Hedge funds op kleine winst in september

MORNINGSTAR'S SELECTIE - De HFRX Global Hedge Fund Index boekte in september een winst van 0,96 procent. Voor fondsen met een event driven strategie was vorige maand top met de afronding van enkele grote overnames.

Morningstar Benelux 10 oktober, 2013 | 14:19
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director Man Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in september.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.


De HFRX Global Hedge Fund Index rendeerde in september met +0,96 procent waarbij de meerderheid van de strategieën de maand met winst afsloot. Beheerders van een equity long-short fonds profiteerden in de eerste helft van de maand van koersstijgingen op de aandelenmarkten in verschillende regio’s en hoorden daardoor tot de best presterende strategieën. Gelet op de sterke bewegingen van de aandelenkoersen in de opkomende markten mag het geen verrassing zijn dat juist hedge funds met een bearish focus hierop de underperformers waren.

In de categorie ‘equity long-short’ waren fondsbeheerders met een long-biased strategie afgelopen maand de outperformers. Zij wisten in de eerste helft van september te profiteren van de sterke opwaartse trend. De Nikkei liet het op één na sterkste maandrendement zien (in een jaar waarin de index al sterk presteert) en het was dan ook geen verrassing dat de aandelenbeheerders die zich op Japan richten regionaal gezien het best presteerden.

In vergelijking met fondsbeheerders die een duidelijk omschreven richting volgen, hadden market neutral fondsbeheerders het moeilijk. Hoewel het gezien de aanzienlijke hoeveelheid macro-economisch nieuws in september niet verbazingwekkend zou zijn wanneer de spreiding - of beter - de dispersie tussen aandelen licht afnam. We verwachten dat deze dispersie (daaronder verstaan we het verschil in rendementen over een periode tussen aandelen onderling in een sector of index) op korte termijn terugkeert, mits de macrorisico’s in de Verenigde Staten vermeden worden en de kwartaalcijfers weer binnenstromen. In het algemeen zal de omgeving in onze optiek de komende maanden stock picking blijven ondersteunen, alhoewel de aan bèta toe te schrijven rendementen lager kunnen uitvallen.

Ook fondsbeheerders met een credit long-short strategie wisten in september positieve rendementen te behalen. De creditmarkt in het algemeen leefde op, nu blijkt dat de Federal Reserve (FED) blijft stimuleren. Ofschoon het erop lijkt, dat fondsbeheerders tot dat moment ook prima presteerden en na deze aankondiging weinig winst of verlies maakten. In een situatie vergelijkbaar met die van de aandelenbeheerders, kan het zo zijn dat de aankondiging van de FED en de daarop volgende verkrapping van de spread gezorgd heeft voor een kortdurende pauze ten aanzien van de dispersie.

Het is interessant om op te merken dat credit fondsbeheerders gedurende september minder risicomijdend werden aangezien de bruto-blootstellingen toenamen. Dit weerspiegelt ten dele de stabielere verwachting voor rentemarkten in het algemeen. Onze verwachting voor credit long-short fondsbeheerders is positief. Er is aanmerkelijke dispersie, zowel in als tussen de verschillende onderdelen van de kredietmarkten: high yield en investment grade versus emerging markets en obligaties van lagere overheden en divergentie van stromen tussen producten met een vaste of een variabele rente. De visie die wij al lang op credit value fondsbeheerders hebben blijft onveranderd met dien verstande dat hoe verder we de liquiditeitscurve afgaan en hoe verder we ons in de kredietcyclus bevinden, hoe minder aantrekkelijk de risico-rendementsverhouding.

Voor event driven fondsbeheerders was september een goede maand. De HFRX Event Driven Index steeg over de hele maand genomen met 2 procent. Dit cijfer geeft een enigszins vertekend beeld als gevolg van de posities in speciale situaties die goed waren voor het merendeel van de rendementen. De HFRX Merger Arbitrage Index nam slechts met 41 basispunten toe.

Dit jaar werd gekenmerkt door zeer constante rendementsstromen bij fondsbeheerders met een event driven focus, alhoewel maar weinig maanden uitzonderlijk goed waren. September vormde hierop geen uitzondering. Er werden vorige maand een aantal populaire deals afgerond (zowel DE Master Blenders als Smithfields). Ook trad er een aanzienlijk herstel op van de spread van de deal tussen AMR en US Airlines, een populaire spread onder handelaren in speciale situaties. Het totale volume van de aangekondigde deals was in september zeer hoog (USD 290 miljard). Dit cijfer viel echter aanzienlijk hoger uit door de aangekondigde deal tussen Vodafone en Verizon (USD 130 miljard). Wanneer we deze topdeal niet meetellen, correspondeerden de omzetten met die van de afgelopen maanden.

Naast verschillende onderzoeken van zakenbanken hebben er gesprekken met fondsbeheerders plaatsgevonden. Zij geven aan dat er in het vierde kwartaal waarschijnlijk niet veel deals zullen worden gesloten. Dit is echter een notoir moeilijk nauwkeurig te voorspellen gebied. In onze optiek is het onwaarschijnlijk dat de prestaties aanmerkelijk zullen verbeteren zolang de activiteit niet aanzienlijk en aanhoudend toeneemt.

Het rendement van managed futures was voornamelijk een functie van de mate van blootstelling die fondsbeheerders bij het aanbreken van deze maand hadden aan aandelen. Netto long posities liggen dit jaar voor een aantal fondsbeheerders rond recordhoogten. De rendementscijfers liepen daardoor over de gehele maand genomen nogal uiteen, hoewel ze in totaal positief waren. De rente-exposure blijft ten opzichte van historische niveaus laag, Hoewel de fondsbeheerders die nog een marginale exposure in long posities hadden profiteerden van de dalende rente gedurende de maand.

De valutahandel blijft een uitdaging, maar in brede zin is het klimaat voor managed futures de afgelopen twee maanden zeer licht verbeterd. Nu verwacht wordt dat de rentes aan de korte kant stabiel blijven en de steilere yieldcurve aanhoudt, zou rendement uit carry en rolling down bij moeten gaan dragen aan het totale rendement. De portefeuillestructurering werd eveneens geholpen door het feit dat de correlatie tussen de instrumenten waar deze fondsbeheerders in handelen, gedurende 2013 langzaam is afgenomen. Dat gezegd hebbende denken wij dat een sterke heropleving van het rendement op de korte termijn onwaarschijnlijk is.

Zoals gebruikelijk voor de laatste maand van ieder kwartaal werden de koersbewegingen in de landbouwmarkten gedomineerd door het aan het einde van de maand gepubliceerde graanrapport van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA). De op een daling speculerende fondsbeheerders hadden hun werk goed gedaan. De koersbewegingen zullen waarschijnlijk wat afvlakken nu we de oogstcyclus op het noordelijk halfrond achter ons laten. Het is daarom onwaarschijnlijk dat deze fondsbeheerders de komende tijd opmerkelijk positieve of negatieve resultaten zullen laten zien.

De handelaren in aardgas hadden wederom een zware maand, vooral de fondsbeheerders die aan de long kant trachtten te handelen. De mate aan gasinjectie (de hoeveelheid gas die wordt opgeslagen) en het weer in de VS werken elkaar momenteel tegen en maken fundamentele analyse daarmee lastig.

De rendementen van de emerging market fondsbeheerders werden bepaald door hun positionering. Waarbij er een sterke heropleving ten opzichte van de voorafgaande maanden zichtbaar was die tot aanzienlijke verliezen leidde onder de fondsen die ingezet hadden op een daling in de opkomende markten. Het uitstellen van de ‘tapering’ mag de landen met problemen ten aanzien van hun betalingsbalans dan enig respijt hebben gegeven, de fundamentele problemen zijn nog niet opgelost. De moeilijke handelsomstandigheden zullen dan ook waarschijnlijk nog enige tijd aanhouden.

Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten