Beleggingsfonds van de week: Robeco US Large Cap Equities

Robeco US Large Cap Equities is een sterke keuze voor beleggers die blootstelling willen aan Amerikaanse large-caps aandelen. Het fonds wordt geleid door een groot, stabiel en kwalitatief goed team van analisten en beheerders.

Jeffrey Schumacher, CFA 28 augustus, 2014 | 16:14
Facebook Twitter LinkedIn

Amerika trekt weer eens de kar. De S&P 500 index, de graadmeter van de 500 Amerikaanse bedrijven met de grootste marktkapitalisatie, heeft de magische grens van 2000 punten doorbroken. Een recordstand en ruim 33 procent hoger dan de vorige records die in januari 2000 en juli 2007 werden neergezet. De Amerikaanse economie raakt dan ook steeds verder op stoom. Daar waar de economie in het eerste kwartaal werd gehinderd door het zware winterweer, zette het economisch herstel duidelijk door in het tweede kwartaal van 2014. Een eerste raming van de groei van het Amerikaanse bbp komt uit op 4 procent op jaarbasis. Consumentenbestedingen, export, bedrijfsinvesteringen en overheidsuitgaven stuwen deze groei.

De aantrekkende economie zorgt er voor, dat de Amerikaanse centrale bank Fed sinds december 2013 het steunprogramma voor de economie stapsgewijs aan het afbouwen is. Nu wordt er maandelijks nog voor “slechts” USD 25 miljard aan obligaties opgekocht. Naar verwachting zal dit bedrag tot nul zijn gereduceerd in oktober, waarna er gespeculeerd wordt over een stijging van de rente. De kerninflatie is inmiddels opgelopen tot 2 procent en het aantal werklozen daalt maandelijks.

Een beleggingsfonds dat op bovenstaande ontwikkelingen inspeelt is Robeco US Large Cap Equities. De sectoren financiële dienstverlening, technologie en gezondheidszorg vormen de kern van de portefeuille, die daardoor een cyclisch karakter heeft. Het beheerderduo Mark Donovan (foto links) en David Pyle (foto rechts) is minder positief over sectoren die hebben geprofiteerd van de aandacht voor dividendbeleggen, zoals nutsbedrijven en telecom.Volgens het beheerteam zijn die relatief duur en gevoelig zijn voor een toekomstige rentestijging. Donovan en Pyle verwachten, dat bedrijfswinsten zich verder zullen herstellen en dat de economische groei doorzet.

Robeco US Large Cap Equities belegt actief in voornamelijk Amerikaanse large-caps. De active share ten opzichte van Russell 1000 Value benchmark bedraagt per juli 2014 70 procent, waarbij het fonds 17 procent van het fondsvermogen buiten de benchmark belegt. Op basis van de gemiddelde koers/winst verhouding van 15,98 is de portefeuille goedkoper dan het gemiddelde van de Morningstar-categorie 'Aandelen Verenigde Staten large-cap waarde'. De portefeuille scoort ook beter op kwaliteit (ROE, ROA en 'economic moats', dat zijn ondernemingen met een concurrentievoordeel).

Donovan en Pyle hebben zich over de lange termijn duidelijk bewezen met deze strategie. Robeco US Large Cap Equities krijgt van Morningstar dan ook de Analyst Rating Silver.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheer
Mark Donovan is met 33 jaar beleggingservaring een zeer ervaren beheerder die sinds de start van de Amerikaanse evenknie van Robeco US Large Cap Equities in 1997 het fonds leidt. Donovan is één van de oprichters en tevens CEO van Robeco Boston Partners (RBP). Naast dit fonds heeft hij tevens een rol in het beheer van het Long/Short Equity Fund van het fondshuis.

Donovan is de hoofdbeheerder op Robeco US Large Cap Equities waar hij sinds 2005 wordt ondersteund door medebeheerder David Pyle. Na een carrière als analist en beheerder bij State Street kwam Pyle in 2000 in dienst bij RBP als analist. In 2005 volgde hij Wayne Sharp op als medebeheerder van het fonds toen deze met pensioen ging. Pyle heeft 19 jaar beleggingservaring.

Om bottom-up ideeën te genereren worden Donovan en Pyle bijgestaan door 23 aandelenanalisten die verdeeld zijn over sectoren en een wereldwijd aandachtsgebied hebben voor alle marktkapitalisaties. Daarnaast kunnen ze sparren met elf collega-beheerders. Zowel de beheerders als de analisten beschikken over ruime beleggingservaring en zijn in de meeste gevallen al langere tijd bij RBP werkzaam.

Morningstar vindt zowel de ervaring als de stabiliteit binnen teams een sterk punt. De beheerders beleggen zelf ook aanzienlijk in hun fonds, wat hun belangen gelijkstelt aan die van beleggers. Dit team is volgens ons een voorbeeld voor sector, waardoor wij het rekenen tot de sterkste teams in de Morningstar-categorie 'Aandelen Verenigde Staten large-cap waarde'.

Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90 procent van de aandelen bezit. De overige 10 procent is nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de fondsen en de beleggingsteams kan Morningstar nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden.

We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn. In totaal beheert het fondshuis EUR 211 miljard, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten. De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de VS, Hongkong en Zwitserland.

Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.

Beleggingsproces
Het binnen heel RBP toegepaste beleggingsproces van Robeco US Large Cap Equities is puur bottom-up georiënteerd. De beheerders nemen bedrijven op in de portefeuille die naar hun mening ondergewaardeerd zijn en goed scoren op de drie pilaren van het proces: waardering, fundamentele factoren en katalysator voor verandering (momentum).

Het proces start met een kwantitatieve analyse, waarbij het universum dat bestaat uit circa 5.000 aandelen, wordt gerangschikt op waarderingsratio’s, momentum-factoren en fundamentele factoren. De best scorende bedrijven (300 tot 400 stuks) worden aan een nadere analyse onderworpen, waarbij de beheerders en analisten naar meerdere ratio’s kijken en de trends van deze ratio’s analyseren. Om de uitkomsten van de kwantitatieve analyses te begrijpen en te valideren wordt er vervolgens voor 100-150 aandelen fundamenteel onderzoek gedaan, waarbij onderzocht wordt of er een katalysator is die de onderwaardering in het aandeel kan ontsluiten. Een katalysator kan een nieuw product of een managementwisseling zijn, maar ook een herstructurering of een kostenreductieprogramma.

Uiteindelijk komen 70-100 namen in de portefeuille. Het proces kent weinig beperkingen, zodat de blootstellingen de resultante zijn van de aandelenselectie. Het proces is helder ingericht en is een goede combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyses. De kwaliteit en de omvang van het analistenteam maakt het diepgaande fundamentele onderzoek mogelijk.


Rendement
Robeco US Large Cap Equities heeft tot doelstelling om verliezen te beperken tijdens economische neergang en de markt bij te houden in stijgende markten. Dit heeft het fonds onder het bewind van Donovan en Pyle uitstekend gedaan. Over 10 jaar gemeten heeft het een geannualiseerd rendement behaald van 7,79 procent versus 6,04 procent voor de Russell 1000 Value Index en 4,90 procent voor het gemiddelde van de categorie.

Op een 5- en 3 jaars horizon heeft het fonds zijn Morningstar-categorie 'Aandelen Verenigde Staten large-cap waarde' eveneens verslagen. Dat maakt de prestaties vrij consistent, vooral ten opzichte van de categorie, wat bevestigd wordt doordat het fonds in 88 procent van de drie-jaars voortschrijdende perioden sinds 1997 het categoriegemiddelde wist te verslaan. Deze goede resultaten zijn vooral te danken aan de kwaliteit van de aandelenselecties.

Wat betreft risico is Robeco US Large Cap Equities gelijk aan de categorie en de benchmark, wat het ten opzichte van vooral de categorie een sterk risico/rendementsprofiel geeft. In 2013 wist het fonds te profiteren van de onderweging naar rentegevoelige sectoren en de goede aandelenselecties in gezondheidszorg (McKesson, Omnicare) en communicatie (Time Warner, Comcast). In 2014 blijft het fonds per juli achter bij de categorie en de benchmark vanwege de onderweging in nutsbedrijven en vastgoed. De beheerders hadden Intel niet in de portefeuille en de aandelenselectie in de sector energie bleef achter bij het sectorgemiddelde.

Kosten
De lopende kosten van Robeco US Large Cap Equities bedragen 0,81 procent, wat lager is dan de mediaan van 1 procent voor aandelenklassen van beleggingsfondsen die beleggen in Amerikaanse aandelen zonder distributievergoeding.

Rol in portefeuille
Robeco US Large Cap Equities kan dienen als kernpositie voor beleggers die blootstelling willen aan Amerikaanse aandelen.


Lees ook het fondsrapport over Robeco US Large Cap Equities >

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in Amerikaanse waarde-aandelen (klik op tabel voor vergroting)


Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

Vanguard US 500 Stock Index

Fidelity France Fund

Robeco European Conservative Equities

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Comgest Growth Europe

Fidelity Indonesia Fund

Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund

BlueBay High Yield Bond Fund

Parvest Equity USA Mid Cap

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten