Hedge funds op winst in februari

MORNINGSTAR'S SELECTIE: De rendementen van hedge funds waren positief in februari. Vrijwel elke strategie eindigde in de plus. Equity long-short in de Verenigde Staten en Europa behoorde tot de sterkst presterende strategieën. Sommige fondsbeheerders genereerden winst uit short posities in Oekraïense staatsobligaties.

Morningstar Benelux 12 maart, 2014 | 15:51
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director Man Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in februari.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.


De rendementen van hedge fondsen waren positief in februari. Vrijwel elke strategie eindigde de maand in de plus. Equity long-short in de Verenigde Staten en Europa behoorde tot de sterkst presterende strategieën, waarbij de marktrichting gunstig uitpakte voor fondsbeheerders. De aanzienlijke verschillen in rendementen (‘dispersie’) tussen individuele aandelen als gevolg van het jaarcijferseizoen vormde echter de belangrijkste factor. Ook fondsbeheerders  met een managed futures strategie genereerden vorige maand sterke rendementen, waarbij de long aandelenposities het leeuwendeel van de winst voor hun rekening namen.

In Europa kenden de equity long-short fondsbeheerders in februari opnieuw een sterke maand. Marktneutrale fondsbeheerders konden rendement genereren vanwege de sterke dispersie tussen aandelen rond het cijferseizoen. Longer biased fondsbeheerders profiteerden van de stevige aandelenmarktrendementen (Eurostoxx 600 +4,8 procent).

De eerste twee maanden van het jaar hebben duidelijk gemaakt dat deze strategieën beleggerskapitaal kunnen beschermen en dat ze kunnen profiteren van marktstijgingen. De rendementen waren zeer positief in zowel januari, toen de markt daalde, als in februari, toen de markt sterk steeg. Zoals verwacht was het vermogen van fondsbeheerders om zich goed te positioneren met het oog op winstpublicaties de afgelopen twee maanden de belangrijkste reden achter de rendementen in deze regio. Het jaarcijferseizoen biedt binnen een zeer kort tijdsbestek mogelijkheden om posities in te nemen die goed of verkeerd uitpakken. Nu we het einde van deze periode naderen, blijft de cijferstroom nog wel op gang, maar nemen de kansen af.

In de Verenigde Staten waren de prestaties van de long-short fondsen sterker dan in januari, met rendementen die binnen een redelijk smalle bandbreedte bleven. Het jaarcijferseizoen was opnieuw een belangrijke factor voor de waardeontwikkeling, waarbij de dispersie tussen aandelen groot bleef.

Een aantal fondsbeheerders heeft aangegeven dat de waarderingen aan de hoge kant zijn. Toch zijn er momenteel weinig aanwijzingen dat hier op korte termijn verandering in zal komen en zich uiteindelijk een aanzienlijke verschuiving in de positionering zal voordoen. Aandelen in de gezondheidszorg blijven een populair thema voor fondsbeheerders op grond van de overtuiging dat de ‘betaalbare-zorgwet’ in de VS de dynamiek in deze sector zal veranderen. Dit vormde in februari een positieve ontwikkeling voor fondsbeheerders.

De strategie van Japanse equity long-short fondsbeheerders bleef in februari duidelijk achter met globaal genomen negatieve rendementen. Eén van de thema’s die in januari goed uitpakte voor fondsbeheerders betrof de outperformance van small-caps ten opzichte van de hoofdfondsen. Dit patroon sloeg om in februari, vooral door toedoen van de veelal standaardindexhedging (Nikkei). De andere factor die bijdroeg aan de verliezen was de overweging in financiële fondsen.

Hoewel de fondsbeheerders marktneutraal zijn, pakte de netto-blootstelling naar één van de sterkst achterblijvende sectoren in de TOPIX niet goed uit. Over het algemeen gaven fondsbeheerders te kennen dat het klimaat zeer ongunstig was voor het genereren van alpha – een snelle ommekeer vergeleken met de ondersteunende markten in januari.

Credit long-short
Fondsbeheerders met een credit long-short strategie zetten hun sterke start van het jaar voort. Posities in afzonderlijke  bedrijven (geholpen door een ruime dispersie), themapositionering en een sterke stijging van credit spreads droegen hieraan bij.

Evenals bij equity long-short fondsbeheerders is het opmerkelijk dat credit fondsbeheerders zowel in januari, toen de spreads uitliepen, als in februari, toen zich een sterke koersstijging voordeed, winst hebben gegeneerd. In beide maanden hebben we stevige bijdragen gezien van zowel de long- als de short portefeuille.

De Amerikaanse markt voor preferente aandelen was wederom een positief thema voor verschillende fondsbeheerders. Zij profiteerden van de bestendiging van technische factoren die in januari positief bijdroegen en ook van de sterke prestaties van financiële fondsen in de VS. Long posities in preferente aandelen van Fannie Mae en Freddie Mac vormden in februari eveneens een positieve factor: Fannie Mae boekte in 2013 de hoogste jaarwinst ooit.

Het gevolg is dat deze instellingen nu meer aan de overheid hebben terugbetaald dan ze in het kader van de steunoperatie hebben ontvangen, wat de speculaties over hun toekomst voedt. Ook afzonderlijke posities in diverse geherstructureerde bedrijven leverden een positief resultaat op.

Discretionary macro was één van de strategieën waarvan de prestaties in januari achterbleven. Een groot deel van de populaire en veelvuldig ingenomen posities sloeg om (Japanse reflatie, short in Amerikaanse rentetarieven en long in aandelen van ontwikkelde markten). Ondanks de grote verschuivingen in het nadeel van fondsbeheerders in januari, hielden velen voldoende exposure om te profiteren van het herstel in februari.

Over het geheel genomen was dit echter niet genoeg om de resultaten van fondsbeheerders over het jaar tot nu toe weer in de plus te brengen. De long exposure naar aandelenindices van ontwikkelde markten was wederom een belangrijke factor voor de waardeontwikkeling, hoewel de positie veel kleiner was dan in januari. De prestaties kenden een veel krappere bandbreedte dan in januari, waarbij de meeste fondsbeheerders die tegengestelde posities hadden ingenomen deze posities vóór de omslag deze maand sloten.

Opkomende markten
Emerging markets fondsbeheerders blijven in een uitdagende omgeving opereren: enkele grote fondsen kondigden in februari aan te gaan sluiten. Zoals altijd doen zich voor fondsbeheerders echter kansen voor en over het geheel genomen was februari een positieve maand. Oekraïne was misschien wel het duidelijkste voorbeeld. Een aantal fondsbeheerders genereerde hier winst uit short posities in zowel staatsobligaties als valuta’s. Ook waren er fluctuaties in Thailand (waar de protesten aanhouden) en Turkije (nieuwe beschuldigingen van corruptie).

Fondsbeheerders houden de situatie in China nauwlettend in het oog. Een verdere daling van de yuan zal een negatief effect hebben op een aantal opkomende Aziatische economieën, waarvan er vele zwaar leunen op de export van goederen naar China. Onze visie op de kansen voor fondsbeheerders is de afgelopen maanden nauwelijks gewijzigd. Duidelijk is dat er voor fondsbeheerders kansen liggen met betrekking tot de uiteenlopende toekomstperspectieven van de verschillende economieën. Maar zolang een long exposure ongewenst blijft, zal het lastig zijn sterke rendementen te genereren.

Bij commodities leverde aardgas de meeste winstkansen op voor fondsbeheerders omdat de handel bijzonder grillig verliep. De meeste specialisten hadden de juiste posities ingenomen om te profiteren van de koersstijging halverwege de maand, maar moesten aan het eind van de maand een deel van deze winst weer inleveren. De volatiele ontwikkelingen waren te wijten aan een combinatie van factoren, met name het krappe aanbod en het extreem koude weer in Noord-Amerika.

Verschillende specialisten onder de fondsbeheerders die wij hebben gesproken denken dat de volatiliteit die we dit jaar tot nu toe hebben gezien mogelijk zal aanhouden. Het krappe aanbod betekent dat de markt gevoelig is voor extreme weersomstandigheden, zowel koude in de winter in het noorden als hitte in de zomer in het zuiden.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten