Hedge funds op verlies in augustus

MORNINGSTAR'S SELECTIE: Hedge fund managers hadden het in augustus moeilijk met gelijktijdige dalingen van de aandelen- en obligatiemarkten. Managed futures en equity long-short waren de minst presterende strategieën.

Morningstar Benelux 11 september, 2013 | 15:35
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director Man Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in augustus.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.

De koersontwikkeling van aandelen- en obligatiemarkten had in augustus grofweg dezelfde kenmerken als in juni. Het is daarom niet verrassend dat hedge funds vorige maand net als in juni geld verloren. De HFRX Global Hedge Fund Index noteerde min 0,8 procent over de maand omdat fondsbeheerders het wederom moeilijk hadden met gelijktijdige dalingen op zowel de aandelen- als obligatiemarkten. Managed futures en equity long-short waren de zwakst presterende strategieën. Fondsbeheerders met een relative value en specialist credit strategie daarentegen realiseerden over het algemeen vlakke tot licht positieve rendementen.


De factor die in augustus de grootste invloed had op het rendement van hedge funds was de toenemende verwachting dat de Federal Reserve zal overgaan tot ‘tapering’ (het verminderen van het opkopen van Amerikaans schatkistpapier) en de impact hiervan op kapitaalmarkten. Bij FRM hebben we veel moeite gedaan een beter inzicht te verkrijgen in hoe hedge funds zich positioneren in een wereld met een strakker begrotingsbeleid en een oplopende kapitaalmarktrente. Wij verwachten onze bevindingen over dit onderwerp de komende weken in een artikel te presenteren.

De terugkeer van een stijgende kapitaalmarktrente en dalende aandelenmarkten zoals in juni pakte over het algemeen ongunstig uit voor managed futures fondsbeheerders. Na de koersstijging in juli hadden veel fondsbeheerders ingezet op een opwaartse trend in risicovolle beleggingscategorieën. De recente trendomslagen hebben echter geleid tot een lagere blootstelling aan risico’s, waardoor de verliezen in het algemeen bij trendvolgers in augustus beperkt waren.

Fondsbeheerders met een managed futures strategie die zich richten op kortetermijntrends deden het in augustus over het algemeen goed. Zij konden zich sneller instellen op de stijgende kapitaalmarktrente en verloren globaal genomen minder geld toen de rente aan het eind van de maand stabiliseerde.

Commodities
De rendementen van grondstoffenspecialisten gaven vorige maand een heel gemengd beeld te zien. Sommige fondsbeheerders realiseerden een postiief rendement van meer dan 5 procent, terwijl anderen juist een verlies van 5 procent noteerden. Tot de best presterende commodity hedge funds behoorden degenen die zich concentreren op één deel van de markt, zoals landbouwproducten of metalen, en die zich goed hebben gepositioneerd in deze markten. Fondsen die zich richten op meerdere grondstoffen presteerden het zwakst, net als fondsbeheerders in de energiesector waar de oplopende spanningen in Syrië hebben geleid tot een prijspiek voor Brent-olie en een toenemende spread tussen Brent en WTI.

Equity long-short specialisten realiseerden rendementen in lijn met hun voor bèta gecorrigeerde verwachtingen. Zoals te verwachten viel, verloren fondsbeheerders met een hogere netto-blootstelling aan dalende aandelenmarkten meer geld dan degenen met een lagere netto-blootstelling. In sommige regio’s, vooral Europa, verloren marktneutrale fondsbeheerders echter geld. Dit wijst erop dat de dynamiek tussen markten voor het toevoegen van alpha deze maand minder efficiënt werd. Wanneer marktneutrale fondsbeheerders op deze wijze geld verliezen, kunnen ze de daaropvolgende maanden een ‘rebound’ van het rendement verwachten als hun handelsthema’s weer terugkeren naar het gemiddelde. We zullen moeten afwachten of dit in september het geval is.

Arbitrage
Relative value fondsen genereerden in augustus bij alle strategieën positieve rendementen, maar de rendementen van fondsmanagers met een statistical arbitrage strategie gaven deze maand een gemengd beeld te zien. Het interessante is, dat statistical arbitrage fondsbeheerders aangeven dat het deze maand moeilijker was om winst te maken op basis van hun aandelensignalen. Dit komt overeen met de ervaring van bovengenoemde marktneutrale equity long-short specialisten die ook moeite hadden fundamentele waarde te realiseren in verschillen tussen aandelenmarkten. Met name op Azië gerichte statistical arbitrage strategieën gaven te kennen dat de dynamiek tussen markten in de loop van augustus is veranderd ten gunste van groeisignalen en ten koste van aandelen met een hoog dividend, aangezien de zorgen over de groeivertraging in China deze maand afnamen.

Specialisten in event arbitrage realiseerden deze maand over het algemeen positieve rendementen. De meeste fondsbeheerders wisten goed om te gaan met zowel het relatief geringe aantal transacties in augustus als het onverwacht afketsen van de fusie tussen American Airlines en US Airways begin deze maand. Convertible arbitrage en volatility arbitrage specialisten genereerden globaal genomen kleine positieve rendementen, ondersteund door kleine toenames van de marktvolatiliteit die voor fondsbeheerders met goed afgedekte portefeuilles tot winst leidden.

Fondsbeheerders in specialist credit realiseerden in het algemeen positieve rendementen, ondanks iets oplopende credit spreads en de sell off bij credit indices. Veel fondsbeheerders in deze sector zijn nu nagenoeg marktneutraal en blijven individuele marktkansen benutten. Beheerders van hedge funds in RMBS (Residential Mortgage-Backed Securities) en CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities) verloren over het algemeen geld vanwege de sell off in ABS-markten (Asset Backed Securities) in lijn met andere risicovolle beleggingscategorieën. De zwakst presterende tranche met een AAA-rating was de zogenaamde ABX S6-2 (leningen die in de tweede helft van 2006 zijn gecreëerd) die in augustus een negatief rendement van 5,2 procent noteerde.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten