Hedge funds sluiten 2013 af met winst van 6,7 procent

MORNINGSTAR'S SELECTIE: Hedge funds sloten 2013 af met een licht positieve maand. De HFRX Global Hedge Fund Index noteerde een winst van 56 basispunten, waardoor het resultaat over het jaar uitkwam op een plus van 6,72 procent. 

Morningstar Benelux 16 januari, 2014 | 15:44
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director Man Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in december.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.

Door de forse koersbewegingen in december liepen de rendementen van fondsbeheerders – en zelfs binnen hedge fund strategieën – in de laatste maand van het jaar soms sterk uiteen.

Equity long-short was opnieuw een van de sterkst presterende strategieën. De fondsbeheerders van alle kernregio’s (Europa, Japan en de VS) noteerden een positieve maand. In Europa vond in de aanloop naar de ‘Federal Open Market Committee’-vergadering een uitverkoop plaats, maar na de bekendmaking stegen de koersen sterk.

Opmerkelijk is echter dat fondsbeheerders zelfs in de eerste twee weken – toen de markten negatief gestemd waren – toch winst wisten te genereren. Tijdens deze periode maakten vooral aandelen die in de ogen van beleggers overgewaardeerd waren een waardedaling door. Ondanks enige winstneming verliep dit over het algemeen evenwichtig en gecontroleerd – er was geen sprake van een overhaaste vlucht. Vooral fondsbeheerders die sterk leunen op een momentumstrategie leden in deze periode verliezen.

Bij aandelen en sectoren die recentelijk een krachtige opmars hadden doorgemaakt sloeg de trend om. Na de bekendmaking stegen de koersen vrij willekeurig, waarbij het rendement in de tweede helft van de maand meer was toe schrijven aan bèta. De meeste fondsbeheerders in de regio kijken nu uit naar de komende kwartaalcijfers als belangrijkste gebeurtenis. Wij zien hier voor fondsbeheerders aanzienlijke kansen liggen.

Managed futures
Na de zeer geringe spreiding tussen de resultaten in oktober en november gaven de prestaties van managed futures in december een veel gemengder beeld te zien. Globaal genomen eindigde de maand met een kleine plus. De blootstelling aan aandelen uit ontwikkelde markten leverde wederom de grootste bijdrage. Gelet op de sell-off in de eerste twee weken van de maand verkleinden fondsbeheerders met een hogere handelingssnelheid hun aandelenpositie en profiteerden ze niet in dezelfde mate van de koersstijging in de tweede helft van de maand.

Ook besloten enkele fondsbeheerders in de loop van de maand het risico binnen de portefeuille te verminderen uit vrees voor de lagere liquiditeit die doorgaans met de feestdagen gepaard gaat. Degenen die dit besluit namen, schoten er eveneens bij in omdat ze niet in dezelfde mate konden profiteren van de koersstijging.

Naast de aandelen- pakte de valutahandel het gunstigst uit voor fondsbeheerders, waarbij velen hun positie in de Japanse yen aanhielden. De rentehandel was de grootste negatieve uitschieter: door het tapering besluit van de Federal Reserve leden de long posities verlies. Hoewel de meeste fondsbeheerders posities in langlopende obligaties innemen, is de omvang van deze blootstelling historisch gezien nog altijd vrij gering. We zijn van mening dat het klimaat zich blijft verbeteren (steilere yieldcurve, lagere correlaties, minder kans op een schok in de rentemarkt). Toch baren de grote posities in aandelenindices en de opeenhoping van sommige posities in ontwikkelde markten ons zorgen.

De resultaten van discretionary macro fondsbeheerders waren in december min of meer vlak, waarbij het risico in de portefeuilles nog altijd relatief beperkt is. De Japanse reflation trade bleef goed renderen (net als in november). Fondsbeheerders profiteerden wederom van posities in de Nikkei, de Japanse yen en, in mindere mate, ook Japanse staatsobligaties. Maar weinig fondsbeheerders kozen voor actief handelen rond het tapering besluit. Slechts enkelen vonden dat ze echt in het voordeel waren om dit besluit van de Federal Reserve en de implicaties hiervan te voorspellen. Omdat dit type fondsbeheerder vaak wordt gebruikt voor defensieve ondersteuning van een portefeuille, staan we gezien de huidige positionering (de meesten houden nog altijd aandelenposities in ontwikkelde markten aan) – en ook het feit dat de oplopende rendementen tot problemen zullen leiden bij risicovolle beleggingscategorieën – minder positief tegenover deze fondsbeheerders.

Ondanks de ontwikkeling in het rendement op Amerikaanse staatsobligaties sloten credit fondsbeheerders december globaal genomen af met een klein positief resultaat. De meeste fondsbeheerders dekken deze positie namelijk af. In feite was december een tamelijk oninteressante maand voor de markten. Vooruitblikkend houdt de spreiding in de kredietmarkten aan en zijn er voor fondsbeheerders verschillende interessante mogelijkheden om rendement te genereren (variabele rente tegenover vaste rente blijft een kwestie). We handhaven onze visie dat een long positie in credit geen aantrekkelijk uitkeringsprofiel heeft. Meer vertrouwen stellen we in fondsbeheerders die zich kunnen richten op individuele kansen om rendement te genereren.

Arbitrage
Statistical arbitrage fondsbeheerders lijken het jaar vooralsnog positief te hebben afgesloten met rendementen op basis van verschillende factoren en modellen. De aandelenspreiding waarvan equity long-short fondsbeheerders profiteerden, zou goed hebben uitgepakt, net als de inschatting van verschillende fondsbeheerders dat de waardedaling van fundamenteel overgewaardeerde aandelen heeft geleid tot de daling van indices in de eerste weken van de maand. De sterke ‘forward guidance’ van de Federal Reserve met betrekking tot de rente aan de korte kant is positief met het oog op de toekomst. De kans op een echte schok in de rentemarkt in de nabije toekomst is sterk afgenomen (gezien de gewijzigde positionering is het in elk geval onwaarschijnlijk dat dit een even grote impact op het rendement zal hebben als we eerder hebben meegemaakt). Deze strategie zal volgens ons in het eerste deel van 2014 uitstekende resultaten blijven opleveren.

Voor een normaliter rustige periode was het in december druk in het bedrijvensegment, al bleef het niveau nog onder de grens van USD 200 miljard (USD 195 miljard volgens Bloomberg). Event driven fondsbeheerders kenden een positieve maand, waarin enkele van de populairste deal spreads verkrapten. Hoewel het activiteitenniveau in 2013 goed was, vormde het geen grote stijging ten opzichte van de afgelopen jaren – vooral gezien de herbalancering van omgevingsfactoren. Alleen het vertrouwen ontbreekt nog, hetgeen al geruime tijd het geval is. Zoals altijd wordt het nieuwe jaar door sommigen aangegrepen om een sterke opleving van de activiteiten te voorspellen. We zullen de mogelijkheden scherp in de gaten houden.

Grondstoffen
Bij grondstoffen leverde de strategie van metals fondsbeheerders de beste resultaten op. De meeste fondsbeheerders hadden goede posities ingenomen in basismetalen (zowel via long front-short back end spreads als outright long posities) en sommigen profiteerden ook van de negatieve ontwikkelingen bij edelmetalen. Commodities fondsbeheerders blijven een rendement genereren dat geen verband houdt met andere beleggingscategorieën of met elkaar. We blijven bij ons standpunt dat met een focus op fondsbeheerders met een echte fundamentele voorsprong, dit een waardevolle aanvulling op een portefeuille is.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten