Beleggingsfonds van de week: Templeton Emerging Markets Bond

Voor Templeton Emerging Markets Bond zijn uitgesproken, contraire posities geen uitzondering. Zo heeft het fonds een aanzienlijk belang in Oekraïense staatsobligaties. Beheerder Michael Hasentab heeft in het verleden laten zien dat hij een groot risico goed weet te beheersen.

Niels Faassen 13 maart, 2014 | 14:59
Facebook Twitter LinkedIn

Het Amerikaanse fondshuis Franklin Templeton haalde recentelijk diverse malen de Nederlandse media. Zo werd bekend dat zowel Rabobank als ABN AMRO de fondsen van Templeton niet -langer- aanbieden. Aanleiding hiervoor is het ontbreken van een formeel beleid van Templeton ten aanzien van beleggingen in clustermunitie.

Sinds 1 januari 2013 geldt er in Nederland namelijk een verbod op het investeren in producenten van clustermunitie. Voor beleggingsfonden houdt dit in, dat er niet meer dan 5 procent van het fondsvermogen mag worden belegd in ondernemingen die onder het investeringsverbod vallen. Het is overigens niet zo dat Templeton momenteel in overtreding is. Het fondshuis wil echter niet garanderen dat het zich in de toekomst aan het investeringsverbod zal houden. In België is een dergelijk verbod al veel langer van kracht. Al in 2007 introduceerde de Belgische regering een investeringsverbod in fabrikanten van clustermuntie en anti-persoonsmijnen en had het hiermee een wereldprimeur te pakken.

Oekraiënse staatsobligaties
Templeton baarde daarnaast opzien door in de loop van 2013 de beleggingen in Oekraïense staats(gerelateerd)papier te verhogen tot een totaal belang van ongeveer USD 5 miljard. Volgens analisten van Bloomberg houdt het fondshuis bijna eenderde van de totale uitstaande schuld van Oekraine aan. Hiermee zou het één van de grootste schuldeisers van het land in crisis zijn.

Met name voor Templeton Emerging Markets Bond werden de beleggingen in Oekraine fors verhoogd . Per eind december 2013 was bijna 10% van het fondsvermogen belegd in Oekraine. Ten opzichte van de benchmark van het fonds - JP Morgan EMBI Global Index - is dit een aanzienlijke overweging van bijna 7 procent. De beheerders van het fonds, Michael Hasenstab en Laura Burakreis (foto) weigeren ieder commentaar op deze posities.

Dergelijke uitgesproken posities zijn echter geen uitzondering voor Hasenstab en passen binnen zijn filosofie om met het fonds zo nu en dan substantiële contraire posities in te nemen. Hasenstab heeft in het verleden aangetoond dat hij het hogere risico dat hiermee gepaard gaat goed weet te beheersen.

Positief
Beheerder Hasenstab is één van de belangrijkste redenen dat wij zo positief zijn over dit fonds. Zijn deskundigheid in macro-economische analyse ondersteunt dit fonds en zijn lange periode als beheerder getuigt van zijn toewijding. Het robuuste beleggingsproces wordt gedreven door waardering en fundamentals. Er gelden weinig beperkingen voor wat betreft het beleggingsuniversum en Hasenstab is bereid om flink buiten de benchmark te beleggen. Zo wordt een wezenlijk gedeelte van de portefeuille belegd in staatspapier in lokale valuta. Dat betekent dat de portefeuille en de prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van de categorie en de benchmark.

De beleggingsvrijheid die Hasenstab heeft binnen het fonds heeft positief uitgepakt voor beleggers. Het track record toont aan dat Hasenstab het hogere risico dat met zijn beleggingsproces gepaard gaat over de langere termijn goed beheerst. Minder enthousiast zijn we over de relatief hoge kosten van het fonds. Deze zijn bovengemiddeld tenopzichte van categoriegenoten. Ook blijven wij de ontwikkelingen omtrent het toenemende vermogen onder beheer kritisch volgen.

Niettemin is Templeton Emerging Markets Bond is dan ook één van onze favoriete fondsen in de Morningstar-categorie ‘Obligaties wereldwijd emerging markets’ en daarmee een interessante keuze voor beleggers die zich bewust zijn van de risico's. Het heeft met Silver de eennahoogste Morningstar Analyst Rating. 

Uitgebreide toelichting
(klik op de grafiek voor een vergroting)Beheer
Templeton Emerging Markets Bond wordt gezamenlijk beheerd door Michael Hasenstab en Laura Burakreis. Hasenstab werd in 2002 benoemd tot medebeheerder van dit fonds en in 2006 tot hoofdbeheerder. Burakreis werd in 2010 tot medebeheerder benoemd. Hasenstab’s specialisme ligt ondermeer op het vlak van landenallocatie en macro-economie. Burakreis houdt zich met name bezig met frontier markets.

Wij hebben veel waardering voor Hasenstab’s expertise en wij merken op dat zijn kennis en kunde op het terrein van wereldwijde macro-economische analyse een belangrijke invloed heeft bij het beheer van het fonds. De beheerders worden gesteund door een omvangrijk team van meer dan 15 analisten en profiteren van het werk van het uitstekend uitgeruste team, dat ook over significante lokale expertise in belangrijke opkomende markten beschikt. Wij vinden dit een team van adequate omvang dat de beheerders voorziet van de middelen die zij nodig hebben om dit fonds goed te kunnen beheren.


Fondshuis
Franklin Resources gaat terug tot 1947. In 1992 nam het Templeton, Galbraith & Hansberger over, waarmee een brede waaier aan internationale fondsen aan het gamma werd toegevoegd. Franklin Resources richt zich nu op de Franklin-, Franklin Templeton en Mutual Series-productlijnen.

Sommige aspecten van de vermogensbeheerder zijn aantrekkelijk. De meeste fondsen rekenen lage vergoedingen en worden doorgaans geleid door beheerders met een lang track record en die meer dan USD 1 miljoen beleggen in hun fondsen. In 2009 verloor Mutual Series verschillende beheerders aan PIMCO. In 2007 wisselde een aantal beheerders van Templeton van kamp. Hoewel dergelijke omloop zich zelden voordoet, zou een nieuwe golf wel eens een alarmerend signaal kunnen geven. Over het algemeen overschaduwt deze bezorgdheid de bredere verdiensten van de onderneming echter niet.


Beleggingsproces
Het beleggingsproces van Templeton Emerging Markets Bond wordt gedreven door waardering en fundamentele factoren. Hasenstab belegt op terreinen waarvan hij meent dat deze ondergewaardeerd zijn. Hij zoekt kansen in staatsobligaties van opkomende landen in zowel harde als lokale valuta. In de praktijk kan de totale blootstelling aan obligaties in lokale valuta meer dan 50 procent van het fonds bedragen.

In het analistenonderzoek op regionaal en landenniveau worden verschillende macromodellen gebruikt. Hasenstab kan zijn visie implementeren door een pure inzet op valuta’s, het nemen van kredietrisico of beide. Hij is bereid ver af te wijken van de benchmark wanneer hij daar een goede reden voor meent te hebben. Het risicobeheer van de portefeuille verloopt in hoofdzaak via interactie met het subcomité voor risicobegroting. Wij vinden dit een nauwgezet proces dat zichzelf heeft bewezen en waar de beheerder en het team zich goed bij voelen.


Rendement
Het resultaat van Templeton Emerging Markets Bond sinds Hasenstab in augustus 2006 als hoofdbeheerder optreedt, is zeer sterk. Het fonds presteerde sindsdien tot en met eind december 2013 met een gemiddeld jaarrendement van 7,47 procent in USD aanzienlijk beter dan het categoriegemiddelde en in lijn met de benchmark.

Beide zijn echter geen perfecte vergelijkingsmaatstaf vanwege de vrijheden die de beheerder heeft om af te wijken van de benchmark. Het sterke track record gaat echter hand in hand met een bovengemiddeld risicoprofiel. De prestaties op lange termijn tonen aan dat Hasenstab het hogere risico dat voortvloeit uit zijn onbeperkte, strategische benadering, uitstekend heeft weten te beheren. De distributievergoedingvrije fondsklasse Templeton Emerging Markets W QDis € heeft nog geen noemenswaardig track record.


Kosten
De kosten voor Templeton Emerging Markets Bond zijn hoger dan gemiddeld.


Rol in de portefeuille
Ondersteunend. Het historisch hogere risicoprofiel van obligaties uit opkomende markten maakt Templeton Emerging Markets Bond geschikt als ondersteunend fonds.


Lees ook het fondsrapport over Templeton Emerging Markets Bond >


Bekijk ook andere beleggingsfondsen met een wereldwijde focus op obligaties (klik op tabel voor vergroting).

Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Kempen European High Dividend Fund

Robeco Consumer Trends Equities

ING (L) Renta Fund Europe High Yield

Pictet-Biotech

Fidelity India Focus Fund

Add Value Fund

Skagen Kon-Tiki

Robeco US Large Cap Equities

Henderson Horizon - Global Technololgy Fund

Parvest Equity Russia

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten