Bloedgeld

PENSIOEN - Bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking heeft zijn nabestaandenpensioen niet op orde. Bewijs jezelf een dienst en ga na hoe jouw nabestaandenpensioen is geregeld.

Greetje Remmerde, 16 september, 2013 | 14:54
Facebook Twitter LinkedIn

Bloedgeld is een primitief soort nabestaandenpensioen zoals bijvoorbeeld in Somalië werd gehanteerd. Als een lid van de ene stam een lid van een rivaliserende stam om het leven bracht, werd de nabestaande gecompenseerd. 100 Kamelen voor een mensenleven! Primitief, maar wel overzichtelijk. Men wist tenminste waar men aan toe was. Dat is bij ons anders.

In De Telegraaf stond recent een artikel over een onderzoek naar de financiële gevolgen van het het overlijden van een partner. De conclusie was dat voornamelijk vrouwen slecht voorbereid zijn op het overlijden van hun partner. Bijna driekwart van de vrouwen heeft niet voldoende inkomen als hun man overlijdt. Verder bleek, dat slechts 23 procent van de ondervraagden aangaf dat ze goede voorzieningen hebben getroffen voor het geval hun partner zou komen te overlijden. Kortom, bijna 80 procent van de bevolking heeft zijn nabestaandenpensioen niet op orde, of erger nog, men is zich er niet van bewust.

In mijn vorige column schreef ik over de belachelijk lage pensioenopbouw van een docent, die als zij-instromer via pay-rolling in het onderwijs werkzaam is. Haar oudedagvoorziening bleek zwaar tegen te vallen. Zou het met het nabestaandenpensioen van de dame in kwestie beter gesteld zijn? Ik kan je alvast verklappen dat dat niet zo is.

In de informatie die de docent ontving over haar pensioen staat: “Kom je tijdens jouw dienstverband te overlijden, dan wordt het door jou opgebouwde pensioenkapitaal uitgekeerd aan je nabestaanden. Het beschikbare bedrag moet worden gebruikt om een levenslange maandelijkse uitkering te kunnen krijgen.”

Wat betekent dit concreet voor de docent? Stel dat de docent in haar tweede jaar na indiensttreding zou komen te overlijden, dan ontvangen haar nabestaanden een schamele EUR 2.807 bruto om een lijfrente van te kopen. Dat is een verwaarloosbaar bedrag en zal dan ook afgekocht worden. De overblijvende partner blijft met niets achter. Hij kan misschien nog aanspraak maken op een ANW uitkering van de overheid, maar de huidige dienstbetrekking van de vrouw biedt niets!

Bewijs jezelf een dienst en ga na hoe jouw nabestaandenpensioen is geregeld. Het is tenslotte jouw geld!

Let daarbij bijvoorbeeld op:

  • Of je nabestaandenpensioen opbouwt (als je “hard” pensioen opbouwt, kun je je opgebouwde rechten meenemen bij ontslag)

  • Of je nabestaandenpensioen op risicobasis is verzekerd, in dat geval vervalt je dekking bij ontslag

  • Of je partner in aanmerking komt voor nabestaandenpensioen (er kunnen eisen gesteld worden, zoals geregistreerd partnerschap, huwelijk of in het bezit van samenlevingscontract et cetera)

  • Of je partner is aangemeld bij het pensioenfonds

  • Hoeveel nabestaandenpensioen je nodig hebt (misschien valt je inkomen terug omdat je bijvoorbeeld minder kunt werken om meer voor de kinderen te kunnen zorgen?)

  • Of je in aanmerking komt voor een ANW uitkering (dat is het nabestaandenpensioen van de overheid: het is een inkomensafhankelijke uitkering en je moet aan bepaalde criteria voldoen om in aanmerking te komen – en kijk dan gelijk ook even of je pensioenregeling een dekking biedt voor het ANW gat)

  • Of er nog privé voorzieningen zijn (losse overlijdensrisicoverzekering of gekoppeld aan je hypotheek)Disclaimer - Op verzoek van Morningstar schrijft Greetje Remmerde van pensioendoehetzelf.nl over personal finance met de nadruk op pensioen. Haar columns helpen mensen om betere beslissingen voor hun pensioen te nemen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten