Hegde funds zetten winst voort in april

MORNINGSTAR'S SELECTIE: De grootste winsten werden vorige maand geboekt door langetermijntrendvolgende fondsbeheerders die bijna zonder uitzondering profiteerden van de grote grondstoffenbewegingen.

Morningstar Benelux 08 mei, 2013 | 11:51
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director MAN Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in april.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.

De hedge fund sector bestendigde in april zijn recente positieve waardeontwikkeling. De HFRX Global Hedge Fund Index sloot de maand af met een winst van 0,6 procent en het jaar tot nu toe met plus van 3,8 procent. Wederom duiden de gegevens erop dat de waarde zich positief ontwikkelde voor verschillende strategieën, slechts enkele eindigden de maand met een negatief totaalrendement. De grootste winsten werden geboekt door langetermijntrendvolgende fondsbeheerders die bijna zonder uitzondering profiteerden van de grote grondstoffenbewegingen halverwege april.

Equity long/short
Het is onze overtuiging dat de selectie van fondsen en sectoren grotendeels bepalend moet zijn voor de behaalde rendementen van equity long/short fondsbeheerders, aangezien beleggers elders goedkoper marktblootstelling kunnen krijgen. Daarom waren we op onze hoede voor hernieuwde risico-aversie in de aandelenmarkten die de dispersie van aandelen zou kunnen verminderen. Want de uitgaande beleggingsstromen neigen minder discriminerend te zijn dan de ingaande stromen. Dat zou de kansrijke omgeving voor equity long/short strategieën die we tot nu toe hebben gezien in 2013 verkleinen.

Maar dit is niet gebeurd. Alles wijst erop dat equity long/short fondsbeheerders positieve rendementen blijven genereren die hoger zijn dan verwacht op basis van hun netto markt exposure. In april bleven de discrepanties tussen koersvorming van sectoren en tussen fondsen binnen sectoren over het algemeen net zo winstgevend als in de eerste drie maanden van het jaar.

Zelfs in de Japanse aandelenmarkten, met hun sterke koersstijgingen in reactie op de monetaire stimulans van de centrale bank, bleef fondsspecifiek risico een bepalende factor voor de koers, vooral gedurende het rapportageseizoen halverwege de maand. Op voorwaarde dat de huidige marktomstandigheden aanhouden, met fundamenteel gedreven koersen en constructieve geldstromen, blijft onze verwachting voor equity long/short fondsbeheerders positief.

Managed futures
Het rendement van managed futures was positief. Maar er was een grote discrepantie tussen langetermijntrendvolgers, die in april de hoogste rendementen van alle hedge fund strategieën behaalden, en kortetermijnhandelaren die het moeilijk hadden gedurende maand. Langetermijntrendvolgers vergrootten hun short posities in grondstoffen in het eerste kwartaal, zeker in metalen die afgleden van hun hoogtepunt eind 2012, en waren dus goed gepositioneerd om te profiteren van de sell off die halverwege de maand plaats vond.

Kortetermijnhandelaren daarentegen hielden relatief vlakke posities in grondstoffen. Ze misten grotendeels de massale uitverkoop, bouwden vervolgens te laat een short positie op en leden verlies in het daaropvolgende herstel. Langetermijnbeheerders profiteerden ook van long posities in aandelen en staatsobligaties in de tweede helft van de maand. Daarmee illustreren ze het voordeel van een gespreide portefeuille voor het realiseren van rendement uit trends die ontstaan en verdwijnen in verschillende beleggingscategorieën op verschillende momenten.

Emerging markets
Tekenen blijven erop wijzen dat opkomende markten nu zwakker zijn dan ontwikkelde markten, waarbij zowel inflatie als groeicijfers van verschillende opkomende economieën punten van zorg zijn. Vanuit de trend dit jaar tot nu toe lijkt het waarschijnlijk, dat emerging markets achter zullen blijven bij developed markets tijdens stabiele en risicozoekende marktklimaten. Waarbij bèta-exposure in de meeste opkomende markten een onaantrekkelijke positie is voor global macro fondsbeheerders.

Er zijn echter kansen voor fondsbeheerders om te profiteren van de verschillen tussen onderscheidende opkomende landen als gevolg van afwijkende fundamentele gegevens en discrepanties in activiteiten van de centrale bank. Net als in veel andere sectoren zijn we van mening dat de omgeving hier momenteel vraagt om gespecialiseerde fondsbeheerders, die kunnen profiteren van individuele kansen in plaats van generalistische fondsbeheerders.

Credits
De omstandigheden in kredietmarkten bleken vorige maand het meest geschikt voor gespecialiseerde hedge fondsen boven long only exposure. Hedge fund managers lijken de markt wederom te verslaan. Dit thema heeft zich dit jaar sterk ontwikkeld na de hoge bèta-winsten in 2011 en 2012 en de huidige lage renteniveaus die weinig ruimte bieden voor verdere vermogensgroei. De spreiding tussen afzonderlijke namen is geleidelijk verbeterd in 2013, waarbij fundamentele factoren en individuele gebeurtenissen bepalend waren voor de waarde in plaats van markttechnische factoren.

Nadat de sector in februari en maart achterbleef, vanwege zwaktes als gevolg van de situatie in Cyprus, deden credits in de financiële sector het in april beter dan de markt. Hoewel credits te hoog gewaardeerd blijven naar onze mening, is er op dit punt geen duidelijke katalysator voor een marktomslag. In deze omgeving blijven we ervan overtuigd dat de beste rendementen zullen worden gerealiseerd door fondsbeheerders die niet een bepaalde richting volgen, maar zich richten op individuele kansen.

Commodities
Ondanks de neergaande grondstoffenmarkt zijn hedge fund beheerders over het algemeen nog steeds positief over de rendementmogelijkheden, want de prijsbewegingen zijn in het algemeen fundamenteel gedreven. Het gemiddelde gespecialiseerde grondstoffen hedge fund was in april inderdaad goed gepositioneerd voor de verkoop van metalen en realiseerde een hoog positief rendement. Hoewel de bewegingen in ruwe olie en afgeleide producten in het algemeen op het rendement drukten. Grote koersschommelingen boden in veel gevallen kansen voor gespecialiseerde hedge fondsen om te profiteren van onjuiste koersvorming veroorzaakt door minder goed geïnformeerde en niet-speculatieve marktpartijen.

Relative value
Voor relative value lijken event arbitrage fondsbeheerders hun beste maand in het jaar tot nu toe te hebben gehad. Het aantal fusies en overnames blijft echter gematigd. Fondsbeheerders die bovengemiddeld hebben gepresteerd zijn degene die zich hebben gericht op een reeks arbitrages zoals de prijsdiscrepantie tussen houdstermaatschappijen en hun onderliggende bedrijven. Het is waarschijnlijk dat die verdwijnt in meer fundamenteel gedreven aandelenmarkten.

Statistical arbitrage fondsbeheerders genereerden over het algemeen een vlak rendement. Mean-reversion strategieën deden het goed, maar we verwachten dat er enige overlap zal zijn tussen deze strategieën en kortetermijntrendvolgers in hun momentumstrategieën. Zoals verwacht verloren deze substrategieën geld in april. Convertible bond arbitrage fondsbeheerders zagen de beste rendementen in Japan, waar hoge aandelenmarktrendementen de meeste converteerbare obligaties opdreven en fondsbeheerders profiteerden van long gamma-blootstelling aan deze bewegingen.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten