November positieve maand voor hedge funds

MORNINGSTAR'S SELECTIE - De meeste hedge fund strategieën genereerde positieve rendementen, met zeer weinig uitschieters in positieve of negatieve zin (gegeven de correcties voor volatiliteit). De HFRX Global Hedge Fund Index rendeerde 0,55 procent.

Morningstar Benelux 12 december, 2013 | 10:53
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director Man Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in november.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.

Thema’s als tapering, zorgen over de Europese economie en de kwetsbaarheid van opkomende markten bleven ook in november de boventoon voeren en het was dan ook een positieve maand voor hedge funds. De meeste strategieën genereerde positieve rendementen, met zeer weinig uitschieters in positieve of negatieve zin (gegeven de correcties voor volatiliteit). De HFRX Global Hedge Fund Index rendeerde 0,55 procent.

Na maanden van gematigde waardeontwikkeling noteerden hedge funds met een discretionary macro strategie in november positieve rendementen. Veel fondsbeheerders hebben de Japanse reflation trade (long in de Nikkei index, short in de Japanse yen) het gehele jaar aangehouden. Dit pakte in november wederom goed uit door speculaties in de markt dat er verdere stimuleringsmaatregelen volgen als de inflatieverwachtingen niet worden waargemaakt.

De enige andere grote positie die fondsbeheerders momenteel innemen, is long in aandelen uit ontwikkelde markten. Samen vormen deze twee blootstellingen verreweg de belangrijkste factor voor de waardeontwikkeling, waaraan met name de reflation trade in Japan voor vrijwel alle fondsbeheerders bijdraagt.

De meeste fondsbeheerders blijven positief over de richting voor aandelen van ontwikkelde markten, waar ze groeiverbetering zien. Ze zijn echter op hun hoede voor de mogelijkheid dat in december de monetaire verruiming geleidelijk wordt afgebouwd (taperen). Velen van hen denken dat de Federal Reserve daar het liefst zo snel mogelijk mee zou beginnen. Als gevolg hiervan hebben veel fondsbeheerders ingezet op curve steepener trades.

Ondanks dat beleggers beducht zijn voor het taperen, waren de credit spreads deze maand krapper omdat beleggers hun zoektocht naar rendement onverminderd voortzetten. Een deel van de markt waar een mogelijke tapering wel tot uiting kwam, waren producten met variabele rente. Deze lieten in november een aanmerkelijke toestroom zien. Fondsbeheerders met dit product in hun portefeuille profiteerden hiervan omdat de koersen stegen.

Over het algemeen was november een positieve maand voor credit long-short fondsbeheerders. De spreiding tussen aandelen bleef hoog bij gebrek aan macro-economisch nieuws van enig belang en vormde voor fondsbeheerders de belangrijkste rendementsfactor. Ook fondsen met een credit value strategie genereerden globaal genomen positieve rendementen. Ontwikkelingen in koersen en high yield spreads hielden elkaar in evenwicht waardoor de carry-component min of meer gelijk was aan het totale rendement.

In de positionering van managed futures hedge funds hebben zich sinds eind oktober geen ingrijpende wijzigingen voorgedaan. Daarom is het niet verrassend dat zij opnieuw een sterke maand kenden. Het herstel van de managed futures fondsen na het akkoord over het schuldenplafond in de VS zet zich daardoor voort.

De grote long positie in aandelenindices van ontwikkelde markten was wederom de beslissende factor voor de waardeontwikkeling. De spreiding in de resultaten van fondsbeheerders was vooral het gevolg van de relatieve blootstelling aan andere beleggingscategorieën. De handel in grondstoffen gaf in november een meer gemengd beeld te zien. Short posities in metalen, zowel edelmetalen als koper, pakten voor fondsbeheerders goed uit, terwijl de handel in aardgas moeizaam verliep.

Bij valuta’s droeg de short positie in de Japanse yen het meeste bij aan de prestaties van fondsbeheerders, terwijl vooral de long positie in de euro hier afbreuk aan deed. De relatieve omvang van elke positie was een belangrijke factor in de algehele attributie van valuta. De positionering bleef grofweg ongewijzigd, waarbij de exposure aan aandelenindices veruit de belangrijkste positie vormt. De rentepositie blijft licht long, maar is nog altijd betrekkelijk klein van omvang. Wij blijven van mening dat het klimaat voor deze fondsbeheerders verbetert. Gelet echter op hun positionering op dit moment zijn er wellicht interessantere manieren om gebruik te maken van een aandelen-bèta-budget.

Aandelen long-short
Eén alternatief zou uiteraard equity long-short fondsen zijn. November was wederom een goede maand: globaal genomen boekten de fondsbeheerders in alle regio’s positieve resultaten. In Europa waren de perifere markten – na een sterke oktobermaand – zwakker dan de kernmarkten, vooral in de eerste helft van de maand. Mogelijk dat enige winstneming bij populaire thema’s in oktober hieraan bijdroeg. De rendementen van fondsbeheerders in het algemeen weerspiegelden dit en bleven de eerste helft van de maand licht gedrukt om tegen het einde van de maand weer aan te trekken.

In november was het Europese rapportageseizoen voor de derde kwartaalcijfers nog in volle gang. De spreiding tussen aandelen was goed, met een aantal ongewone posities die hebben bijgedragen aan de rendementen van fondsbeheerders.

Ook de Verenigde Staten noteerden positieve resultaten, maar november was wederom geen opvallend sterke maand. De spreiding tussen aandelen deed zich opnieuw voor in de markt omdat het winstseizoen deze maand door liep. Opvallend is echter dat fondsbeheerders nu enthousiaster zijn over short kansen dan over long kansen. De posities weerspiegelen dit, waarbij de bruto-exposures toenamen en de netto-exposures gelijk bleven. Uit onze gesprekken met de fondsbeheerders blijkt dat dit wordt uitgevoerd in de vorm van short posities in afzonderlijke aandelen en niet in de vorm van indexhedging.

Gelet op de eerder geformuleerde visies, is het geen verrassing dat wij van mening blijven dat equity long-short fondsbeheerders in de nabije toekomst een sterke bron van alpha blijven. Dit staat los van een visie op de algemene richting van de markten. Zolang zich geen belangrijke schokken voordoen, zullen de aandelenmarkten zich volgens ons vooral blijven laten leiden door fundamentele bedrijfsfactoren. Zelfs bij een negatieve richting van de markt moeten fondsbeheerders hun voorsprong op dit punt kunnen uitbuiten om winst te genereren.

De sector event driven was in november vrij ingetogen, hoewel de aanwezige natuurlijke aandelenbèta fondsbeheerders een impuls had kunnen geven. De HFRX Event Driven Index steeg met 60 basispunten (HFRX M&A + 20 basispunten, HFRX Special Situations + 83 basispunten). Het dealvolume was met USD 160 miljard aan de lage kant, maar liep niet uit de pas met de volumes die we eerder dit jaar hebben gezien.

De grootste transactie deze maand vond opnieuw in de telecomsector plaats: de overname van Vivendi’s telecomdochter Maroc Telecom door Emirates Telecom ter waarde van USD 7 miljard. De transacties blijven beperkt tot begrijpelijke acquisities van synergetische bedrijven, met weinig deals tussen sectoren onderling. Al met al lijkt het klimaat minder bemoedigend voor de fondsbeheerders in deze sector, omdat het aantal interessante deals in de markt lijkt op te drogen. Dit – samen met het grote aantal aantrekkelijke deals dat al is afgerond – betekent dat het universum van beleggingswaardige deals nu kleiner is.

Zoals bij veel strategieën lagen de prestaties van statistical arbitrage in het verlengde van de resultaten in oktober. Fundamentele strategieën presteerden goed, in het bijzonder in de VS en Europa. Het cijferseizoen zal hier ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. De parameters van kwantitatieve modellen, zoals deze, zijn gebaseerd op historische gegevens. Wanneer de toekomst geen gelijkenis vertoont met het verleden, is de kans groot dat dit slecht uitpakt voor deze strategieën.

Gegeven dat het klimaat in mei veranderde en het feit dat fondsbeheerders drie à zes maanden nodig hebben om hun positionering weer op orde te brengen, is het tijdspad voor herstel in lijn met de verwachtingen. In ons bovengenoemde centrale scenario, waarbij de markten de komende maanden weinig schokken te verduren krijgen, zal statistical arbitrage volgens ons goed blijven presteren.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten