Beleggingsfonds van de week: Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund

Aberdeen Global  - Asia Pacific Equity Fund behoort tot de beste beleggingsfondsen voor blootstelling aan Aziatische aandelen. Het fonds wordt beheerd door een degelijk samengesteld, ervaren en stabiel team.

San Lie 03 juli, 2014 | 11:32
Facebook Twitter LinkedIn

Waar veel beleggers hun blootstelling aan opkomende markten invullen met een wereldwijd gespreid emerging markets beleggingsfonds, bepaalt de meer doorgewinterde belegger zijn eigen landenallocatie binnen het brede spectrum aan opkomende markten. 

Voor de Aziatische regio zijn er diverse fondsen die zich op één specifiek land richten zoals Japan, China, Hong Kong, India, Indonesië of Zuid-Korea. Een alternatief is echter beleggingsfondsen die een iets ruimere aanpak hanteren en de regio in bredere zin bespelen en meerdere landen dekken.

"Azië-Pacific" is een veel gehanteerd begrip van een aantal landen in de regio, al is er geen eenduidigheid als het gaat om welke landen er precies onder vallen. Veelal gaat het dan over landen als China/Hong Kong, Indonesië, Singapore, Zuid-Korea en Australië, maar in sommige gevallen worden Rusland en een aantal Noord- en Zuid-Amerikaanse landen er ook tot gerekend.
Dit maakt het voor beleggers noodzakelijk om bij de keuze van een beleggingsfonds met de focus op Azië-Pacific goed te bekijken welke landen de beheerder onder deze term schaart.

In de categorie 'Aandelen Azië Pacific exclusief Japan' volgt Morningstar een redelijk groot aantal strategieën (zie onderstaande tabel). Een van de beste beleggingsfondsen in deze categorie vinden wij Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund. Dit fonds wordt beheerd door een degelijk samengesteld, ervaren en stabiel team dat in Singapore is gevestigd en onder leiding staat van Hugh Young (foto). In de loop van de jaren hebben Young en Hames een sterk beheerteam opgebouwd, waarvan een aantal senior-beheerders al meer dan 10 jaar voor Aberdeen werken. Hames ging in juni 2010 met pensioen.

Het beleggingsproces is de belangrijkste troef van Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund. Het fonds richt zich sinds 1985 op hoogwaardige groeibedrijven die over een management beschikken dat een dergelijke groei in goede banen kan leiden. Het beheerteam selecteert kwaliteitsondernemingen met duurzame en concurrerende bedrijfsmodellen, sterke balansen, hoge opbrengsten, hoge rendementen op kapitaal en een degelijk bestuur.

Young en zijn beheerders vinden dat het macro-economische klimaat in China niet altijd wordt weerspiegeld op bedrijfsniveau. Zo zijn er volgens hen weinig bedrijven met een sterk track record, een goede boekhouding en goede transparantie. Het team verwerft daarom liever posities in China via gerenommeerde ondernemingen die zijn gevestigd in Hongkong en zaken doen met het Chinese vasteland.

Het beheerteam belegt voor de lange termijn, zodat de omloopsnelheid van de portefeuille lager ligt dan het gemiddelde van de categorie. Daarnaast stoelen de beleggingsbeslissingen op sterke overtuigingen en laten zich weinig beïnvloeden door de benchmark. Het risico kan hoog zijn. Doordat de nadruk wordt gelegd op kwaliteit en beleggen op de lange termijn, kunnen de prestaties van dit fonds heel sterk afwijken van zijn benchmark en categoriegenoten. Toch heeft deze benadering Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund geen windeieren gelegd en zijn sterke prestaties neergezet. Morningstar is van mening, dat dit fonds geschikt is voor beleggers die een gediversifieerde blootstelling aan Azië willen. Het heeft de hoogste Morningstar Analyst Rating Gold.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)


(Deze tabel bevat niet het rendement van de schone aandelenklasse van Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (Y2 EUR Cap), omdat die klasse sinds 2012 bestaat en daarom een korte rendementsgeschiedenis heeft)


Beheer
Hugh Young begon in 1985 bij Aberdeen Asset Management met het beheer van Aziatische aandelen vanuit Londen. In 1992 richtte hij samen met Peter Hames in Singapore Aberdeen AM Asia op. Toen Hames in juli 2010 met het pensioen ging, promoveerde Young tot directeur voor het beheer van Aziatische aandelen voor Aberdeen Asset Management. Sinds januari 2002 is hij ook verantwoordelijk voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Latijns-Amerika. 

Singapore is het belangrijkste onderzoekscentrum voor Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund. Maar het beheerteam is gegroeid en vandaag de dag zijn er ook beleggingsspecialisten gevestigd in Tokio, Sydney, Bangkok, Hongkong en Kuala Lumpur. Veel teamleden zijn al bijna 10 jaar bij Aberdeen in dienst en hebben heel wat ervaring met Aziatische aandelen opgebouwd.

De analisten worden vaak aan het begin van hun carrière geworven en opgeleid naar de principes die bij de vermogensbeheerder worden gehanteerd. Dit zorgt ervoor, dat het beleggingsproces op alle niveaus consequent wordt toegepast. Omdat het team fysiek aanwezig is in de regio kan het bovendien elk jaar duizenden bedrijfsbezoeken afleggen. Om de objectiviteit te garanderen, wordt bij deze bezoeken gewerkt volgens een beurtrol, wat Morningstar verstandig lijkt.

Fondshuis
Aberdeen Asset Management is in 1983 in de gelijknamige stad in Schotland bescheiden begonnen met een trust van GBP 50 miljoen. Het is nu een wereldwijde vermogensbeheerder met kantoren in Europa, Azië en de Verenigde Staten en dat in 2013 meer dan GBP 200 miljard vermogen onder beheer had. De groei was organisch, maar kwam ook door overnames, zoals recent van vastgoedvennootschappen.

Met weldoordachte strategische overnames heeft Aberdeen een gediversifieerde beleggingsportefeuille die als volgt is verdeeld: 15 procent in vastgoed, 30 procent in renteproducten en de rest in aandelen. Aberdeen heeft een sterke aanwezigheid in Azië en een meerderheid van zijn aandelenblootstelling bevindt zich dan ook in die regio.

Bovendien werd het door Hugh Young ontwikkelde beleggingsproces in 2002 de norm voor het hele bedrijf. De beleggingsbeslissingen worden collegiaal genomen en Aberdeen probeert het fenomeen van de 'sterbeheerder' te vermijden, dat bij sommige concurrenten kan worden waargenomen. De verloning van de beheerders is vrij uniek, omdat deze afhangt van grotendeels subjectieve factoren. Het klopt dat de belangen van de beheerders beter zouden aansluiten bij die van de beleggers indien ze werden vergoed op basis van hun prestaties, maar de klanten profiteren al dertig jaar van de manier waarop Aberdeen beheert en beloont.


Beleggingsproces
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund volgt het goed ingeburgerde beleggingsproces dat Young en Hames in 1985 hebben ingevoerd. Het beheerteam belegt in hoogwaardige bedrijven die sterk groeien en die over een management beschikken dat een dergelijke groei in goede banen kan leiden. Het selecteert kwaliteitsbedrijven met duurzame en concurrerende bedrijfsmodellen, sterke balansen, hoge opbrengsten, hoge rendementen op kapitaal en een degelijk bestuur. Deze ondernemingen genereren voldoende cashflow voor projecten die waarde creëren of de aandeelhouders een rendement opleveren dat bijzonder op prijs wordt gesteld. De directie wordt zorgvuldig bestudeerd om er zeker van te zijn dat ze betrouwbaar en bekwaam zijn, en dat ze goed besturen en degelijke plannen maken.

De beheerders zijn van nature voorzichtig en zijn van mening dat het risicovoller is om te beleggen in bedrijven van slechte kwaliteit of waarvoor ze teveel moeten betalen, dan een positie in te nemen die ingaat tegen de index. Er wordt geen enkel bedrijf gekocht voor de beheerders het management hebben ontmoet. Als de directie de kwaliteitsproef heeft doorstaan, wordt de waarde van de onderneming onderzocht in het kader van een strikt waarderingsproces op basis van ratio's zoals koers/winst en koers/cashflow. De uiteindelijke portefeuille is het resultaat van de beste ideeën van de lokale teams. De omloopsnelheid ligt over het algemeen erg laag (ongeveer 10-20 procent), omdat de meeste beleggingen voor de lange termijn zijn.

Rendement
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund presteerde over de afgelopen 5 en 10 jaar (tot en met 31 mei 2014) beter dan de benchmark en zijn categoriegenoten. Het heeft goed standgehouden in de dalende markt van 2008 en iets minder goed in 2011. In 2009 werd een resultaat van 52 procent geboekt, wat veel beter was dan de categorie, maar wel minder goed dan de benchmark. De onderweging van China heeft gevolgen gehad voor de resultaten van 2006 en 2007, toen China het heel goed deed. Dat was in 2011 helemaal anders, toen de Chinese onderweging en de aandelenselectie in Singapore de resultaten ten goede kwamen.

De Australische onderweging en de selectie van waarden in dit land hebben in 2011 ongunstige gevolgen gehad. In 2012 profiteerde Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund van een gunstige effectenselectie in de sectoren industrie, grondstoffen en energie. In 2013 zat het fonds achter op zijn benchmark en sectorgenoten, omdat een aantal lijnen die het in de voorgaande jaren heel goed hadden gedaan met winstnames te maken kregen. De effectenselectie in China/Hongkong heeft de grootste gevolgen gehad voor de prestatie van vorig jaar.

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund neigt naar een lagere volatiliteit dan zijn concurrenten. De nadruk op aandelen van hoge kwaliteit en het langetermijndenken heeft het fonds geen windeieren gelegd, maar heeft weinig nut voor beleggers die op zoek zijn naar een rendement dat dicht bij de benchmark ligt. Door de absolute-rendementsfilosofie met focus op de lange termijn en de relatief conservatieve beleggingsstrategie, kunnen de prestaties van dit fonds soms heel sterk verschillen van de benchmark.


Kosten
De lopende kosten bedragen 1,22 procent.


Rol in de portefeuille
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund kan worden gebruikt als een bron van diversificatie door beleggers die een blootstelling willen aan Azië, waaronder Japan.


Lees ook het fondsrapport over Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Y2 EUR Cap >


Bekijk ook een selectie van de andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Aandelen Azië Pacific excl. Japan die verkrijgbaar zijn in Nederland (klik op tabel voor vergroting).

Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

BlueBay High Yield Bond Fund

Parvest Equity USA Mid Cap

Amundi Funds Equity Brazil


Kempen Orange Fund

East Capital Russian Fund

Franklin India

Degroof Equities Belgium Active

Lombard Odier Funds - Convertible Bond

BlackRock World Gold

Magellan

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten