Beleggingsfonds van de week: ING (L) Renta Fund Europe High Yield

High Yield obligaties behoren tot de best presterende obligatiecategoriën. ING (L) Renta Fund Europe High Yield blinkt uit op dit terrein. Een ervaren beheerder, zijn sterke track record en het solide en uitgebreide beleggingsproces is goed voor een Morningstar Analyst Rating Bronze.

Niels Faassen 20 februari, 2014 | 10:11
Facebook Twitter LinkedIn

Ondanks het feit dat 2013 geen best jaar was voor obligaties vanwege de stijging van de rente, behoorde Europees high yield papier tot de best presterende obligatiecategorieën. De Morningstar-categorie 'Obligaties Europa high yield' behaalde vorig jaar een gemiddeld rendement van 8,13 procent terwijl de categorie 'Obligaties EUR overheid' slechts een nipte winst boekte van 1,43 procent. High yield obligaties kennen een lagere rentegevoeligheid dan reguliere obligaties, als gevolg van relatief korte looptijden en vanwege de vergoeding voor het relatief hoge kredietrisico. Hierdoor zijn high yield obligaties minder gevoelig voor rentestijgingen dan bijvoorbeeld traditionele staatsobligaties.

Sterke start
Een beleggingsfonds dat goed presteert op het terrein van Europese high yield bedrijfsobligaties is ING (L) Renta Fund Europe High Yield. Sinds zijn oprichting  in 2010 kent het een veelbelovende start. Het beheer is in handen van de ervaren hoofdbeheerder Sjors Haverkamp (foto). Bij het beleggingsproces ligt de nadruk op de bottom-up selectie en in beperkte mate op de top-down allocatie. Bij de uiteindelijke obligatieselectie selecteren Haverkamp en zijn team uitsluitend obligaties waarvan ze het meest van overtuigd zijn. Hierdoor kent de portefeuille een hogere concentratie dan vergelijkbare fondsen.

Het beleggingsproces is solide en wij vinden het positief dat ING veelvuldig gebruik maakt van uitgebreide eigen analyses. Daarnaast zijn wij van mening dat het proces en het risicobudget de beheerders voldoende ruimte bieden om te beleggen op basis van hun convictie. Het fonds heeft een kort maar indrukwekkend track record, zowel afgezet tegen de Morningstar-categorie (Obligaties Europa high yield) als tegen de benchmark (BofAML Euro HY 3% Issuer Constrained Ex. Subordinated Financials). Sinds inceptie wist het fonds tot en met januari 2014 met een gemiddeld jaarrendement van 12,66 procent de categorie (8,30 procent) met maar liefst 4,36 procent per jaar voor te blijven.

Vanwege de ervaren hoofdbeheerder, diens sterke track record en het solide en uitgebreide beleggingsproces kennen wij ING (L) Renta Fund Europe High Yield onze Morningstar Analyst Rating Bronze toe.

Uitgebreide toelichting
(klik op de grafiek voor een vergroting)Beheer
Het beheer van ING (L) Renta Fund Europe High Yield is in handen van hoofdbeheerder Sjors Haverkamp. Hij leidt het fonds sinds oprichting (augustus 2010) en is sinds 2008 eindverantwoordelijk voor diverse Europese high yield mandaten en is tevens regiohoofd European High Yield. Zijn track record op zowel het fonds als op de mandaten is bovengemiddeld. 

Voorafgaand aan zijn functie als fondsmanager was Haverkamp 10 jaar high yield obligatieanalist geweest bij ING IM en daarvoor werkte hij bij de Rabobank als ondermeer kredietanalist.

De top-down beleggingsbeslissingen worden genomen in overleg met het Global Team dat onder leiding staat van Tim Dowling. Dowling is vanaf maart 2013 hoofdbeheerder van ING (L) Renta Global High Yield en het ING Hoog Dividend Obligatiefonds. Haverkamp en Dowling gelden als ervaren beheerders. Hoewel wij de ervaring en omvang van het beheerteam als positief beoordelen zien wij graag meer stabiliteit in dit team. Verder waarderen wij het dat de hoofdbeheerder in zijn eigen fonds belegt. Dit zorgt volgens ons voor een betere afstemming van belangen tussen beleggers en de beheerders.


Fondshuis

ING Groep heeft een veranderingsproces ondergaan, waarbij de bank en de verzekeraar zijn gesplitst. Vermogensbeheerder ING IM valt nu onder de verzekeraar en ondergaat momenteel een verdere opsplitsing in regionale delen. Uiteindelijk zal de verzekeringsgroep als NN verder gaan en krijgt deze een eigen beursnotering, waarbinnen ING IM omgedoopt wordt tot NN Investment Partners.

Deze splitsing heeft vooral impact op de regionale beleggingsfondsen, zoals de Azië- en Noord-Amerika fondsen. De wijzigingen hebben niet op alle teams een directe impact, maar het verloop onder personeel is recent wel vrij hoog geweest. ING IM kent een boutique-structuur waarin gespecialiseerde teams verantwoordelijkheid dragen voor specifieke strategieën. De aandelenteams worden ondersteund door een redelijk groot team van 25 sectoranalisten.

Wij denken echter dat deze groep meer toegevoegde waarde zou kunnen bieden wanneer ING zich meer zou focussen op kernstrategieën en haar grote fondsenaanbod zou rationaliseren. ING heeft ook een uitgebreid vastrentend team, dat door het vertrek van diverse beheerders en analisten binnen EMD en high yield wel deels opnieuw opgebouwd moest worden. Het kostenniveau van de fondsen is gemiddeld tot benedengemiddeld, wat een positief element is. De informatievoorziening aan beleggers is voldoende, maar is niet voor alle fondsen even uitgebreid.


Beleggingsproces

ING (L) Renta Fund Europe High Yield belegt in Europese bedrijfsobligaties met een kredietwaardigheid lager dan BBB- (sub-investment grade). De nadruk ligt daarbij  op de bottom-up selectie en in beperkte mate op de top-down allocatie. Bij de top-down benadering baseert het beheerteam zich op macro-economische factoren, credit fundamentals, technische factoren en waardering. Aan de hand hiervan wordt de portefeuille-bèta (marktgevoeligheid) bepaald.

Voor de fundamentele bottom-up analyse kijkt het team naar het bedrijfsmodel, bedrijfsrisico’s, kwaliteit van het management en financiële ratio’s waarbij het scorecards en financiële modellen hanteert. Deze analyses resulteren in een opinie over de huidige en toekomstige kredietwaardigheid van de onderneming. Deze input gebruikt het team bij relatieve (waarderings)analyses waarbij emittenten en obligaties sectoroverstijgend tegen elkaar worden afgezet.

Bij de uiteindelijke obligatieselectie wordt een “buy/sell” matrix gehanteerd om uitsluitend obligaties te selecteren waarvan men het meest overtuigd is. Hierdoor kent de portefeuille een hogere concentratie dan vergelijkbare fondsen. Het proces beoordelen wij als solide en wij vinden het positief dat ING veelvuldig gebruik maakt uitgebreide inhouse analyses. Daarnaast zijn wij van mening dat het proces en het risicobudget voldoende ruimte biedt om te beleggen op basis van convictie.De risicobeheersing waar ING fors in heeft geïnvesteerd, lijkt op orde. De valutablootstelling wordt afgedekt naar die van de benchmark (ongeveer 90 procent EUR en 10 procient GBP).


Rendement

ING (L) Renta Fund Europe High Yield heeft een kort maar indrukwekkend track record, zowel afgezet tegen de Morningstar-categorie (Obligaties Europa high yield) als tegen de benchmark (BofAML Euro HY 3% Issuer Constrained Ex. Subordinated Financials). Sinds inceptie wist het fonds tot en met januari 2014 met een gemiddeld jaarrendement van 12,66 procent de categorie (8,30 procent) met maar liefst 4,36 procent per jaar voor te blijven. Ook de benchmark werd met ruime marges verslagen. De obligatieselectie was, zoals van dit fonds verwacht mag worden, hierbij van doorslaggevend belang. Anders dan veel categoriegenoten wordt er niet in achtergestelde financials belegd. Als gevolg van deze uitsluiting en vanwege de convictie gedreven aanpak van de beheerder kunnen de rendementen afwijken van de categorie.


Kosten

De kosten voor ING (L) Renta Fund Europe High Yield liggen redelijk in lijn met de mediaan van de Morningstar-categorie.


Rol in de portefeuille

ING (L) Renta Fund Europe High Yield kan een aanvullende rol spelen in een beleggingsportefeuille vanwege het hoge risicoprofiel van high yield obligaties.


Lees ook het fondsrapport over ING (L) Renta Fund Europe High Yield P EUR Acc >


In onderstaande tabel een selectie beleggingsfondsen in Europese high yield obligaties die verkrijgbaar zijn in Nederland (klik op tabel voor vergroting)Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Pictet-Biotech

Fidelity India Focus Fund

Add Value Fund

Skagen Kon-Tiki

Robeco US Large Cap Equities

Henderson Horizon - Global Technololgy Fund

Parvest Equity Russia

BlackRock Global Allocation

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Henderson Horizon - Japanese Equity Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings