Weg met de pensioenen

PENSIOEN - Wat zou het mooi zijn als er voor pensioendeelnemers een overzichtelijker pensioenregeling zou zijn. En dan het pensioen ook helemaal weg uit de werkgeverssfeer en ingevuld bij de pensioenuitvoerder naar keuze.

Greetje Remmerde, 13 januari, 2014 | 10:37
Facebook Twitter LinkedIn

Er is steeds meer aandacht voor pensioen en dat is maar goed ook. Vorig jaar zijn er al zijn een aantal bezuinigingsmaatregelen genomen: de ANW is verder uitgekleed, het opbouwpercentage is wat teruggeschroefd. En het nieuwe pensioenakkoord levert weer meer van hetzelfde op: fiscale trucjes die er voor moeten zorgen dat de overheidsbegroting weer even mee kan of die hopelijk de economie aan zullen jagen.

Al met al kunnen we met deze maatregelen niet echt spreken van een hervorming van het pensioenstelsel, maar meer van “uitkleding” van het pensioenstelsel.

Ik spreek dagelijks mensen die hun pensioen belangrijk vinden, maar er geen idee van hebben of ze er zelf iets aan kunnen of zouden moeten doen en waar ze moeten beginnen. Ik probeer deze mensen inzicht te bieden in hun situatie en ze op de mogelijkheden te wijzen die er zijn om de eigen oudedags- en nabestaandenvoorziening passend te maken op de eigen wensen. Flexibiliteit is mooi, maar dat is een basiszekerheid ook.

Dromen
Ik ben gelukkig geen beleidsmaker, maar ik kan wel een beetje dromen. Zou het niet mooi zijn als er voor de deelnemers in ieder geval een overzichtelijker regeling kon komen? Wat mij al een grote winst lijkt is dat er voor elke deelnemer bijvoorbeeld eenzelfde opbouwpercentage zou gelden en eenzelfde franchise. De huidige verschillen in alle regelingen lijden bij veel mensen tot schijnzekerheid. Ze denken dat ze pensioen opbouwen, maar komen er later achter dat de regeling bijzonder summier is geweest. Jammer dan, pech gehad.

Daarnaast lijkt het me prettig als elke deelnemer eenzelfde pensioensysteem krijgt toegezegd: misschien een uitkeringssysteem tot een bepaald bedrag en daarboven beschikbare premie? Misschien moet je voor wat betreft de financiering het idee van kapitaaldekking wat laten varen en het omslagstelsel nog wat meer omarmen. Het omslagstelsel heeft nadelen, maar de kapitaalmarkt hapert ook wel eens, weten we inmiddels.

Dan mag het pensioen helemaal uit de werkgeverssfeer! Het pensioen zal weliswaar gerelateerd blijven aan het inkomen, maar dan wel los van de werkgever. Al of niet zelf in te vullen bij de pensioenuitvoerder van je keuze? Die zich aan de gestandaardiseerde regeling dient te houden maar zich misschien kan onderscheiden op zijn profiel, efficiëntie, duurzaamheid of maatschappelijke verantwoordelijkheid of … verzin het maar...

Wat de toekomst ook brengen mag... hou in ieder geval de hoogte van je pensioenaanspraken in de gaten. We mogen dan nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op de eerste twee pijlers van ons pensioenstelsel, maar in pijler 3 wordt onze invloed juist in toenemende mate belangrijk!


Disclaimer - Op verzoek van Morningstar schrijft Greetje Remmerde van pensioendoehetzelf.nl over personal finance met de nadruk op pensioen. Haar columns helpen mensen om betere beslissingen voor hun pensioen te nemen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten