Hedge funds wacht een moeilijk kwartaal

MORNINGSTAR'S SELECTIE: Hedge funds stonden in juni op verlies. De komende drie maanden zullen de omstanddigheden voor het genereren van rendement veel minder gunstig zijn.

Morningstar Benelux 10 juli, 2013 | 14:39
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director MAN Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in juni.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.

Vrijwel elke hedge funds beheerder die we het afgelopen half jaar hebben gesproken, wees op het risico van een sell off als gevolg van het mogelijk wegvallen van het stimulerend beleid van de Fed. In juni speelde deze situatie ten dele speelde en ofschoon de oorzaak en vorm van het risico bekend waren, verloor de hedge fund sector vorige maand toch geld. De HFRX Global Hedge Fund Index leverde in juni een rendement van -1,3 procent. 

Dit geeft aan hoe moeilijk afdekking tegen plotselinge omslagpunten in de markt is. Hoewel sommige verliezen van de Hedge Fund Index zijn toe te schrijven aan bèta (naïeve hedge fund indices bevatten doorgaans meer blootstelling aan aandelenmarkten dan een goed gestructureerde portefeuille van hedge funds), zijn de meeste verliezen te wijten aan een algemene verslechtering van het landschap voor hedge funds die alpha genereren.

De correlatie tussen aandelen en tussen vermogensklassen is weer toegenomen tot bijna het niveau van 2012. Hoewel afdekking tegen het risico van de marktrichting mogelijk zou zijn geweest (door puts op aandelen of obligaties te kopen), is het lastig de talloze kleine verliezen te voorkomen die samenhangen met markten die zich minder rationeel gedragen. Veel fundamenteel verstandige posities, opgebouwd door uitstekende fondsbeheerders, verliezen geld wanneer markten een sterkere onderlinge samenhang gaan vertonen.

Ook de beursomzetten zijn weer terug op het niveau van 2012. Veel marktparticipanten hebben in juni het risico verminderd en het ziet er niet naar uit dat dit tijdens de zomer zal veranderen. Van oudsher is dat een periode met lagere volumes als gevolg van seizoensinvloeden. Hierdoor kunnen zich op markten scherpe koersstijgingen voordoen, omdat het innemen van short posities in krappe markten hachelijker kan zijn. Dit maakt het voor hedge fund managers lastiger short posities met overtuiging te vinden. Omgekeerd kunnen krappe markten ook gevoeliger zijn voor de bekendmaking van fundamentele gegevens. Dit leidt op korte termijn tot een iets grotere volatiliteit, wat over het algemeen gunstig is voor hedge funds.

Woelig en krap
Macrospecialisten waren in juni de slechtst presterende fondsbeheerders. Managed futures fondsbeheerders verloren geld door een omslag op korte termijn in de trends van aandelen en vreemde valuta, maar wonnen enig terrein door de aanhoudende verkoop van edelmetalen. Onze verwachting is dat de markten gedurende de zomer woelig en krap zullen zijn en dat de bandbreedte beperkt zal blijven. Daarom zullen strategieën die leunen op momentum voor het genereren van rendement het mogelijk lastig hebben. Daarnaast zullen obligatiemarkten, vaak een belangrijke bron van rendement voor managed futures fondsbeheerders, trendmatig moeilijk zijn indien de huidige kentering doorzet.

Ook de meer discretionairy global trading fondsbeheerders maakten in juni een moeilijke maand door. Terwijl zij in mei de marktontwikkelingen goed doorstonden, leek juni veel reactiever waarbij beheerders het risico verkleinden en hun portefeuilles niet goed konden positioneren. Als gevolg hiervan blijken fondsmanager in grondstoffen, opkomende markten en valuta in juni geld te hebben verloren. Door de verschillen in economische groei en centralebankactiviteiten blijven er echter grote regionale discrepanties bestaan.

Onder deze omstandigheden zouden we van de discretionary macro fondsbeheerders mogen verwachten, dat ze in staat zijn winst te genereren aangezien deze discrepanties zich vooral voordoen bij rente- en valutamarkten, doorgaans twee sterke punten van traditionele macrobeheerders.

Onveranderd
De resultaten van equity long-short fondsbeheerders waren deze maand vlak tot licht negatief. Zoals verwacht verloren long-biased fondsbeheerders meer dan hun marktneutrale collega’s. Maar zelfs degenen zonder expliciete blootstelling aan de richting van de markt hadden moeite om waarde van enige betekenis toe te voegen. Omdat de condities omsloegen die in de eerste vijf maanden van het jaar hadden bijgedragen aan het genereren van alpha. De correlaties tussen regio’s werden onmiskenbaar sterker: de beursomzetten daalden tot een niveau dat meer overeenkomt had met 2012 dan welke periode sinds begin dit jaar ook.

Daarnaast verloren bedrijfsspecifieke factoren in juni aan belang. Nu het winstseizoen is afgesloten – in juni werden er zeer weinig bedrijfsresultaten bekend gemaakt – is dit een factor van marginaal belang, al is het de afgelopen maanden een goede bron van alpha geweest. Wij verwachten dat deze omstandigheden gedurende de zomer nagenoeg onveranderd blijven. Zoals eerder gezegd is dit van oudsher een periode van lagere beursomzetten en we zijn daarom iets minder zeker van onze vooruitzichten voor equity long-short fondsbeheerders.

Constant rendement
Relative value fondsbeheerders blijken juni relatief ongeschonden te zijn doorgekomen. Fondsmanagers in statistical arbitrage boekten op de meeste terreinen winst, met als belangrijkste aspecten die hieraan afbreuk deden momentumsignalen en Aziatische kwantitatieve signalen. Er wordt gespeculeerd dat ze door verliezen van managed futures beheerders gezamenlijk risico’s hebben afgebouwd, waardoor ze niet optimaal konden inspelen op momentumsignalen binnen het kwantitatieve financiële landschap. Aziatische kwantitatieve signalen geven nog altijd een deel van hun zeer sterke rendementen sinds begin 2013 terugg.

Ons vertrouwen in deze strategie blijft groot. Deze fondsbeheerders voeren een herhaalbaar proces uit dat constant rendement kan opleveren, mede dankzij het gebrek aan activiteiten van de trading desks van de investment banken. We zijn ons er echter van bewust dat de liquiditeitsvoorziening in bepaalde omstandigheden een riskante onderneming kan worden.

Elders wisten veel fondsbeheerders met een event arbitrage strategie winst te boeken op het tenderbod van Pfizer op aandelen Zoetis. Met als gevolg een positieve maand ondanks de nog altijd ingehouden activiteiten op het gebied van fusies en overnames en een lichte, netto negatieve aandelenbèta . De fondsbeheerders in deze sector passen zich aan de teruggelopen handelsactiviteiten aan, waarbij veel beheerders profiteren van de talrijke andere bronnen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten. 

Ingedekt
Binnen het hedge funds universum zijn de risiconiveaus in de loop van juni licht gedaald, zowel op grond van netto- als bruto-exposure. We verwachten dat fondsbeheerders gedurende het derde kwartaal goed ingedekt blijven in het licht van de potentiële markrisico’s. Deze risico’s, samen met de lagere blootstelling hieraan, stroken met onze visie dat de komende drie maanden de condities voor het genereren van rendement voor de hedge fund sector als geheel veel minder gunstig zullen zijn. Van de bijzonder sterke aspecten in de eerste vijf maanden van het jaar hadden we echter niet mogen verwachten dat ze ‘oneindig’ zouden blijven voortduren en enkele maanden met iets lastigere omstandigheden zouden niet al te veel afbreuk mogen doen aan de verwachte rendementen van hedge funds over 2013.

Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten