Januari vlakke maand voor hedge fondsen

MORNINGSTAR'S SELECTIE: Hedge fondsrendementen waren licht negatief in januari. De HFRX Global Hedge Fund Index verloor 26 basispunten, waarbij de meerderheid van de strategieën grofweg de maand afsloten zoals ze die begonnen.

Morningstar Benelux 13 februari, 2014 | 10:58
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director Man Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in januari.
Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.


Equity long-short fondsbeheerders hadden moeite om winst te genereren te midden van markten die na een sterk 2013 in verschillende regio’s corrigeerden. Emerging market fondsbeheerders boekten globaal genomen winst in de eerste twee weken van januari, maar sloten door vele negatieve ontwikkelingen in risicovolle beleggingscategorieën in de tweede helft de maand vlak af. Macrofondsen gericht op ontwikkelde markten presteerden slecht, grotendeels door long aandelenblootstelling en de Japanse reflation trade, die in januari omkeerden. Managed futures fondsbeheerders kampten met zeer negatieve rendementen als gevolg van een aantal trendomslagen. Credit long-short fondsbeheerders leverden positieve rendementen ondanks het oplopen van spreads en waren de sterkst presterende strategie.

Ondanks flinke swings in risicovolle beleggingscategorieën van opkomende markten sloten fondsbeheerders de maand over het algemeen vlak af door een combinatie van lage exposure en meer marktneutrale posities . Een aantal fondsbeheerders noteerden positief in de eerste twee weken van de maand, maar na dalingen in de tweede helft moesten zij de winst weer prijsgeven. Duidelijk is dat de zogenaamde dispersie (verschil in rendement van individuele titels) in opkomende markten zal aanhouden, maar winst genereren blijft moeilijk vanwege de negatieve carry in de valuta. Desondanks geloven wij dat dit gebied aantrekkelijker zou kunnen worden in de nabije toekomst als de trend van deze maand zich voortzet. 

Japan
Developed market macro fondsbeheerders hadden het afgelopen maand moeilijk. De twee grootste posities die fondsbeheerders aan het begin van de maand innamen waren long aandelenposities in ontwikkelde markten en de Japanse reflation trade. Beide posities droegen gedurende de maand voor een groot deel negatief bij aan het resultaat. De outperformers waren de paar fondsbeheerders, die Japanse korte short posities in de portefeuille opnamen. De blootstelling aan obligaties was zeer beperkt, en fondsbeheerders maakten geen significante winsten. Dit punt weerspiegelt onze huidige zorgen omtrent deze strategie. De positionering van fondsbeheerders is nu sterker gecorreleerd aan de rest van de portefeuille dan in het verleden. Als gevolg hiervan is hun vermogen om defensieve ondersteuning te bieden veel minder duidelijk. Wij zijn momenteel van mening dat effecten gerelateerd risico in de vorm van equity of credit long-short een aantrekkelijker manier is om exposure te verkrijgen.

Managed futures sloot een zeer negatieve eerste maand van 2014 af en was duidelijk de zwakste strategie. De grootste bijdrage aan het resultaat van de afgelopen maanden was de long exposure naar aandelen van ontwikkelde markten en, als gevolg daarvan, bedroeg de netto long exposure aan het begin van de maand 141 procent. Dit had een zeer nadelig effect op de prestaties in januari, al was het zeker niet de enige positie die zich tegen de fondsbeheerders keerde. De outperformers in de strategie waren fondsbeheerders die zeer kortetermijntrends verhandelden; enkelen sloten de maand af met aanzienlijke short aandelenposities en profiteerden in de laatste twee weken aanzienlijk. 

Ondanks de negatieve maand voor aandelenindices profiteerden equity long-short fondsbeheerders van dispersie tussen aandelen en sloten de maand min of meer vlak af. Europese fondsbeheerders noteerden aan het eind van de maand licht positief, terwijl de Verenigde Staten globaal genomen vlak afsloot. In Europa hadden fondsbeheerders last van stevige sell-offs, die sterk gecorreleerd waren en invloed hadden op een aantal breed aangehouden posities. Dit gold vooral voor hedge fondsen met momentum gedreven strategieën. Dispersie in de rest van de maand was voldoende voor fondsbeheerders om te profiteren van afzonderlijke aandelenselectie en de maand met winst af te sluiten. 

In de VS profiteerden fondsbeheerders ook van deze dispersie, maar net als de index (S&P 500 -3,6 procent, Eurostoxx 600 -1,2 procent) presteerden zij licht ondermaats in vergelijking met Europa. Het cijferseizoen biedt mogelijkheden voor fondsbeheerders, aangezien, zoals verwacht, aandelenkoersen reageerden op de bekendmakingen van de winstcijfers. Dit gold ook voor aandelen die niet aan de winstverwachtingen voldeden – niet bepaald iets wat we vorig jaar zagen – 67 procent van de aandelen waarvan de cijfers beter bleken dan verwacht deden het de volgende dag beter. 73 Procent van de aandelen die niet aan de verwachtingen voldeden, bleven de dag erna achter. 50 Procent van de markt moet nog haar cijfers presenteren en de hoop is dat dit prijsgedrag zich voortzet, ongeacht de marktrichting. 

Rendementen van fondsbeheerders waren breed verspreid in januari, zoals te verwachten wanneer individuele ontwikkelingen de grootste bron van rendement vormen. Credit long-short fondsbeheerders waren de outperformers en sloten af met sterk positieve rendementen ondanks het nauwelijks oplopen van spreads gedurende de maandi. Fondsbeheerders genereerden rendementen uit individuele instrumentontwikkelingen en meer thematische blootstellingen. Eén van de thema’s die een aantal fondsbeheerders succes opleverde was short opkomende markten, zowel via long credit default swaps op staatsobligaties als valuta shorts

Verschillende fondsbeheerders profiteerden van long exposure aan de Amerikaanse markt voor preferente aandelen dankzij een technische anomalie. Particuliere beleggers hebben altijd de neiging om posities te verkopen in december voor het einde van het fiscale jaar. Dit werd in 2013 nog eens versterkt door de negatieve resultaten op deze prefs als gevolg van de rentestanden. De ombuiging van deze trend in januari leidde voor verschillende fondsbeheerders tot winsten. 

Arbitrage
Vroege indicaties wijzen erop dat statistical arbitrage fondsbeheerders de maand globaal genomen vlak afsloten. Rendementen waren enigszins verdeeld in de eerste helft van de maand, maar verbeterden in de tweede helft. Dit was vooral het geval bij fondsbeheerders die opereren in opkomende markten. Over de hele strategie genomen waren rendementen van fondsbeheerders vrij volatiel. Dit is echter conform de verwachtingen gezien de marktbewegingen in januari. 

We verwachten dat sneller handelende technische strategieën beter gaan presteren dan meer fundamenteel gedreven modellen. Zowel convertible arbitrage fondsbeheerders als volatility arbitrage fondsbeheerders werden ondersteund door toename in volatiliteit en sloten de maand af met geringe positieve rendementen.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten