Beleggingsfonds van de week: SNS Euro Mixfonds

De analisten van Morningstar hebben meer vertrouwen gekregen in SNS Euro Mixfonds. Ze waarderen het fonds op van 'Neutral' naar 'Bronze'.

Han de Vries 11 juli, 2013 | 10:45
Facebook Twitter LinkedIn

Uit onze maandelijkse studie naar in- em uitstroom van kapitaal bij Europese beleggingsfondsen bleek dat mixfondsen in mei een recordinstroom zagen. Europese beleggers schoven maar liefst EUR 11 miljard naar deze brede categorie, die zowel defensieve als offensieve mixfondsen bevat. Een reden voor deze plotselinge populariteit kan gevonden worden in de onzekerheid bij beleggers waar ze hun geld moeten parkeren. Europa’s economische problemen, bedreigingen voor de Chinese economische groei en onzekerheid over de richting van wereldwijd monetair beleid hebben hier invloed op gehad. Binnen de mixfondsen waren het dan ook vooral de defensievere producten die veel instroom zagen.

Mixfondsen zijn in Nederland al veel langer populair en elk zichzelf respecterend fondshuis biedt één of meerdere mixfondsen aan. Een van de fondshuizen waar mixfondsen een bijzonder groot deel van het totale vermogen onder beheer uitmaken is SNS Asset Management. Recent hebben de analisten van Morningstar hun rapport over SNS Euro Mixfonds van een update voorzien. Ze hebben meer vertrouwen in het fonds gekregen, wat wordt weerspiegeld door de opwaardering van de Analyst Rating van 'Neutral' naar 'Bronze'.
Beheer
Het allocatie-team van SNS Asset Management is belast met het bepalen van de allocaties naar aandelen en obligaties, terwijl het beheer wordt uitgevoerd door de managers van het SNS Euro Aandelenfonds en het SNS Euro Obligatiefonds. Het allocatie-team bestaat uit zes personen. Het SNS Euro Aandelenfonds wordt sinds 2004 beheerd door Hilde Veelaert. Het SNS Euro Obligatiefonds wordt beheerd volgens een teambenadering, waarbij het credit-team en het rente-team ieder hun rol hebben. In totaal zijn er vijftien beheerders bij het fonds betrokken. Voor een duurzame screening is er een team van zes eigen duurzaamheidsanalisten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van research van Sustainalytics, een duurzame externe partij.

Fondshuis
SNS Beleggingsfondsen Beheer (SBB) is geen sterk op verkoop gerichte organisatie en heeft weinig fondsen gelanceerd die zich richten op een bepaalde trend, sector of thema. Daarnaast waarderen wij de transparantie die het fondshuis nastreeft en komen vrijwel alle opbrengsten van het uitlenen van aandelen (securities lending) ten goede aan de belegger. De beleggingsfondsen onderscheiden zich met de kosten, die voor alle fondsen onder het gemiddelde van hun Morningstar-categorieën liggen.

De beleggingsteams zijn over het algemeen stabiel gebleven, wat positief is gezien de ontwikkelingen omtrent SNS REAAL. De variabele beloning van de portefeuillebeheerders is voor 70 tot 80 procent afhankelijk van de prestaties van het eigen fonds. Hierbij wordt slechts naar 1 jaar gekeken, wat wij betreuren.

Beleggingsproces
Dit fonds kent geen ingewikkeld proces. De enige beslissing die moet worden genomen is de allocatie naar aandelen en obligaties, die in de basis beide 50 procent wegen. Het allocatie-team kan hier tot 5 procent van afwijken. Het aandelenteam werkt volgens het best-in-class principe, kan het wel in iedere sector namen selecteren. De resterende aandelen worden door het team onderzocht op kwantitatieve en fundamentele gronden, waarbij momentum belangrijk is. Voor staatsobligaties stuurt men vooral op duration en landenverdeling.

Voor bedrijfsobligaties is de laatste jaren het belang van top-down analyse toegenomen. Een kwalitatief model waarin onder meer de macro-economische omgeving, swap spreads, volatiliteit en waardering worden meegenomen, leidt tot de sectorverdeling. Vervolgens selecteren de sectorspecialisten de minst risicovolle uitgevende instellingen en meest aantrekkelijke leningen.

Rendement
Het SNS Euro Mixfonds heeft stabiele, bovengemiddelde prestaties neergezet in de afgelopen jaren. Ten opzichte van de Morningstar categorie Mixfondsen EUR Neutraal wist het fonds in vier van de afgelopen vijf jaren een bovengemiddeld resultaat te behalen. Ook in 2013 is het resultaat tot en met mei positief. Hierbij waren 2009, 2010 en 2012 positieve uitschieters met een jaarrendement die uitkwam in het eerste kwartiel van de categorie. In 2008 presteerde het fonds iets minder dan de categorie.

De keuzes van het allocatie-team hebben hun waarde laten zien over de afgelopen vijf jaar. Het fonds behaalde een geannualiseerd rendement van 4,19 procent (31 mei 2013), terwijl een belegging van 50 procent SNS Euro Aandelenfonds en 50 procent SNS Euro Obligatiefonds had geresulteerd in een rendement van 3,55 procent. De prestaties van het obligatiedeel zijn zeer degelijk geweest. Hilde Veelaert heeft op het aandelendeel een track record neergezet dat licht bovengemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare aandelenfondsen.

Kosten
De TER over 2012 was 0,9 procent. Dit is in lijn met de mediaan van de Morningstarcategorie (0,93 procent).

Rol in portefeuille
Dit fonds kan een kernpositie in een portefeuille innemen vanwege de brede spreiding over aandelen en obligaties.


Lees de volledige analyse van SNS Euro Mixfonds >

Bekijk ook de andere beleggingsfondsen van de week
ASN Milieu & Waterfonds

W.P. Stewart Holdings

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Han de Vries  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten