Beleggingsfonds van de week: Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

Het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds is een voorbeeld van een beleggingsfonds dat momenteel een mindere periode doormaakt en beleggers zag vertrekken. Ten onrechte.

Han de Vries 01 augustus, 2013 | 7:51
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggen is voor mensen met een lange adem. Dit is een van de boodschappen die wij als Morningstar-analisten vaak verkondigen. Regelmatig zien we beleggingsfondsen die een dip in hun rendement doormaken, vervolgens een uitstroom van beleggers zien, daarna weer een herstel boeken, waarop veel beleggers weer terugkomen. In de tussentijd is onze mening over het fonds vaak ongewijzigd gebleven. Een voorbeeld van een fonds dat recent een mindere prestatie laat zien en beleggers zag vertrekken is Delta Lloyd Deelnemingen Fonds.

Lang was Delta Lloyd Deelnemingen Fonds één van de best presterende fondsen in de Morningstar-categorie 'aandelen Nederland'. Het noteerde een Morningstar Rating van vijf sterren, een Morningstar Analyst Rating 'Silver' en het stond vol in de belangstelling van beleggers. De afgelopen jaren waren moeilijk voor het het Deelnemingen Fonds. In 2011 verloor het bijna 25 procent aan waarde en in 2012 bleef het in het herstel achter bij vergelijkbare fondsen. Niettemin blijven wij onveranderd positief over het fonds. Met een zeer geconcentreerde portefeuille is het fonds niet voor iedereen en kan het rendement, zoals bleek in 2012, flink afwijken van vergelijkbare fondsen of indices. Maar over de lange termijn blijven we Delta Lloyd Deelnemingen Fonds een goede belegging vinden.
Opinie
Voor langetermijnbeleggers die zich niet laten afschrikken door slechte prestaties op de kortere termijn blijft Delta Lloyd Deelnemingen Fonds een goed fonds. Het kan op de korte termijn een volatiele belegging zijn, wat inherent is aan de strategie. In elke onderneming waarin wordt belegd wordt een belang genomen van minimaal 5 procent.
Het  beheerteam gaat niet over één nacht ijs voordat een langetermijnpositie wordt opgebouwd. Bedrijven moeten uitblinken in stabiliteit en jaar in jaar uit hoge dividenden uitkeren. De grote posities in kleine ondernemingen zijn moeilijk snel af te bouwen indien dit gewenst zou zijn. Ondanks deze aantekening blijven we enthousiast over het fonds. We prijzen de langetermijnvisie van de beheerders en er zijn weinig fondsen die zo intensief bedrijven doorlichten.

Beheer
Alex Otto en Jack Jonk zijn sinds de oprichting in 2000 bij het fonds betrokken en hebben veel kennis van Nederlandse smallcaps. Inmiddels zijn zij doorgegroeid naar managementfuncties, maar nog steeds zijn ze bij de grote beslissingen betrokken. In 2009 is er voor het dagelijkse beheer Geert-Jan Hoppers aangenomen. Hij beheert het fonds sinds 2012 samen met Sandra van der Meer-de Brouwer. Al met al vinden we dat het fonds van een solide beleggingsteam is voorzien. We hebben veel vertrouwen in de mogelijkheden van dit team om het Nederlandse small- en midcapuniversum grondig te analyseren.

Fondshuis
De verschillen in kwaliteit in het fondsenaanbod van Delta Lloyd Asset Management zijn groot. Zo zijn we te spreken over de obligatietak en de Deelnemingen-strategieën, maar zien we bij de regio- en themafondsen ook mindere fondsen in het aanbod. Het fondshuis hanteert verschillende beleggingsstrategieën. De meeste fondsen hebben een top-down thematische aanpak. Enkele fondsen, zoals het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds, hebben juist een strikte bottom-up benadering.

De beloning van de fondsbeheerders bestaat voornamelijk uit een vast gedeelte. Niettemin heeft Delta Lloyd een bonussysteem geïmplementeerd dat de prestaties van beheerders bekijkt over 1- en 3 jaar, waarbij de perioden gelijk worden gewogen en dus de meeste waarde gehecht wordt aan 1-jarige prestaties. Hoewel de basiskosten in de meeste gevallen relatief laag zijn, hebben veel fondsen een performance fee. Hierdoor kunnen de uiteindelijke kosten toch nog hoog uitvallen.

Beleggingsproces
De voorkeur gaat uit naar stabiele, financieel gezonde ondernemingen met een lage waardering en goede producten en business modellen. Uiteindelijk wordt in de gekozen ondernemingen een participatie genomen van minimaal 5 procent. Dit maakt het fonds een belangrijke gesprekspartner voor het management van de onderneming in discussies over de strategie. Ook kan het zich actief mengen in overnames en participeert het in aandeelhoudersvergaderingen.

Het beheerteam spreekt jaarlijks met het management van 50 tot 100 bedrijven, waarvan vooral met de bedrijven waarin ze een positie hebben. De omloop in de portefeuille is zeer laag. Enerzijds is dit het resultaat van de langetermijnvisie, anderzijds kan het fonds door haar omvang en de geringe liquiditeit in de markt ook niet snel een positie aan- en verkopen. Het opbouwen van een belang van 5 procent kan bijvoorbeeld al snel maanden in beslag nemen.

Rendement
Beleggers moeten rekening houden met rendementen die op korte termijn flink kunnen afwijken van indices en andere fondsen. In 2012 bleeft het fonds achter op vergelijkbare fondsen en indices als Euronext AMX (midcaps) en MSCI Netherlands Small. Enerzijds kwam dit door de relatief lage marktkapitalisatie van de namen in de portefeuille. Grotere namen waren meer in trek.

Anderzijds is een dergelijke underperformance inherent aan de zeer geconcentreerde portefeuille. Slechts enkele namen kunnen een grote invloed hebben op de prestaties van het fonds en dat kan goed en soms ook slecht uitpakken. Over de lange termijn is het track record van de beheerders nog altijd goed. Het rendement over 10 jaar was gemiddeld 11,6 procent op jaarbasis, tegen 9,7 procent voor de Euronext AMX en 7,7 procent voor de MSCI Netherlands Small. De volatiliteit over de langere termijn is benedengemiddeld.

Kosten
De basisvergoeding is 1,25 procent. Er is een performance fee van 20 procent van al het behaalde rendement boven de referentie-index (Euronext AMX). Omdat een high watermark ontbreekt (eerdere absolute en relatieve negatieve performance hoeft niet eerst goedgemaakt te worden) kunnen de kosten voor beleggers uiteindelijk hoog uitvallen.

Rol in portefeuille
Beleggers moeten bewust zijn dat de portefeuille zeer geconcentreerd is. De tien grootste posities beslaan ongeveer driekwart van het fondsvermogen. Wanneer een van de grotere posities slechte tijden doormaakt, zal het fonds hier onder lijden. Tevens is er illiquiditeitsrisico aanwezig; veel posities zijn dermate illiquide, dat de beheerders deze niet in enkele dagen kwijt zullen kunnen, indien gewenst of noodzakelijk. Gezien de geconcentreerde portefeuille en smallcap-focus is dit fonds een aanvullende speler in een gespreide portefeuille.


Lees de volledige analyse van Delta Lloyd Deelnemingen Fonds >


Bekijk ook de vorige beleggingsfondsen van de week
Kempen Euro Credit

Templeton Global Bond

SNS Euro Mixfonds


ASN Milieu & Waterfonds


W.P. Stewart Holdings

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Han de Vries  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten