Beleggingsfonds van de week: Invesco Euro Corporate Bond Fund

Invesco Euro Corporate Bond Fund is een solide langetermijnkeuze voor Europese bedrijfsobligaties op basis van sterke overtuigingen. Het fonds heeft de Morningstar Analyst Rating Silver.

Niels Faassen 31 juli, 2014 | 7:30
Facebook Twitter LinkedIn

Door de extreem lage renteniveaus op staatsobligaties hebben bedrijfsobligaties de afgelopen jaren op bijzondere belangstelling van beleggers kunnen rekenen. In de zoektocht naar 'yield' nam in Europa het vermogen onder beheer van beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR bedrijven’ fors toe.

Voor particuliere beleggers is beleggen in bedrijfsobligaties bepaald geen sinecure. Zo is het zelfs voor ervaren beleggers lastig om bedrijven goed te kunnen doorgronden. Bovendien worden ook de coupures (minimaal instapbedrag) bij de emissies van bedrijfsobligaties steeds groter. Coupures van EUR 100 duizend zijn geen uitzondering. Dergelijke hoge bedragen maken het voor veel particuliere belegger namelijk onmogelijk om een gespreide portefeuille van bedrijfsobligaties op te bouwen.

Beleggingsfondsen die zich richten op bedrijfsobligaties vormen dan ook een goed alternatief voor individuele bedrijfsobligaties. Één van Morningstars favoriete keuzes is het Invesco Euro Corporate Bond Fund. Aan het roer van dit fonds staan de obligatieveteranen Paul Causer (foto links) en Paul Read (foto rechts). Zij worden beschouwd als één van de meest ervaren duo’s uit de sector en werken al sinds 1995 samen bij Invesco.

Vrijheden
Causer en Read hanteren een beleggingsproces dat bestaat uit een combinatie van top-down positionering en bottom-up obligatieselectie. Het proces combineert een grondige beoordeling van de macro-economische krachten, met een gedisciplineerde maar onbevooroordeelde benadering van de keuze van het activatype en de individuele obligatieselectie. Wij staan positief tegenover de praktische benadering van de beheerders en het feit dat zij bereid zijn om hun standpunt aan te passen aan de marktomstandigheden en hun visie bij te stellen. Het proces kent de beheerders diverse vrijheden toe om te beleggen op basis van hun overtuiging. Wanneer zij waarde zien, zullen zij blijk geven van een overtuigd standpunt.

De flexibele beleggingsbenadering kan volatiliteit inhouden en de grote activabasis van Invesco Perpetual kan een uitdaging voor de liquiditeit betekenen. De ervaring van de beheerders in een aantal verschillende marktcycli en hun solide staat van dienst suggereren echter dat zij in de loop van de tijd waarde kunnen toevoegen. 

De bovengemiddelde kosten van het fonds vinden wij een minpuntje maar hier staan ook weer bovengemiddelde rendementen tegenover. Invesco Euro Corporate Bond Fund is een solide langetermijnkeuze voor Europese bedrijfsobligaties op basis van sterke overtuigingen. Het fonds heeft de Morningstar Analyst Rating Silver.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Paul Causer en Paul Read zijn twee van de meest ervaren beheerders van vastrentende producten uit de sector en zij werken sinds 1995 samen bij Invesco Perpetual. Causer trad in 1994 in dienst bij Perpetual, nadat hij in 1983 zijn carrière in kredietanalyse was begonnen bij Asahi Bank. Hij bracht vervolgens een periode door op de afdeling financieel beheer van Asahi alvorens uiteindelijk de overstap naar vermogensbeheer te maken.

Read trad in 1995 bij Perpetual in dienst. Hij begon zijn carrière in 1984 bij UBS en werkte vervolgens in de afdeling obligatieverkoop bij Merrill Lynch. Hij werkte bij Merrill Lynch zowel in het kantoor van Tokio als in dat van Parijs.

Samen staan Causer en Read bij Invesco Perpetual aan het hoofd van het team voor vastrentende producten. Ze werken naast fondsbeheerder Michael Matthews en worden ondersteund door een hecht twaalfkoppig team, waarvan vijf toegewijde bedrijfsobligatieanalisten zijn en twee leden verantwoordelijkheden hebben op het gebied van fondsbeheer. Stuart Edwards treedt ook op als strateeg, maar in werkelijkheid delen ze hun bredere standpunten en opinies allemaal in het normale verloop van hun werk. Hoewel het team gering is in aantal, profiteert het van de globale solide ervaring. Ze kunnen voor aanvullende inzichten ook een beroep doen op de aandelenbeheerders van het bedrijf.


Fondshuis
Invesco is één van de grootste beursgenoteerde vermogensbeheerders met een beheerd vermogen van USD 706 miljard per eind juni 2013, waarvan het leeuwendeel (USD 320 miljard) in aandelenproducten. Invesco is gegroeid door acquisities. Zo nam het in 2010 de fondsbeheeractiviteiten van Morgan Stanley (incl. Van Kampen Investments) over. Enkele namen die tot het concern behoren zijn AIM in de VS, de ETF-aanbieder PowerShares, Invesco Canada en de Britse vermogensbeheerder Perpetual.

Het fondshuis kent een goede beleggingscultuur, die ook aan de beloningsstructuur af te lezen is. De beloning van de medewerkers bestaat uit drie delen: een vast basissalaris, een jaarlijkse bonus en een variabele beloning die gekoppeld is aan de langetermijnresultaten. De jaarlijkse bonus wordt deels contant uitbetaald en deels in aandelen, die in de loop van de volgende jaren kunnen worden verzilverd. De variabele beloning is gebaseerd op de teamprestaties ten opzichte van een benchmark over de laatste 1, 3 en 5 jaar. De bonussen worden in termijnen uitgekeerd.

De koppeling tussen variabele beloning en langetermijnresultaten bindt fondsbeheerders en researchteam aan de onderneming en draagt eraan bij, dat de belangen van de fondsbeheerders beter overeenkomen met die van de beleggers. De kosten voor de fondsen liggen veelal rond het gebruikelijke niveau, maar zouden door de omvang van de onderneming omlaag kunnen.

Beleggingsproces
Beheerders Causer en Read leggen bij Invesco Euro Corporate Bond Fund veel nadruk op het inzicht in de huidige macro-economische omgeving en hoe die waarschijnlijk zal evolueren. Zij gebruiken deze vooruitzichten wanneer zij gedetailleerd onderzoek verrichten naar individuele kredieten om te begrijpen waar een bedrijf zich in de macro-economische omgeving bevindt en hoe het naar verwachting zal presteren.

De beheerders hebben uitgebreide contacten met externe brokers en hechten doorgaans veel belang aan sleutelpersonen, in het bijzonder in de grote Amerikaanse beleggingshuizen. Zodra het macro-economische kader is opgesteld, richten de beheerders zich op effectenselectie. Hier leggen zij de nadruk op waardering, op het standpunt ten aanzien van obligaties en het gepaste risiconiveau dat overeenstemt met dat standpunt.

Hun analyse dient echter niet alleen om kredieten te vinden die voldoen aan hun top-down standpunt, en zij kopen ook obligaties die misschien niet met dat beeld overeenstemmen als ze op lange termijn toch goede rendementen kunnen voorspellen. Zij zullen soms illiquide namen houden. De beheerders zijn niet bang om zich anders op te stellen dan hun concurrenten wat betreft het onderbouwen van hun macro-economische overtuigingen. Ze houden weinig rekening met de benchmark en beheren het fonds zonder enige beperkingen. Durationposities zijn grotendeels een gevolg van hun top-down analyse.


Rendement
Sinds zijn oprichting tot en met 31 januari 2013 heeft Invesco Euro Corporate Bond Fund een rendement gerealiseerd van meer dan 6 procent. Dat is aanzienlijk beter dan het categoriegemiddelde van 3,2 procent. Over drie jaar tot eind december 2012 is het fonds zesde in zijn categorie, met een winst van circa 8 procent op jaarbasis. Dat is boven het categoriegemiddelde van 5,8 procent per jaar.

In 2008 verloor het fonds zo'n 6,6 procent omdat de beheerders te vroeg een positie in financials hadden genomen. Wel had het fonds ruim een procentpunt voorsprong op het categoriegemiddelde. De beslissing om een positie te nemen in financiële dienstverleners loonde in 2009 toen de markt opleefde en aan het einde van het jaar had het fonds zijn verliezen van het vorige jaar ruimschoots goedgemaakt.

Een dergelijke beslissing getuigt van de lange ervaring van de beheerders Causer en Read van Invesco Euro Corporate Bond Fund en het feit dat zij niet bang zijn om zich soms van de menigte te onderscheiden in hun zoektocht naar rendement. Het inherente risico van deze benadering was in 2011 niettemin evident, toen het fonds minder goed presteerde. De beheerders hebben wat financiële obligaties betreft een sterk overtuigd standpunt tot uiting gebracht. In 2012 hebben de beheerders hun overwogen positie in financiële obligaties gehandhaafd, en naarmate het sentiment verbeterde, herstelde het fonds sterk. Het won meer dan 20 procent, een voorsprong van meer dan zeven procentpunten op de categorie.


Kosten
De TER (total expense ratio) van Invesco Euro Corporate Bond Fund is bovengemiddeld in vergelijking met de mediaan voor particuliere fondsen in de categorie 'Obligaties EUR bedrijven'. Morningstar zou het liefst een lagere TER zien, maar onze bezorgdheid hieromtrent wordt verzacht door de ervaring van de beheerders.


Lees  ook het fondsrapport over Invesco Euro Corporate Bond Fund Z EUR Acc >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in Europese bedrijfsobligaties (klik op tabel voor vergroting)Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Fidelity Indonesia Fund

Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund

BlueBay High Yield Bond Fund

Parvest Equity USA Mid Cap

Amundi Funds Equity Brazil


Kempen Orange Fund

East Capital Russian Fund

Franklin India

Degroof Equities Belgium ActiveFacebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten