Beleggingsfonds van de week: Invesco Pan European Structured Equity Fund

De combinatie van kwantitatieve aandelenselectie en volatiliteitsbeperking die managers Michael Fraikin en Thorsten Paarmann toepassen bij Invesco Pan European Structured Equity Fund werpt zijn vruchten af.

Maarten van der Pas 12 december, 2013 | 10:20
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggers weten de weg naar Europese aandelen te vinden. Dat blijkt uit gegevens van Morningstar over de in- en uitstroom van kapitaal bij beleggingsfondsen. In oktober boekten beleggingsfondsen in Europese waarde- en groeiaandelen een netto-instroom van EUR 2,8 miljard. Hiermee behoorde de Morningstar-categorie ‘aandelen Europa large cap gemengd’ tot één van de populairste vermogenscategorieën. En dit positieve sentiment zal nog wel even aanhouden. Europese aandelen doen het dit jaar goed met de Stoxx Europe 600 op een winst van ruim 11 procent en de verwachtingen voor 2014 zijn gunstig. Veel vermogensbeheerders noemen Europese aandelen in hun prognoses voor 2014 als aantrekkelijke beleggingscategorie.

Invesco Pan European Structured Equity Fund behoort tot één van de uitschieters onder beleggingsfondsen in Europese aandelen (zie onderstaande tabel). De combinatie van kwantitatieve aandelenselectie en volatiliteitsbeperking die managers Thorsten Paarmann (foto links) en Michael Fraikin (foto rechts) toepassen werpt zijn vruchten af.

Het fonds hanteert een benchmarkvrije aanpak, gericht op aandelen met een lage volatiliteit. Het is echter geen pure ‘minimum volatility’-portefeuille, want het fonds belegt alleen in aandelen die succesvol door een kwantitatief selectieproces zijn gekomen. De daarbij gebruikte indicatoren zijn samen te vatten in vier begrippen: winstherzieningen, relatieve sterkte, beheerdersactiviteit en waardering.

Zoals bij een bèta van ongeveer 0,8 te verwachten valt, heeft Invesco Pan European Structured Equity Fund in sterk stijgende markten het nakijken. In dalende markten daarentegen weet het de koersverliezen beter te beperken dan het gemiddelde van de categorie ‘Aandelen Europa large cap gemengd’. Over drie en vijf jaar gemeten behoort het fonds tot de beste en tegelijkertijd minst volatiele in zijn vergelijkingsgroep, al waren met name de mid caps in het fonds bij de vergelijking oververtegenwoordigd.

Kwantitatieve strategieën zijn kwetsbaar voor trendbreuken in de markt, wat goed te merken was in 2009, toen de prognosekwaliteit van het kwantitatieve selectiemodel te lijden had onder de scherpe omslag. Het model is echter breed opgezet en de gekozen indicatoren zijn fundamenteel goed beargumenteerd. Invesco kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring op het vlak van kwantitatieve producten.

Fondsbeheerders Fraikin en Paarmann maken al jarenlang deel uit van het wereldwijde Quant-team, dat meer dan 40 analisten en fondsbeheerders telt en zijn modellen voortdurend verder ontwikkelt en verbetert. In 2012 bijvoorbeeld werd de weging van de relatieve waardefactoren verhoogd. Mede daardoor weet het fonds dit lopende jaar gelijke tred te houden met de concurrentie, ondanks het overwegend milde marktklimaat.

Gezien de omvangrijke expertise en de zeer systematische werkwijze van het team hebben wij vertrouwen dat het fonds zijn tot dusver behaalde resultaten in de toekomst kan voortzetten, en bevestigen de rating ‘Silver’.


Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)

Beheer
Invesco Pan European Structured Equity Fund wordt beheerd door het Global Quantitative Equity Team van Invesco, dat meer dan 40 leden telt. Het team beheert een vermogen van USD 23 miljard, dat verschillende mandaten voor aandelen, gemengde fondsen en long-shortstrategieën omvat. Het hoofdkwartier van het wereldwijde team is gelegen in Frankfurt. Andere vestigingen bevinden zich in Boston, New York, Melbourne en Tokio.

De onderzoeksafdeling ontwikkelt en test de kwantitatieve benaderingen. Om de uitwisseling van ideeën tussen de kantoren te bevorderen, is er in 2011 een wereldwijde onderzoeksdirecteur aangesteld. Volgens het portefeuillebeheer worden de portefeuilles samengesteld en geïmplementeerd op basis van kwantitatieve analyses. Dat de twee fondsbeheerders - Michael Fraikin en Thorsten Paarmann - een verschillende achtergrond hebben en ook ervaring op het gebied van fundamentele analyse meebrengen, bevalt ons. 

Michael Fraikin staat al sinds de introductie in juni 2002 aan het roer van Invesco Pan European Structured Equity en is sinds 1997 werkzaam bij Invesco. Hij heeft ruim 20 jaar beleggingservaring en werkte eerder als buyside-analist bij de Commerzbank. Thorsten Paarmann, die elf jaar ervaring heeft, begon in 2004 bij Invesco en is 2007 co-beheerder van het fonds. Daarvóór was hij productmanager bij Cominvest.


Fondshuis
Invesco is één van de grootste beursgenoteerde vermogensbeheerders met een beheerd vermogen van USD 706 miljard per eind juni 2013, waarvan het leeuwendeel (USD 320 miljard) in aandelenproducten.

Invesco is gegroeid door acquisities. Zo nam het in 2010 de fondsbeheeractiviteiten van Morgan Stanley (inclusief Van Kampen Investments) over. Enkele namen die tot het concern behoren zijn AIM in de Verenigde Staten, de ETF-aanbieder PowerShares, Invesco Canada en de Britse vermogensbeheerder Perpetual. 

Het bedrijf kent een goede beleggingscultuur, die ook aan de beloningsstructuur af te lezen is. De beloning van de medewerkers bestaat uit drie delen: een vast basissalaris, een jaarlijkse bonus en een variabele beloning die gekoppeld is aan de langetermijnresultaten. De jaarlijkse bonus wordt deels contant uitbetaald en deels in aandelen, die in de loop van de volgende jaren kunnen worden verzilverd. De variabele beloning is gebaseerd op de teamprestaties ten opzichte van een benchmark over de laatste 1, 3 en 5 jaar. De bonussen worden in termijnen uitgekeerd.

De koppeling tussen variabele beloning en langetermijnresultaten bindt fondsbeheerders en researchteam aan de onderneming en draagt ertoe bij dat de belangen van de fondsbeheerders beter overeenkomen met die van de beleggers. De fondskosten liggen veelal rond het gebruikelijke niveau, maar zouden door de omvang van de onderneming omlaag kunnen.


Beleggingsproces
De aandelen voor Invesco Pan European Structured Equity Fund worden geselecteerd op kwantitatieve basis. De gebruikte indicatoren worden onderverdeeld in vier categorieën: winstherzieningen, relatieve sterkte, management en waardering. Elk aandeel wordt op sector- en regioniveau beoordeeld.

Behalve een rendementsprognose wordt voor elk aandeel ook een risicoprognose opgesteld, die op kwantitatieve factoren en een kwalitatieve beoordeling berust. Dit laatste kan tot gevolg hebben dat aandelen op een zwarte lijst belanden, maar dat gebeurt alleen bij uitzondering (bijvoorbeeld  in overnamesituaties).

Aan de hand van de prognoses wordt de portefeuille samengesteld, met behulp van een optimalisatiemodel dat ook rekening houdt met transactiekosten. Sinds september 2006 wordt de portefeuille geoptimaliseerd ten opzichte van cash. Terwijl de optimalisatie voorheen betrekking had op een index, ligt de focus nu op absolute risico’s. De zogeheten minimum volatility-strategie selecteert de aantrekkelijkste aandelen met het laagste verwachte risico. Maandelijks vindt een herweging plaats.

Valutarisico’s tegenover de euro worden sinds februari 2009 niet meer afgedekt. Sinds eind september 2013 wordt een door Invesco zelf ontwikkeld risicomodel toegepast, waarin de gebruikte prognose-indicatoren geïntegreerd zijn en waarvan het team betere risicoprognoses verwacht.


Rendement
De overstap van Invesco Pan European Structured Equity Fund naar een benchmarkvrije, op absoluut risico gerichte strategie in september 2006 heeft vruchten afgeworpen. Gemeten over drie en vijf jaar behoort het fonds tot de sterkste en tegelijkertijd minst volatiele fondsen in de categorie ‘Aandelen Europa large cap gemengd’. 

De resultaten schommelden sterk al naargelang de marktfase. Met een bèta van 0,8 had het fonds in sterk stijgende markten het nakijken, terwijl het tijdens marktcorrecties juist profiteerde. Ook de door modellen ondersteunde aandelenselectie heeft sinds 2006 zijn waarde bewezen, met uitzondering van 2009, toen het fonds duidelijk achterbleef bij de categorie. De prognosekwaliteit van de indicatoren voor relatieve sterkte, winstherzieningen en beheerdersactiviteit had in dat jaar sterk te lijden onder de omslag in de markt.

In 2011 stelden daarentegen vooral de waarderingsgerichte indicatoren teleur, terwijl de andere drie positief bijdroegen. Dit beeld kantelde weer deels in 2012-13, zodat de verhoogde weging van de relatieve waarde factoren waarde toevoegde. In het lopende jaar wist het fonds, ondanks het over het geheel genomen milde marktklimaat, licht voor te blijven op de benchmark en de categorie, wat vooral aan het eerste kwartaal te danken was. Het profiteerde van zijn voorkeur voor een lagere volatiliteit en de onderweging in grondstofaandelen, maar ook van zijn posities in small en mid caps.


Kosten
De totale kostenratio voor Invesco Pan European Structured Equity Fund ligt enigszins onder de categoriemediaan. Er is geen prestatievergoeding.


Rol in portefeuille
Kern.


Lees ook het fondsrapport over Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc >


Bekijk ook andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'aandelen Europa large cap gemengd' met een Morningstar Analyst rating (klik op tabel voor vergroting).


Vorige beleggingsfondsen van de week
Henderson Horizon - Japanese Equity Fund

Skagen Global

Robeco BP Global Premium Equities

BlackRock European Focus

ING Global Real Estate

Kempen Orange Fund

Comgest Growth Emerging Markets

ING Dynamic Mix Fund 

Pictet-Water

Davis Value Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten