Beleggingsfonds van de week: Robeco European Conservative Equities

Tot dusverre lijkt Robeco European Conservative Equites het gelijk aan zijn zijde te hebben dat aandelen met eebn laag risicoprofiel een relatief hoog rendement opleveren. Dit fonds met een ervaren beheerteam, onderscheidende beleggingsproces en lage kosten heeft een Morningstar Analyst Rating Bronze.

San Lie 07 augustus, 2014 | 7:30
Facebook Twitter LinkedIn

Welke belegger wil het niet: marktconforme rendementen, maar dan tegen minder risico? Robeco European Conservative Equites lijkt dat mogelijk te maken. De filosofie achter dit beleggingsfonds is, dat hoger risico niet altijd beloond wordt en dat aandelen met een laag risico marktconforme rendementen laten zien. Uit studies zou blijken dat aandelen met een laag risico vaak worden genegeerd door beleggers, terwijl ze vergeleken met het risicoprofiel een relatief hoog rendement opleveren.

Tot dusverre lijkt het fonds het gelijk aan zijn zijde te hebben. Beheerders Pim van Vliet en Arlette van Ditshuizen (foto) hebben met Robeco European Conservative Equites sinds de oprichting in 2007 tot en met eind juni 2014 een gemiddeld rendement behaald van 4,2 procent per jaar. Over dezelfde periode deed de MSCI Europe gemiddeld 1,4 procent per jaar en het gemiddelde beleggingsfonds in de categorie ‘Aandelen Europa large cap gemengd’ 0,5 procent. Dit alles met een risico, gemeten in standaarddeviatie, dat aanzienlijk lager lag dan de benchmark en categorie.

Kwantitatief model
De filosofie achter Robeco European Conservative Equities is dat hoger risico niet altijd beloond wordt en dat aandelen met een laag risico marktconforme rendementen laten zien. Het fonds wordt volledig kwantitatief beheerd: aandelen worden geselecteerd op basis van een intern ontwikkeld model. Naast lage volatiliteit kijken de beheerders naar waardering en sentiment, wat het onderscheidt van de standaard 'low vol' fondsen. Robeco heeft een lange historie als het gaat om kwantitatief beleggen en dit in 2007 opgerichte fonds past wat dat betreft prima in het plaatje.

Van Vliet en Van Ditshuizen zijn binnen het kwantitatieve team verantwoordelijk voor dit fonds. Van Vliet heeft samen met hoofd kwantitatief aandelenonderzoek David Blitz veel onderzoek gedaan naar aandelen met laag risico. In lijn met de beleggingsfilosofie zien we dat de cyclische, volatiele sectoren een relatief lage weging hebben ten opzichte van de defensieve sectoren in een verder breed gespreide portefeuille van rond de 150 namen.

Beleggers dienen wel rekening te houden met een wat atypisch prestatieverloop voor een aandelenfonds: in opgaande markten zal Robeco European Conservative Equites - normaliter - achterblijven, terwijl het in neergaande markten minder zal dalen dan het categoriegemiddelde.

Morningstar verhoogde eind april 2013 zijn Analyst Rating voor Robeco European Conservative Equites van Neutral naar Bronze gegeven de ervaring van het beheerteam, het onderscheidende proces en lage kosten. Daarbij in acht nemend dat het fonds in opgaande markten normaliter zal achterblijven, wat ook tot dusverre – met uitzondering van 2013 - is gebeurd. Toch gaan we ervan uit dat het op lange termijn in staat zal zijn de Morningstar-categorie te verslaan, gegeven de aard van de strategie.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Robeco European Conservative Equites wordt volledig kwantitatief beheerd: de aandelen worden geselecteerd op basis van een door Robeco zelf ontwikkeld model. Het fondshuis heeft veel ervaring met kwantitatieve modellen. De eerste werden begin jaren negentig ontwikkeld en sinds 2002 bestaat het eerste kwantitatieve aandelenfonds.

Zowel binnen de aandelen- als obligatietak bestaan kwantitatieve strategieën en de teams achter de modellen zijn groot en ervaren. Het aandelenteam bestaat inmiddels uit zes beheerders en zes onderzoekers met een gemiddelde ervaring van ruim 14 jaar. Dit team staat onder leiding van Michael Strating, die sinds 1990 bij Robeco werkt en verschillende kwantitatieve en Europese mandaten heeft beheerd.

Pim van Vliet en Arlette van Ditshuizen zijn binnen het team verantwoordelijk voor het European Conservative Equities fonds. Van Ditshuizen werkt sinds 1997 bij Robeco en heeft een econometrische achtergrond. Van Vliet begon bij Robeco, nadat hij in 2004 cum laude promoveerde op het onderwerp Downside Risk and Empirical Asset Pricing. Hij heeft samen met hoofd kwantitatief aandelenonderzoek David Blitz veel onderzoek gedaan naar aandelen met laag risico. Alle beheerders beleggen in hun eigen fonds(en). Al met al vinden we dat Robeco een volwassen kwantitatief team heeft dat solide modellen bouwt.


Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90 procent van de aandelen bezit. De overige 10 procent blijft nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van de vermogensbeheerder. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de fondsen en de beleggingsteams kan Morningstar nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden.

We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn. In totaal beheert het fondshuis EUR 211 miljard, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten. De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de Verenigde Staten, Hongkong en Zwitserland.

Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.


Beleggingsproces
De filosofie achter Robeco European Conservative Equites is dat hoger risico niet altijd beloond wordt en dat aandelen met een laag risico marktconforme rendementen laten zien. Uit studies zou blijken dat aandelen met een laag risico vaak worden genegeerd door beleggers, terwijl ze vergeleken met het risicoprofiel een relatief hoog rendement opleveren.

Het in eigen huis ontwikkelde kwantitatieve model rangschikt de circa duizend aandelen uit het belegbare Europese universum niet alleen op basis van risico (gemeten in volatiliteit, bèta en faillissementsrisico), maar ook op waardering en sentiment. Aandelen die goed scoren op deze factoren worden in de portefeuille opgenomen. In principe krijgen de geselecteerde aandelen in de bovenste 20 procent van de ranking een gelijke weging in de portefeuille. Wanneer een aandeel zakt naar de laagste 40 procent binnen de ranking, wordt de positie verkocht.

De selectie wordt door het model bepaald, maar vanuit het oogpunt van risicobeheersing kan het heel soms voorkomen dat het team handmatig ingrijpt. Op deze manier wordt een portefeuille samengesteld van aandelen, die naast een laag risico in termen van volatiliteit, ook een laag neerwaarts risico kennen en een hoog opwaarts potentieel. Tot en met juni 2012 werden alle non-euro posities (waaronder GBP, CHF en SEK) afgedekt naar de euro, maar aangezien dit op langere termijn rendement kostte, is dit beleid per juli 2012 losgelaten.


Rendement
Een fonds Robeco European Conservative Equites kent een wat atypisch performanceverloop voor een aandelenfonds. In de meeste opgaande markten is het fonds achtergebleven. Echter, in neergaande markten is het fonds echter aanzienlijk minder gedaald dan het categoriegemiddelde. Dit rendementspatroon is ook duidelijk zichtbaar in de diverse kalenderjaren: in de relatief goede aandelenjaren 2009 en 2012 bleef het fonds achter bij de benchmark en categoriegemiddelde, terwijl het in 2008 en 2011 beleggers een bepaalde mate van bescherming bood.

Dit rendementspatroon zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst niet veel anders zijn (2013 lijkt wat exceptioneel), wat betekent dat het fonds bij langdurige sterk opgaande markten in rendementstermen zal achterblijven. Over de hele periode heen (september 2007 tot en met eind juni 2014) heeft dit geleid tot een rendement van gemiddeld 4,2 procent per jaar. Over dezelfde periode deed de MSCI Europe gemiddeld 1,4 prcoent per jaar en het gemiddelde fonds in de categorie 0,5 procent.

Dit alles met een risico, gemeten in standaarddeviatie, dat aanzienlijk lager lag dan de benchmark en categorie. Het aandeelspecifieke risico is vrij laag, daar de meeste individuele posities onder de 2 procent blijven. Ook op sector- en landenniveau is het fonds goed gespreid. Door het wegnemen van de hedge per juli 2012 lopen beleggers wel wisselkoersrisico’s.


Kosten
Morningstar is zeer te spreken over het kostenplaatje van Robeco European Conservative Equites. De Total Expense Ratio (TER) lag de afgelopen jaren ruim 50 basispunten onder de categoriemediaan. Na de afschaffing van de distributievergoedingen in Nederland is de management fee van dit fonds gehalveerd tot 0,5 procent en bedragen de lopende kosten 0,75 procent. Hiermee is het fonds nog steeds een stuk goedkoper dan veel andere fondsen in de categorie 'Aandelen Europa large cap gemengd'. Er is geen sprake van een prestatievergoeding die de kosten kunnen verhogen.


Lees  ook het fondsrapport over Robeco European Conservative Equities C >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in Europese large cap waarde- en groeiaandelen (klik op tabel voor vergroting)
Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Fidelity Indonesia Fund

Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund

BlueBay High Yield Bond Fund

Parvest Equity USA Mid Cap

Amundi Funds Equity Brazil


Kempen Orange Fund

East Capital Russian Fund

Franklin India

Degroof Equities Belgium Active

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten