Beleggingsfonds van de week: Fidelity India Focus Fund

Niet lang geleden stond India bekend als groeiparel. Inmiddels behoort het tot de landen met de meest kwetsbare munt en kampt het met afnemende economische groei en hoge inflatie. Een belegger die desondanks gelooft in de toekomst van het land en vertrouwen heeft in de Indiase aandelenmarkt kiest met het Fidelity India Focus Fund één van de favorieten van Morningstar.

Ronald van Genderen 06 februari, 2014 | 10:35
Facebook Twitter LinkedIn

Jim O’Neill bedacht in 2001 het acroniem BRIC. Tot de vier economieën die door de strateeg van Goldman Sachs als groeiparels in de wereld werden gekenmerkt behoorde naast Brazilië, Rusland en China ook India. Lange tijd schitterde het land inderdaad aan het economisch firmament. De groei was hoog en kon zich meten met de ontwikkeling van China. Zo groeide de Indiase economie in 2009 met 8,5 procent en in 2010 met maarliefst 10,5 procent.

Daarna trad verval in, want de groei zakte de afgelopen twee jaar in naar circa 3 procent. Net als India heeft de term BRIC veel van zijn glans verloren. Tegenwoordig wordt in de financiële industrie en media veel meer gesproken over de “fragile five”. Een begrip dat Morgan Stanley vorig jaar lanceerde om de vijf landen aan te geven die kampen met hoge inflatie, afnemende groei en grote externe tekorten. Tot die landen behoren Brazilië, Indonesië, Turkije, Zuid-Afrika en .... Juist, opnieuw India. Waar BRIC vooral de aandacht besteedde aan de kracht van de economie hebben de fragile five vooral te maken met zwakke valuta’s.

Met een daling van Indiase Rupee van 15 procent ten opzichte van de dollar in 2013 bleek India inderdaad over een zwakke valuta te beschikken (zie koersgrafiek). Al daalden de overige vier valuta’s nog harder, tussen 17,5 en 22,3 procent. De daling van de valutakoers wordt met name gevoed door de angst voor uitstroom van kapitaal. Dat is niet het enige probleem waar India mee worstelt. Naast de genoemde afzwakkende economische groei kampt het land met een torenhoge inflatie van 6 tot 7 procent en een rente van 8 procent.

Indiase Rupee versus Amerikaanse dollarHoewel op basis van bovenstaande ontwikkelingen ook slechte prestaties op de Indiase beurs te verwachten zijn, valt dat allezins mee. De daling van bijna 4 procent in dollars voor de MSCI India Index in 2013 is weliswaar groter dan de 2 procent die de bredere MSCI Emerging Market Index noteerde, maar van die daling komt circa 15 procent voor rekening van een lagere valuta. Feitelijk stegen de aandelenkoersen dus op de Indiase beurs in het afgelopen jaar, alleen werd dit voor buitenlandse beleggers teniet gedaan door een zwakkere valuta.

Ofschoon de huidige economische ontwikkelingen weinig aanleiding geven tot veel optimisme gloort er misschien toch wat licht aan het einde van de tunnel. Economen verwachten dat de economische groei de komende jaren weer kan aantrekken. Zo gaat Deutsche Bank uit van een groeipercentage van 5,5 procent dit jaar en 6,0 procent volgend jaar. Terwijl de inflatie volgens de bank op een lager niveau tussen de 4 en 6 procent zal komen te liggen.

Wellicht dat een economische opleving rust brengt op de valutamarkt en een positieve ontwikkeling van de aandelenmarkt ook voor buitenlandse beleggers tot een positief rendement zal leiden. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat de Indiase aandelenmarkt op het eerste gezicht niet goedkoop oogt. Zo is de koerswinstverhouding voor de MSCI India Index van 14,6 aan de stevige kant vergeleken met slechts 10 keer de winst die voor de aandelen in de MSCI Emerging Market Index wordt betaald. Daarnaast is het dividendrendement van 1,36 procent aanzienlijk minder dan de 2,60 procent die aandelen uit opkomende landen gemiddeld betalen.

Voor de beleggers die ondanks alles fiducie hebben in Indiase aandelen lijkt een actief beheerd beleggingsfonds mede daarom een goede keuze. Morningstar vind het Fidelity India Focus Fund daarvoor een van de geschiktere mogelijkheden. Het fonds beschikt over een sterk beleggingsteam en –proces, die hun waarde bewezen hebben en naar onze mening een solide performance ten opzichte van de concurrentie zullen genereren voor de beleggers. Wij kennen het daarom de Analyst Rating Silver toe.


Uitgebreide toelichting
(klik op de grafiek voor een vergroting)Beheer
Tim Orchard, hoofd Aandelen Azië ex-Japan bij Fidelity, werd op 1 september 2013 benoemd tot beheerder van het Fidelity India Focus Fund. De ervaren lokale marktadviseur Sandeep Kothari (foto) werd aan de strategie toegewezen om Orchard te voorzien van niet-bindende adviezen. Orchard stuurt de beheerders in de regio aan vanuit Hongkong, maar dit is het enige fonds waarvoor hij zelf verantwoordelijk is.

Kothari is de echte expert op het gebied van Indiase aandelen. Hij heeft een uitstekende staat van dienst: in de periode waarin hij leiding gaf aan de binnenlandse Indiase activiteiten van Fidelity, voordat deze in 2012 werden beëindigd, wist hij de index en zijn concurrenten te verslaan. Kothari heeft 21 jaar beleggingservaring en was tot voor kort Fidelity’s landenmanager in India en beheerde drie aandelenfondsen.

Fidelity heeft zeven gespecialiseerde analisten in Mumbai, die gemiddeld vijf jaar ervaring hebben en drie jaar in dienst zijn. Daarnaast zijn er in Singapore nog vier regionale analisten gestationeerd die bijdragen aan het beleggingsproces. Met zijn omvangrijke expertise is dit team, en met name Kothari, een van onze favoriete beleggers in deze categorie. Wel zou het analistenteam in onze ogen gebaat kunnen zijn bij meer stabiliteit, want sinds 2011 zijn vijf analisten uit het India-team overgeplaatst of vertrokken.

Fondshuis
Fidelity Worldwide Investment heeft geleidelijk aan meer autonomie verworven ten opzicht van zijn Amerikaanse moedermaatschappij. Sinds 2013 heeft het eveneens een analistenteam van 20 mensen in Londen om Amerikaanse aandelen te onderzoeken, waardoor het team in de VS niet meer alleen is.

Goed gefundeerd fundamenteel onderzoek is altijd een van de gebieden geweest waarop Fidelity zich wil onderscheiden. Naast een Londens kantoor heeft Fidelity Worldwide meer dan 200 analisten/fondsbeheerders, verspreid over Europa en Azië. Analisten kunnen bewust kiezen voor een carrière als analist, of kunnen doorgroeien naar beheerder.

De relatief korte interne carrière van analisten lag waarschijnlijk aan de basis voor de bonusstructuur van Fidelity, die aandelenselectie beloont op basis van perioden van één en twee jaar, wat wij kort vinden. Ook zouden de kosten van de grotere vastrentende fondsen omlaag kunnen wanneer Fidelity beleggers laat meeprofiteren van schaalvoordelen. Ondanks de kosten- en vergoedingenstructuur is de kwaliteit van fondsen in het hele Fidelity-assortiment hoger dan bij veel concurrenten met vergelijkbare omvang. Dit blijkt uit het grote aantal fondsen dat door onze analisten wordt beoordeeld in alle grote beleggingscategorieën van aandelen, obligaties en gemengde sectoren.


Beleggingsproces

De brede beleggingsaanpak van Fidelity India Focus Fund sluit aan op de werkwijze die Kothari hanteerde voor de in India gevestigde fondsen die hij eerder voor Fidelity beheerde. De benchmark is nog steeds de MSCI India Capped 8% en dat is naar onze mening verstandig. Het accent ligt op fundamenteel bottom-up onderzoek, met een voorkeur voor ondernemingen die groei- en kwaliteitskenmerken vertonen.

Hoewel dit vergelijkbaar is met de aanpak van Teera Chanpongsang, en dezelfde analisten voor de onderliggende aandelenanalyse worden gebruikt, zijn er sinds Kothari’s aantreden enkele marginale veranderingen in de strategie doorgevoerd waarvan het effect nu merkbaar wordt. Zo wordt het aantal deelnemingen verlaagd van 70-100 naar ongeveer 50-70 door een aantal kleinere, minder liquide en meer speculatieve namen af te stoten waarin Chanpongsang belegde. Er is geen plaats meer voor in deze compactere, sterker op kwaliteit gerichte portefeuille die een voorkeur heeft voor meer liquide namen.

Ondanks het afstoten van deze kleinere posities, die veelal niet in de benchmark voorkomen, verwacht Fidelity dat de active share onder het nieuwe beheer zal stijgen naar 40 à 60 procent. Net als hun voorgangers beleggen de huidige beheerders voor de lange termijn, en daarom zal de omzet op jaarbasis naar verwachting lager dan 40% per jaar blijven.

Toen we in oktober 2013 met Orchard en Kothari spraken, legden ze uit er in de sectorpositionering niet veel verandering te verwachten valt ten opzichte van hun voorganger Teera Chanpongsang. De langetermijnvooruitzichten voor de voorkeurssectoren luxe consumentengoederen (7,8 procent overwogen) en gezondheidszorg (3,1 procent overwogen) blijven positief, al beginnen de waarderingen wat opgerekt te raken.

Een van de grootste overwogen posities van het fonds in het consumentensegment was Bata India (2,2 procent overwogen per 31 oktober 2013). Bata heeft meer dan 4000 winkels, een sterk management en een goede kasstroombeheersing. Ook denkt het team dat het bedrijf zal profiteren van de inkomensstijging op het platteland.

In de gezondheidszorg wordt het team aangetrokken door de sterke managementteams en goede wereldwijde concurrentiekracht van de bedrijven in deze sector. Ze kenmerken zich in het algemeen door een gezonde groei en het team verwacht dat dit de komende vijf jaar zo zal blijven. Zodoende zijn drie van de grootste overwogen posities in de portefeuille per oktober 2013 te vinden in de gezondheidszorgsector: Dr. Reddy's Labs (2,5 procent overwogen), Lupin (2,3 procent overwogen) en Cipla (2,1 procent overwogen).

Rendement
De historische performance van Fidelity India Focus Fund zegt weinig nu het beheer sinds kort is overgedragen aan Orchard en Kothari. Maar Kothari heeft een sterk track record opgebouwd als beheerder van in India gevestigde fondsen voor Fidelity, voordat het zijn Indiase activiteiten in 2012 sloot.

Kothari beheerde in die tijd drie fondsen, waaronder twee large-cap fondsen die werden afgezet tegen de BSE 200 index. Beide fondsen noteerden onder zijn beheer een voorbeeldige performance. Bij het Fidelity Equity Fund, dat de langste track record heeft, versloeg Kothari tussen juli 2006 en februari 2012 zowel de benchmark als het categoriegemiddelde met 6 procentpunten. Bij Fidelity India Growth Fund, dat hij tussen december 2007 en februari 2012 leidde, versloeg Kothari de benchmark met 6,6 procentpunt en het categoriegemiddelde met 5,8 procentpunt. En het Fidelity Tax Advantage Fund dat hij van 2006 tot februari 2012 beheerde, deed het onder Kothari eveneens beter dan al zijn concurrenten in de categorie op basis van risico-gecorrigeerd rendement over deze periode.

Deze historie, waarin consistente outperformance werd behaald ten opzichte van zowel de benchmark als de categorie in de Indiase aandelenmarkten, stemt optimistisch over de toekomstige rendementen van Fidelity India Focus.


Kosten
De totale kosten van Fidelity India Focus Fundz ijn lager dan het gemiddelde van de vergelijkingsgroep.

Rol in portefeuille
Fidelity India Focus Fund is een nichespeler. Gezien de risico’s van fondsen die zich op één opkomende markt richten, zou dit fonds slechts een klein onderdeel van een bredere portefeuille moeten uitmaken.

Lees ook het fondsrapport over Fidelity India Focus Fund >


Bekijk ook de top 10 beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Aandelen India' gecombineerd met fondsen met een Analyst Rating (klik op tabel voor vergroting).Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Add Value Fund

Skagen Kon-Tiki

Robeco US Large Cap Equities

Henderson Horizon - Global Technololgy Fund

Parvest Equity Russia

BlackRock Global Allocation

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Henderson Horizon - Japanese Equity Fund

Skagen Global

Robeco BP Global Premium Equities

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings