Beleggingsfonds van de week: Pictet Biotech

Pictet-Biotech presteerde de afgelopen jaren zwak. Maar over de langere termijn zijn de fondsprestaties tegenover de categorie nog steeds goed. Beheerder Sjöström en zijn team bewijzen al jaren dat zij met de sectorrisico’s kunnen omgaan.

Jeffrey Schumacher, CFA 11 februari, 2014 | 12:33
Facebook Twitter LinkedIn

Biotechnologie heeft momentum. Met een rendement van ruim 60 procent in 2013 was de MSCI World/Biotechnology index één van de best presterende subsector-indices. En in 2014 zet de trend zich vooralsnog vrolijk voort. Beleggers hopen erop dat kleine, innovatieve ondernemingen erin slagen om een baanbrekend medicijn te produceren dat vervolgens een ware cash cow kan worden als het bedrijf toestemming krijgt om het medicijn te vercommercialiseren. Wellicht heeft men de nieuwe Amgen of Celgene in hun portefeuille. Een andere aanjager kan een mogelijke overname door een grote speler in de farmaceutische industrie zijn, die veel geld wil betalen voor een succesvol biotechbedrijf.

Beleggen in biotechnologie is echter geen gemakkelijke opgave. De belegger moet zeer bekend zijn met de materie, zowel op medisch als op financieel gebied. Daarnaast is een uitgebreide kennis van het goedkeuringstraject van medicaties van essentieel belang om de verschillende bedrijven in het juiste perspectief te zetten. Uiteindelijk zullen er slechts een paar succesvol zijn, dus het is absoluut de kunst de meest kansrijke ondernemingen te selecteren.

Voor een leek is dat een bijna onmogelijke opgave. Het kan voor deze specifieke categorie dan ook interessant zijn om via een beleggingsfonds blootstelling aan deze grillige sector te verkrijgen. Morningstar vindt Pictet Biotech een goede keuze voor beleggers die een stukje avontuur in hun portefeuille willen. Want hoe aantrekkelijk de verwachte toekomstige rendementen dan ook kunnen zijn, het risico van een permanent verlies van het kapitaal is vele malen groter in deze tak van sport. Door te beleggen in een fonds creëert een belegger de spreiding die cruciaal is.

Doordacht beleggingsproces
Pictet Biotech werd in 1995 geïntroduceerd en is succesvol, maar doet het in de afgelopen jaren slechter dan de concurrentie. Het aandeel Dendreon, dat in 2011 het grootste deel van zijn waarde verloor, illustreert het hoge concentratierisico van de zeer specifieke portefeuille van 30-40 aandelen. Als een geneesmiddel niet wordt goedgekeurd, of succesvolle onderzoeksresultaten uitblijven, kan het bestaan van een bedrijf in gevaar komen, vooral wanneer het maar weinig producten in de pijplijn heeft.

De strategische focus ligt op biotechbedrijven die voor de eerste registratie van een werkzame stof staan of in een vroege vercommercialiseringsfase. Bovendien let beheerder Michael Sjöström (foto) op een solide financiering en een goed management. Voor elk aandeel in de portefeuille wordt een koersdoel vastgesteld en de beheerder aarzelt niet om bij het bereiken daarvan winst te nemen. Zwakkere fasen gebruikt hij graag om aandelen bij te kopen wanneer hij overtuigd is van de productpijplijn van het bedrijf. Dit leidt tot een doordacht beleggingsproces, waar wij ook in het licht van de zwakkere resultaten in de laatste jaren niet aan twijfelen. Over de langere termijn zijn de fondsprestaties tegenover de categorie nog steeds goed.

Fondsbeheerder Sjöström en zijn team bewijzen al jaren dat zij met de sectorrisico’s kunnen omgaan. Sjöström beheert het fonds sinds de introductie ervan en wordt ondersteund door een omvangrijk beleggingsteam met medische kennis. Met medebeheerder Carmen Tang verloor het team echter in 2010 een van zijn meest ervaren leden. Ook in 2012 was er een wisseling van de wacht: biotechanalist Jerel Banks verliet de onderneming en werd vervangen door Michal Marszal, die eerder bij Sectoral werkte als analist op het gebied van medische techniek.

Wij houden de ontwikkeling op teamniveau in het oog, maar vertrouwen er over het geheel genomen op dat het fonds op termijn weer goed zal presteren. Het fonds heeft een Morningstar Analyst Rating Bronze.

Uitgebreide toelichting
(klik op de grafiek voor een vergroting)Beheer
Michael Sjöström leidt Pictet-Biotech sinds de introductie van het fonds in 1995 en behoort tot de meest ervaren fondsmanagers op het gebied van biotechnologie. Hij was acht jaar lang bij Pictet zelf in dienst, eerst als analist voor de Europese gezondheidssector en later als leider van het mondiale farmateam. In 2000 begon hij voor zichzelf met Sectoral Asset Management (SAM) en nam hij het adviesmandaat voor het fonds op zich. Inclusief Sjöström bestaat het beleggingsteam uit 14 personen, die werden aangesteld uit verschillende gebieden in de gezondheidssector. Vier analisten houden zich bezig met biotechnologieaandelen.

Het team combineert beleggingservaring met medische achtergrondkennis. Vier van de teamleden werken echter pas sinds 2010 voor het bedrijf. Carmen Tang, sinds 2006 medebeheerder van Pictet-Biotech, verliet het bedrijf in 2010. Met Tang verloor het team een van zijn meest ervaren leden. Bovendien werd Jerel Banks in juni 2012 vervangen door Michal Marszal, die sinds 2010 bij Sectoral als analist verantwoordelijk was voor medicijnaandelen. Hij heeft dus slechts een beperkte ervaring in de analyse van biotechnologieaandelen. Voor een sectorfonds is het team nog altijd zeer omvangrijk, maar de stabiliteit laat de laatste tijd wat te wensen over. Sectoral wordt ondersteund door een adviesnetwerk van wetenschappers.

Fondshuis
Pictet Asset Management (PAM) is de vermogensbeheerder van de Zwitserse private bank Pictet & Cie. PAM heeft een breed fondsenpallet (meer dan 100 fondsen, EUR 109 miljard aan vermogen onder beheer per eind december 2012), dat alle grote vermogensklassen omvat en vanuit Genève, Zürich, Singapore en Tokio wordt beheerd. Rond de helft van het beheerd vermogen betreft aandelenmandaten. De onderneming werkt gedeeltelijk samen met externe beleggingsadviseurs. De sterke punten vinden wij vooral bij obligaties uit opkomende markten en aan de aandelenkant bij diverse sectorfondsen en Zwitserse aandelen.

De kosten zijn in de aandelenklassen voor particuliere beleggers gewoonlijk gemiddeld tot bovengemiddeld. De variabele beloning van het beleggingsteam is voor 60 procent afhankelijk van het resultaat (alpha, categorievergelijking, benchmark) en voor 40 procent van zachte factoren. De bonussen worden gedeeltelijk uitgesteld uitgekeerd en zijn gebaseerd op perioden van een en drie jaar. De beoordeling over meerdere jaren versterkt de inzet van het team voor de lange termijn. De communicatie over de fondsen is goed. Uitgebreide maandelijkse rapportages geven toelichting bij de portefeuilleactiviteit en de belangrijkste resultaatfactoren.


Beleggingsproces

Fondsbeheerder Michael Sjöström en zijn team zoeken voor Picet-Biotech naar biotechbedrijven die aan het begin van een nieuwe productcyclus staan. Zij moeten ten minste over een werkzame stof in een gevorderd stadium van klinische ontwikkeling beschikken. De beheerders menen dat deze bedrijven op lange termijn de beste kansen-risicoverhouding hebben: marktgerichte producten, beperkte ontwikkelingsrisico’s en een sterk stijgingspotentieel bij goedkeuring of wetenschappelijk succes. Kleinere bedrijven zijn vanwege de hoge risico’s minder relevant.

Om ideeën te genereren, baseren de beheerders zich op bedrijfsbezoeken, vakpublicaties, medische congressen en hun adviesnetwerk. Het team let op een solide financiële positie en een goed management, dat in staat is om een product door het complexe ontwikkelings- en goedkeuringsproces te sturen. Alle aandelen in de portefeuille hebben koersdoelen voor de komende 12 maanden. De waarderingsanalyse is meestal niet op traditionele winstkengetallen gebaseerd, omdat vele bedrijven in het universum nog geen winst maken. De analisten ramen de waarde van de onderneming in deze gevallen met behulp van de omzet of de marktkapitalisatie ten opzichte van concurrenten met vergelijkbare productpijplijnen.


Rendement

Over lange termijn presteert Pictet-Biotech in verschillende marktfasen goed. De laatste jaren verloor het fonds echter duidelijk terrein ten opzichte van de concurrentie. In 2009 waren Human Genome Sciences en Dendreon, twee van de succesvolste biotechaandelen, niet in de portefeuille vertegenwoordigd. Dit weerspiegelt het hoge risico voor afzonderlijke aandelen in het fonds en in de sector: de producten moeten met hoge ontwikkelingskosten drie klinische fasen doorlopen en tot de gehoopte markttoelating zijn er vele hindernissen en verrassingen te overwinnen.

Nadat vanaf medio 2010 eerst een resultaatverbetering optrad, kreeg het fonds in 2011 opnieuw met tegenslag te kampen. Slecht nieuws over Dendreon en de onderweging in Pharmasset beïnvloedden het relatieve resultaat. In 2012 eindigde het fonds ondanks algemeen goede resultaten op gelijk niveau met de categorie, omdat het pas aandelen Regeneron kocht toen de koers al was verdubbeld.

Begin 2013 versloeg het fonds de categorie in eerste instantie, maar de onderweging in Regeneron drukte het resultaat opnieuw. Ondanks de slechtere resultaten in de laatste jaren blijft het fonds op lange termijn de concurrentie nog voor. Sinds de introductie in december 1995 rendeerde het fonds 11,62 procent per jaar. De benchmark Nasdaq Biotech behaalde 11,94 procent per jaar, de Morningstar-categorie 'Aandelen sector biotechnologie' 10,42 procent per jaar.


Kosten
Pictet-Biotech is een duurder fonds in absolute zin, maar voor een zuiver biotechnologiefonds liggen de kosten echter iets onder het gemiddelde.

Rol in portefeuille
Pictet-Biotech is een nichebelegging


Lees ook het fondsrapport over Pictet-Biotech >


In Nederland zijn 5 biotechnologiefondsen verkrijgbaar. Bekijk ze in onderstaande tabel (klik op tabel voor vergroting).
Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Fidelity India Focus Fund

Add Value Fund

Skagen Kon-Tiki

Robeco US Large Cap Equities

Henderson Horizon - Global Technololgy Fund

Parvest Equity Russia

BlackRock Global Allocation

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Henderson Horizon - Japanese Equity Fund

Skagen Global

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten