Hedge funds bestendigen hun positieve rendement in mei

MORNINGSTAR'S SELECTIE: De HFRX Global Hedge Fund Index noteerde in mei voor de zevende keer op rij een winst. Discretionary global macro strategieën boekten het meeste rendement, managed futures verloren.

Morningstar Benelux 12 juni, 2013 | 17:37
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director MAN Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in mei.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.


De hedge fund sector bestendigde in mei zijn recente positieve prestatie. De HFRX Global Hedge Fund Index sloot de maand af met een winst van 0,75 procent, de zevende positieve maand op rij voor de sector als geheel. Global Macro strategieën kenden het breedste rendementsbereik, waarbij CTA's vrijwel de gehele winst van april verloren zagen gaan, maar Discretionary Macro fondsbeheerders zeer hoge winsten boekten.

Futures
Na een uitstekende aprilmaand leden managed futures fondsbeheerders verliezen in mei. Verschillende trends die in april tot winst hadden geleid sloegen halverwege de maand om, zoals de ontwikkeling van zowel de Nikkei-index als de Yen, waar beheerders grote posities in hadden opgebouwd.

Daarnaast was de reeds lang aangehouden long positie in vastrentende waarden sterk verlieslatend, aangezien de obligatierente in de gehele westerse wereld opliep. Onze visie op de omgeving voor managed futures fondsbeheerders blijft in grote lijnen onveranderd, ondanks de hoge winsten en daaropvolgende verliezen in respectievelijk april en mei.

Op voorwaarde dat onverwachte marktinterventies door toezichthouders en centrale banken in omvang beperkt blijven, zal de omgeving voor fondsbeheerders gunstiger zijn voor het genereren van rendement dan een groot deel van 2012 het geval was. Eén potentieel risico voor deze omgeving is de mogelijkheid dat de kwantitatieve verruiming te vroeg in de herstelfase wordt teruggeschroefd. Dit zou kunnen leiden tot verdere noodingrepen, die een negatief effect op markttrends hebben.

Macro
Fondsbeheerders met een discretionary global macro strategie blijken vorige maand de strategie met het hoogste rendement te hebben gevoerd, dankzij een verscheidenheid aan posities. De fondsbeheerders waren over het algemeen beter in Japan gepositioneerd dan beheerders met een meer systematische aanpak en konden door de aard van de marktcorrectie sneller op de wisselende nieuwsstromen inspelen dan trendvolgers.

Eén van de zaken waar veel discretionaire beheerders van profiteerden, betrof de relatie tussen Japanse en Amerikaanse staatsobligaties. Op het moment dat de mispricing tussen Japanse en Amerikaanse staatsobligaties toenam, konden hedge funds long posities in Amerikaans schatkistpapier innemen en short posities in Japanse staatsobligaties.

Met de grote discrepanties in centrale-bankactiviteiten en regionale economische condities, alsook de voortdurende afname van hoge regionale correlaties zijn er momenteel zeker rendementsmogelijkheden voor global macro fondsbeheerders. Niet alleen biedt deze omgeving kansen voor fondsbeheerders om te profiteren van verschillende vermogensontwikkelingen, maar dankzij de lagere correlaties kunnen ze ook een bredere spreiding toepassen.

Long-short
Equity long-short fondsbeheerders in zowel Europa als de Verenigde Staten boekten in mei winst. De waarderingen van aandelenmarkten stegen deze maand, hoewel de winst werd getemperd door de kleine volatiliteitspiek en lichte waardedaling in de tweede helft van de maand. Ondanks dat belangrijke indices meebewogen met de kans op verdere liquiditeitsmaatregelen van centrale banken, boden de markten nog steeds aanzienlijke mogelijkheden voor fundamentele analyse om alpha te genereren, waarbij beleggers over het algemeen nog altijd blijk gaven van rationele besluitvorming.

Dit, in combinatie met aanhoudende geldstromen naar aandelenmarkten, zorgde ervoor dat aandelen in zowel de VS als Europa geprijsd bleven op grond van fundamentele factoren, voor long-short fondsbeheerders een zeer positief aspect.

Hedge fund managers met een credit long-short strategie behaalden winst in een maand waarin de markt over het algemeen somber gestemd was. We wijzen er al langer op dat het hebben van long-short fondsbeheerders in plaats van long-only beheerders bij credits van grote waarde is, aangezien credit spreads volgens ons een slechte upside-downside relatie bieden. Het feit dat de kredietmarkt ondanks een beperkte sell off de hoge spreiding wist te behouden, betekent nog meer goed nieuws voor long-short fondsbeheerders.

Arbitrage
Statistical arbitrage fondsbeheerders die actief zijn in de regio Azië kenden in 2013 een uitzonderlijk goede start, waarbij fundamentele momentumstrategieën profiteerden van de sterke richting van de markten. Deze krachtige opmars eindigde in mei, toen de verkoop op de Nikkei en andere Aziatische indices leidde tot verliezen voor momentumstrategieën. De verliezen werden nog versterkt door het specifiek technische karakter van de sell off in Azië, waardoor de Nikkei bijvoorbeeld op drie afzonderlijke dagen meer dan 3 procent verloor.

We zien mei als een tijdelijke dip in een tot nu toe sterk jaar voor hedge fund managers met een statistical arbitrage strategie. De winstgevendheid van deze strategie op lange termijn hangt, net als in veel sectoren, af van de concentratie van de concurrentie. Door de afwezigheid van bankkapitaal biedt deze strategie nog steeds volop mogelijkheden. Daarnaast houdt het kapitaalniveau in de strategie rechtstreeks verband met het rendement. Het aantal marktinefficiënties waar statistical arbitrage fondsbeheerders van profiteren, neemt immers af naarmate er meer kapitaal wordt ingezet om kansen te onderzoeken.

Terwijl Asian statistical arbitrage fondsbeheerders het in mei moeilijk hadden als gevolg van de technische uitverkoop in de markt, profiteerden beheerders met een volatility arbitrage strategie van deze ontwikkeling. De volatiliteit van de Nikkei-index bereikte in de loop van de maand een hoogtepunt van 43 procent en eindigde de maand op het nog altijd hoge niveau van 36 procent.

Verschillende fondsbeheerders hebben in Asian volatility gehandeld door middel van ASCOT’s (Asset Swapped Convertible Option Transactions, afgeleide producten die blootstelling aan volatiliteit mogelijk maken via een converteerbare optie). Zij profiteerden van de gestegen waarde van opties, die gepaard gaat met toenemende volatiliteit. Daarnaast hadden diverse fondsbeheerders ingezet op aandelenafdekking, wat bijdroeg aan de waardeontwikkeling als gevolg van de sell off op de Nikkei.

Door de grote volatiliteitspiek in Azië wisten convertible bond arbitrage fondsbeheerders eveneens te profiteren van gamma-transacties. Andere regio’s bestendigden hun recente sterke waardeontwikkeling en aandelenmarkten waren over het algemeen positief.

Grondstoffen en opkomende markten
Fondsbeheerders in commodities strategieën blijken de maand min of meer vlak te hebben afgesloten, hoewel er tussen individuele beheerders soms aanzienlijke rendementsverschillen bestonden. De huidige omgeving, met verhoogde volatiliteit binnen één maand, moet over het geheel genomen als positief voor commodities fondsbeheerders worden beschouwd. Ervan uitgaande dat deze volatiliteit is gebaseerd op fundamentele factoren, biedt dit winstmogelijkheden voor fondsbeheerders met een specifieke voorsprong in een bepaalde markt. 

Voor emerging markets fondsbeheerders blijft de waardeontwikkeling een moeilijk punt. Posities die lange tijd goede rendementen opleverden, vielen in mei terug, met name rente ontvangende beleggingen en vastrentende waarden. De uitgaande stromen aan het eind van mei – deels als gevolg van technische factoren – deden de verliezen voor een aantal fundamentele emerging market fondsbeheerders toenemen.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten