Beleggingsfonds van de week: Robeco BP Global Premium Equities

In tegenstelling tot veel andere wereldwijde aandelenfondsen weet Robeco BP Global Premium Equities de benchmark duidelijk achter zich te laten. Dat komt door de sterke aandelenselecties van beheerder Christopher Hart.

Jeffrey Schumacher, CFA 20 november, 2013 | 15:04
Facebook Twitter LinkedIn

Veel wereldwijd beleggende aandelenfondsen met de MSCI World Index als benchmark hebben deze over diverse tijdshorizonnen niet weten te verslaan. Robeco BP Global Premium Equities daarentegen weet dankzij de sterke aandelenselecties van beheerder Christopher Hart de index duidelijk achter zich te laten. Het fonds heeft een sterk track record opgebouwd in de Morningstar-categorie ‘Aandelen wereldwijd large-cap gemengd’. Ons vertrouwen in dit fonds is verder vergroot, waardoor wij de Morningstar Analyst Rating hebben verhoogd naar ‘Bronze’.

Onder leiding van Hart (foto) zijn de prestaties van Robeco BP Global Premium Equities fors verbeterd. Hart nam de portefeuille in juli 2008 over en samen met Steven Pollack herstructureerde hij het beleggingsproces, waarna het fonds op dezelfde wijze werd beheerd als de andere beleggingsfondsen bij Robeco Boston Partners (RBP).

Sinds 2009 is Hart volledig verantwoordelijk voor Robeco BP Global Premium Equities. Hij heeft eerder ruime ervaring opgedaan als analist bij Fidelity en RBP, voordat hij in 2004 startte als beheerder van het small-cap fonds om in 2008 over te stappen naar dit fonds. Ondersteuning komt van een groot en zeer stabiel team van beheerders en analisten. Wij zijn te spreken over de kwaliteit en cohesie van het team.

Het beleggingsproces is doordacht en wordt consequent toegepast binnen RBP. Het rust op drie pilaren: waardering, fundamentals en katalysatoren. Het proces is een combinatie van uitgebreid kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waarbij de analisten een belangrijke rol spelen in de diepgaande fundamentele analyse en waardering van bedrijven. De omvang van het team maakt dat men gedegen onderzoek kan doen, wat er voor zorgt dat Hart zeer goed geïnformeerd is over de aandelen in zijn portefeuille.

De portefeuille heeft een hang naar Amerikaanse aandelen, maar Hart heeft in 2013 wel meerdere Europese mid-caps toegevoegd omdat hij daar meer waarde ziet. Daarnaast heeft Hart een voorkeur voor cyclische sectoren en neigt de portefeuille naar mid-caps.

De prestaties van Hart zijn bovengemiddeld. Omdat Robeco BP Global Premium Equities een transitieperiode kende toen Hart het proces en de portefeuille herstructureerde en het fonds daardoor veranderde van een waarde-gerichte strategie naar een gemengde strategie, zijn de prestaties over de laatste drie jaar relevanter. Het fonds kwalificeert zich over drie jaar in het eerste percentiel van de categorie. Belangrijk is ook dat de prestaties bereikt zijn met sterke aandelensecties in verschillende regio’s en sectoren. 

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Samen met Steven Pollack veranderde Christopher Hart het beleggingsproces van Robeco BP Global Premium Equities een van strak gestuurd naar een proces dat veel vrijheid geeft aan de beheerder om de beste bottom-up ideeën in de portefeuille te identificeren. Sinds 2009 beheert Hart het fonds alleen. Pollack stapte over naar het mid-cap fonds van Robeco Boston Partners. 

Hart geeft blijk van een gedegen kennis van zijn universum en de bedrijven waarin hij belegt. Hij heeft laten zien met de strategie in alle regio’s waarde te kunnen toevoegen met zijn aandelenselecties. Om bottom-up ideeën te genereren wordt Hart bijgestaan door 22 aandelenanalisten die verdeeld zijn over sectoren en een wereldwijd aandachtsgebied hebben voor alle marktkapitalisaties. Daarnaast kan Hart sparren met elf collega-beheerders.

Zowel de beheerders als de analisten beschikken over zeer ruime beleggingservaring en zijn in de meeste gevallen al langere tijd bij RBP werkzaam. De stabiliteit binnen de teams is dan ook goed, wat belangrijk is gezien het feit dat de gehele organisatie volgens dezelfde filosofie belegt en hetzelfde proces hanteert.


Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90 procent van de aandelen bezit. De overige 10 procent is nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de fondsen en de beleggingsteams kunnen wij nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden.

We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn.

In totaal beheert het fondshuis 189 miljard euro, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten. De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de VS, Hongkong en Zwitserland. Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd.

In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.

Beleggingsproces
Het beleggingsproces van Robeco BP Global Premium Equities is een puur bottom-up proces waarbij de beheerder bedrijven opneemt in de portefeuille die naar zijn mening ondergewaardeerd zijn en goed scoren op de drie pilaren van het proces: waardering, fundamentele factoren en katalysator voor verandering. Het proces start met een kwantitatieve analyse, waarbij het universum, dat bestaat uit circa 8000 aandelen, wordt gerangschikt op waarderingsratio’s, momentum-factoren en fundamentele factoren. Doordat men ook momentum meeneemt, is het fonds geen klassiek waardefonds, maar kan het ook beleggen in groei-ondernemingen.

De best scorende bedrijven (300-400 namen) worden aan een nadere analyse onderworpen, waarbij men ook de trends van de ratio’s analyseert. Om de uitkomsten van de kwantitatieve analyses te begrijpen en te valideren wordt er vervolgens voor 100-150 aandelen fundamenteel onderzoek gedaan, waarbij het definiëren van een katalysator centraal staat. Dit kan een nieuw product of een managementwisseling zijn, maar ook een herstructurering of een kostenreductieprogramma.

Uiteindelijk bestaat de portefeuille uit 90-120 namen. Er zijn geen limieten met betrekking tot sector- of landenwegingen, die het resultaat zijn van de aandelenselecties. Het proces is helder ingericht en is een goede combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. De kwaliteit en de omvang van het analistenteam maakt het diepgaande fundamentele onderzoek mogelijk.


Rendement

Sinds de start van Hart in juli 2008 heeft het fonds per oktober 2013 een jaarlijks rendement van 9,52 procent behaald. Dat is duidelijk beter dan het rendement van de categorie (4,90 procent) en de MSCI World Index (7,60 procent). Sinds het aantreden van Hart zijn de prestaties duidelijk verbeterd. In de jaren 2008 en 2009 was het fonds echter meer een waardestrategie dan een gemengde strategie, waardoor die jaren niet geheel representatief zijn voor de strategie zoals die nu wordt uitgevoerd.

Desalniettemin presteert Hart ook in kortere perioden duidelijk bovengemiddeld. Over drie jaar kwalificeert het fonds zich in het eerste kwartiel van de categorie. Het jaar 2011 was een belangrijk jaar, waarin het fonds profiteerde van de blootstelling aan Amerikaanse bedrijven. Apple en Philip Morris waren belangrijk. Bemoedigend is echter dat de aandelenselecties in iedere regio duidelijk positief hebben bijgedragen. Dat versterkt on vertrouwen in dit fonds.

In 2012 bleef het fonds de categorie voor en presteerde het iets beter dan de benchmark. De aandelenselectie gaf een gemengd beeld, maar was per saldo wel positief. In 2013 laat Hart per oktober vele concurrenten achter zich en hoort het fonds bij de beste 10 procent van de categorie. Goede aandelenselecties in diverse regio’s en binnen de sectoren basismaterialen en technologie waren debet aan de prestatie.


Kosten
De TER van 1,71 procent is in lijn met de categoriemediaan van 1,87 procent. Het is echter teleurstellend dat de TER in 2012 met 19 basispunten is gestegen.


Rol in portefeuille
Kernpositie. Door de goede spreiding over sectoren, landen en stijlen kan Robeco BP Global Premium Equities dienen als kernpositie in een portefeuille.


Lees ook het fondsrapport van Robeco BP Global Premium Equities >


Bekijk ook andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'aandelen wereldwijd large cap gemengd' met een Morningstar Analyst rating (klik op tabel voor vergroting).Vorige beleggingsfondsen van de week
BlackRock European Focus

ING Global Real Estate

Kempen Orange Fund

Comgest Growth Emerging Markets

ING Dynamic Mix Fund 

Pictet-Water

Davis Value Fund

PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Franklin Mutual European

Henderson Horizon - Japanese Equity Fund


DWS Global AgriBusiness


Legg Mason Royce US Small Cap Opportunities

Robeco High Yield Bonds

Carmignac Patrimoine

Robeco New World Financials

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

Kempen Euro Credit

Templeton Global Bond

SNS Euro Mixfonds


ASN Milieu & Waterfonds


W.P. Stewart Holdings

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten