedreven door macro-economische in plaats van fundamentele aandelenselectiefactoren. De problemen in Cyprus verergerden deze vrees dat alle aandelen zich weer in één richting zouden begeven, ongeacht de individuele prestaties van de bedrijven.

Aan de positieve kant laten de meeste analyses nu zien, dat het einde van het winstseizoen niet heeft geleid tot een merkbare verhoging in correlaties. Onderzoek van Bank of America Merrill Lynch suggereerde dat onderlinge aandelencorrelaties in maart tot het laagste niveau in zeven jaar zijn gevallen. Maar vergeet 2011 en 2012 niet waar in beide jaren het eerste kwartaal lagere correlatiekarakteristieken liet zien, waarna markten in het tweede en derde kwartaal terugvielen in het bekende ‘risk-on’, ‘risk-off’-gedrag waarbij alles tegelijk omhoog of omlaag ging.

Er zijn een aantal factoren die suggeren dat herhaling hiervan in 2013 minder waarschijnlijk is, zoals de grotere inflow naar aandelen, betere fundamentele gegevens in Amerika en aandelenmarkten die beter zijn uitgerust tegen economische schokken. Indien onderlinge aandelen en –sectorcorrelaties op een laag niveau kunnen blijven, zouden managers met een equity long/short strategie voor de rest van het jaar een aantrekkelijk risicogecorrigeerd resultaat moeten kunnen halen.

Managed Futures
De negatieve resultaten in de afgelopen jaren van fondsbeheerders met managed futures strategie waren voornamelijk te wijten aan beleidsinterventies die markttrends braken op het moment dat ze ontstonden. Deze managers hebben goede resultaten behaald in het eerste kwartaal, omdat zij in staat bleken winst te behalen op de hogere volatiliteit in obligaties en valuta zonder te hoeven lijden onder tegengestelde koersbewegingen als gevolg van verrassingsinterventies.

In maart deden managed futures managers het vooral goed op long posities in aandelen en specifieke long en short blootstellingen aan vastrentend en valuta. Over het algemeen zou een licht hogere gerealiseerde volatiliteit en een licht hogere onzekerheid een positieve drijfveer voor resultaten binnen dit segment zijn.

Arbitrage
Ondanks het gebrek aan grote overnames en fusies in maart, blijft de omgeving voor bedrijfsactiviteiten sterk. Februari zag al een aantal grotere deals wat suggereert dat er een toename bestaat in de bereidheid van ondernemingen om hun grote kasreserves aan te spreken. Maar het volume van deals daalde weer in maart. In hoeverre dit vertrouwen is aangetast door de voornamelijk Europese macro-economische gebeurtenissen in maart, dient nog bekeken te worden.

Managers zullen nog steeds voordeel halen uit een stijging van het aantal grote deals, omdat deze kapitaal weghalen bij een deel van de kleinere overnameactiviteiten. Dat stelt specialistische managers in staat om profijt te behalen uit grotere spreads in juist die kleinere overnamedeals.

Commodities
De grondstofmarkten bleven grotendeels ongecorreleerd met wereldgroei. De handel in specifieke commodities was daarentegen meer gebaseerd op fundamentele factoren. Dit heeft geleid tot een toename in spreiding tussen individuele grondstoffen, hetgeen op zichzelf positief nieuws is voor breed georiënteerde commodity specialisten, omdat zij hun portefeuille beter kunnen spreiden.

Voor sectorspecialisten is een toename in koersbeweeglijkheid over het algemeen goed, omdat zij toegevoegde waarde kunnen halen uit betere research en uit betere toegang tot de informatiestromen met betrekking tot een specifieke grondstof. Hoe meer de waarde van een grondstof beweegt, des te waarschijnlijker is het dat een hedge fund zal profiteren van inefficiënties gedreven door niet-speculatieve marktparticipanten (diegenen die hun posities afdekken). Gedurende maart waren de bewegingen in aardgas en koper beiden over het algemeen positief voor hedge funds.

Credit
Credit managers behaalden in maart wederom winsten uit positieve markten. Het blijft echter een probleem dat het merendeel van credit zich bevindt op niveaus waarop het zeer moeilijk te kopen is. Vooral structured credit begint rendement te behalen (op een gediversifieerde belegging zonder leverage) rond de 5 procent wat niet noodzakelijkerwijs voldoende is als compensatie voor het risico van deze belegging. Vooruitkijkend lijkt het erop dat de omgeving beter geschikt is voor specialisten die naar een nichegedeelten van de credit markt kijken, dan voor meer algemene vermogensbeheerders.

Statistical Arbitrage
De afgelopen jaren heeft MAN Investments herhaaldelijk uitbundig de voordelen van de huidige omgeving voor statistical arbitrage managers geprezen. Aangezien een afname van bankkapitaal voor eigen handel betekent dat er minder kapitaal in de aandelenmarkten aanwezig is voor market-making services en dat daarom de opbrengsten van high frequency traders sterk zouden moeten zijn. Er is geen reden dat deze mogelijkheid op korte termijn verdwijnt.

Denkend aan liquiditeitsvoorziening als een vraag- en aanbodspel, zouden de mogelijkheden voor soortgelijke managers voor de rest van 2013 zelfs beter kunnen worden. Het aanbod van de banken is weggevallen, maar de vraag zou flink kunnen toenemen als de volumes op de aandelenmarkten stijgen vanuit de huidige lage niveaus van beleggersinstroom.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten